Microsoft word - document

Geneesmiddelen ivm cholinerge transmissie -Oftalmologie -Intoxicaties -Gastro-enterologie -Urologie -Neurologie Agonisten en antagonisten van ganglionaire nicotinereceptoren Neuromusculaire blokkers – spierspasmen, tegengewerkt door cholinesterase inhibn spierspasmen, cholinesterase inhibn geen effect • Neostigmine (kwaternair ammoniumderivaat) -Opheffing van neuromusculaire blokkade door Geneesmiddelen ivm noradrenerge transmissie -In combinatie met lokale anesthetica ter preventie van resorptie Lokaal gebruik ter decongestie van de nasale mucosa -Clonidine ook bij profylaxie van migraine en ontwenning van opioiden -Isoprenaline in afwachting van implantatie van een pacemaker bij bradycardie antagonsiten (α1 en α2) Selectieve α1 antagonisten -Benigne prostaathypertrofie (tera, alfu en tamsul) -Thyreotoxicose -Migraine ter profylaxie. -Artriale ritmestoornissen (verapamil) -Raynaud fenomeen (dihydropyridines) -Centrale spasmen na subarachnoidale bloeding -Profylaxe van migraine -Na myocard infarct -Bij chronisch nierfalen (oa diabetes) • Valsartan = diovane® • Candesartan = atacand® • Clonidine = catapressan® • Guanfacine = estulic® • Methyldopa = aldomet® oligourie of anurie -Vermindering van intracraniële druk of intra-oculaire druk • Hydrochloorthiazide tubulus (distal convoluted -Hypercalciurie -Oedemen van niet cardiale oorsprong Farmaca bij vaatstoornissen Venotrope stoffen Antitrombotische -Onstabiele angor -Acuut ischemisch cerebrovasculair accident -Primaire en secundaire preventie van trombo- coronaire en perifere angioplastie, soms hemodialyse acetylsalicylzuur ter secundaire preventie • Enoxaparine = clexane® -Thoraco-abdominale en gynaecologische chirurgie -Extracorporele circulatie -Kunstklep • Recombinant tissue plasminogen activator -Hypertriglyceridemie -Gemengde hyperlipemieën -Soms in combinatie met fibraten bij gemengde hyperlipidemieën -Primaire en secundaire preventie bij risicopatiënten In combinatie met statines of anionuitwisselaars bij hypercholesterolemie of gemengde hyperlipemie Geneesmiddelen voor maag- en darmziekten • Famotidine = pepcidine® -Refluxoesophagitis • Nizatidine = panaxid® potente, resorbeerbaar CaCO3 Trager werkende, magnesiumverbindingen zoals AlOH3 en MgOH2 Musculutrope spasmolytica Mebeverine = duspatalin® voorwaarden: gal is verzadigd met cholesterol / functionele galblaas / vrije ductus choledochus -Primaire bil iaire cirrose -Braken bij labyrintaandoeningen -Zwangerschapsbraken -Braken door chemotherapie -Braken door radiotherapie -Postoperatief braken -Persisterende hik (gaat niet via braakmechanisme!!!!) -Gastroparese (diabetes) -Epigastrisch opzwel ingsgevoel na eten -Refluxoesophagitis -Persisterende hik -Gastro-intestinale reflux bij kinderen tot 3 jaar -Gastroparese (diabetes) -Braken door radiotherapie -Postoperatief braken Preventie van nausea en braken door bepaalde sterk emetische chemotherapeutica anale pathologie of bij faecaloom Enkel kortstondig!!!! Difenylmethaanderivaten ZACHTE TOT HALF-VLOEIBARE -Faecalomen -Voorbereiding voor onderzoek of chirurgie -Lediging van colon vóór -Infectieuze diarree met clostridium difficile -Antibiotica-geassocieerde diarree -Rheumatoïde artritis (enkel sulfasalazine) Geneesmiddelen ivm het urogenitale stelsel Instabiele blaas met frequente mictie en urgente mictiedrang met urineverlies Geneesmiddelen ivm het ademhalingsstelsel • Ipratropium = atrovent® (kortwerkend) -Onderhoud bij COPD • Tiotropium = spiriva® (langwerkend) -Additioneel bij onmiddel ijke behandeling met β2-mimetica -Als alternatief voor β2-mimetica bij astma -Onderhoud ernstig astma -IV bij acute aanval die niet reageert op klassieke beh. -COPD -NIET voor acute aanval van astma!!!!! (helpt toch niet) Antitussivum + mucolyticum of expectorans + … -Paracetamolintoxicaties (acetylcysteïne) Geneesmiddelen bij rhinitis Orale preparaten • Xylometazoline • Tramazoline • Oxymetazoline Corticosteroïd of anticholinergicum of H1-antihistaminicum of • Pyrazolonderivaten (metamizol) • Acetylsalicylzuur = aspirine® -Reumatoïde artritis bij onvoldoende reactie op DMARD’s -Ziekte van Crohn • Al opurinol = zyloric® • Uricosurica -midazolam enkel in hospitaalmilieu (anesth) Zopiclon = imovane® Buspiron = buspar® • Thiopental = pentothal® (inductie bij algemene -NIET als anxiolyticum of • Fenobarbital = gardenal® (epilepsie) -Obsessieve compulsieve stoornissen -Bedwateren -Neuropathische pijn Profylactische controle van manisch-depressieve psychose Geen medische indicaties Misbruik met kans op verslaving hyperprolactinemie (bromocriptine) -Stoppen van lactatie in de postpartumperiode (bromocriptine) -Ziekte van Parkinson (+L-DOPA) -Influenza -Veralgemeende epilepsieën -Behandeling van manie -Partiële epilepsieën -Tonisch-clonische aanval en -Trigeminusneuralgie -Onderhoud bij manisch- -Partiële epilepsieën -Tonisch-clonische aanval en -Anti-aritmicum (klasse IB,2e keuze!) Zijn in principe werkzaam bij partiële epilepsieën en tonisch-clonische aanval en, maar weinig benzodiazepines hebben epilepsie als indicatie Clonazepam -Al ergische aandoeningen (al ergische rhinitis, urticaria) -Emesis -Reisziekte -Zwangerschapsbraken Geneesmiddelen ivm het hormonale systeem -Substitutietherapie (bijnierschorsinsuff – addison) -Anti-inflammatoir : reumatoïde artritis, colitis ulcerosa, ziekte -Immunosuppressie : auto-immuunziekten en na transplantatie -Diagnostisch : dexamethason voor Cushing Vooral diagnostisch voor het onderscheid tussen 1e en 2e bijnierschorsinsufficiëntie Thyronine T4 (niet -Ter inkrimping bij euthyroïde volumevergroting -In associatie met thyreostatica bij hyperthyreoïdie na bekomen -Voorbereiden van chirurgie -Beginfase vd therapie van thyreotoxische crisis Postmenopauzaal ter preventie van osteoporose Derivaten van nortestosteron (2 soorten) -Endometriose, sommige carcinomata -Dysmenorroe -Hypersexualiteit (man) -Prostaatcarcinoom -Masculinatie & hirsutisme -Pubertas praecox Gonadotropinen en farmaca Gonadotropinen -Bij infertiliteit door hypothalamo-hypofysaire suppressie van de lactatie -Ziekte van Parkinson -Enuresis nocturna (D) -Bloedende slokdarmvarices (T) Endocriene tumoren van GI-tractus en bij fistels -Hoge graad van botremoddelering (vb Paget) -Osteoporose -Hypercalcemie Ziekte van Paget / Osteoporose / Hypercalcemie mondholte (oraal) en lokaal op huid en slijmvliezen -Vulvovaginale candidose -Intestinale candidose -Schimmelinfecties van de huid Ketoconazol : ernstige systemische infecties Andere: -Orofaryngeale candidose -Vulvovaginale candidose -Dermatomycosen -Onychomycosen -Fungale meningitis Platte wormen (lintwormen) (taenia solium en taenia saginata) -Malaria -Uitzonderlijk bij lupus erythematosus en reumatoïde artritis Amoebiasis, infecties met richomonas vaginalis, giardia intestinalis en gardnerel e vaginalis, pseudomembraneuze colitis door clostridium difficile, eradicatie van helicobacter pylori -Herpes vaginales -Herpes simplex en varicel a zoster -Zona • Stavudine • Lamivudine • Zalcitabine transcriptase inhibitoren Niet-nucleoside reverse transcriptase inhibitoren Protease inhibitoren • Indinavir = crixivan® • Amprenavir • Fosamprenavir • Nelfinavir • Ritonavir • Saquinavir Antitumorale geneesmiddelen (soms genezend, vaak pal iatief) Cyclosporine (antilichamen) (immunostimulatoren) Geneesmiddelen voor systemisch gebruik bij dermatologische aandoeningen A: huidaandoeningen met erg gestoorde keratinisatie Voor al e vormen van lokale anesthesie: -Contactanesthesie van mucosae -Infiltratie-anesthesie -Zenuwblokkade -Spinale en epidurale anesthesie

Source: http://www.fkgent.be/vbk/bestanden/4/bestand45.pdf

Untitled

State Board of Medical Examiners Medical Licensure Commission www.albme.org January – March 2012 Volume 27, Number 1 Treating androgen defi ciency in the Inside: aging male: a urologist perspective Board of Medical Examiners Matthew R. Thom, MD, Tuscaloosa urologist Introduction Normal aging in men is accompanied by a decline in testosterone (T) production

Vih marchou pdf

Objectifs initiaux Le médecin traitant en • Établir une relation de confiance • Préciser le contexte – social et psychologique– Cardiovasculaire, métabolique. Mensurations – ATCD : vaccins (HBV ?), Hépatite, IST. • Bruno MARCHOU • Évaluer le statut lié au VIH Service des Maladies Infectieuses et Tropicales – Clinique : poids, peau et muqueuses, adp/r

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search