Untitled

2 Runsonrun M Robaldo
5 SANADOR snabbt till ledningen där han omedelbart blev 3 Her Birthday L Santos
Resultat 21/10
uppvaktad. Blev rejält utmanad över upploppet och såg 4 Hurry Harry J Gustafsson
dessutom slagen ut en bit men kämpade väl och vann med 5 My Pal Al M Rodriguez
minsta möjliga marginal. 6 MARGAUX bra iväg och direkt molnigt, 14
5 Montgomery J Johansen
fram utvändigt ledaren. Gick i rejäl närkamp över upploppet, 3.408.525 kr
7 Caribbean Line 54 53,5 (234), 8 Mexican Outback 52 53,8 såg ut att ha ett grepp kopplat kort före mål men åkte dit på (190), 9 Dantolini 62 53,9 (32), 10 Val Fleur 57 54,3 (232), målfoto. 10 CASTLE DOT med som femte häst, fullföljde bra 11 Alicia in my dream B 62,5 57,0 (192), 12 Clauses Polly fram till en klar tredjeplats. 9 MOZAIKA med som tvåa i an- 51 58,2 (538), 13 Berserk 63 59,1 (133), s Big Star 5 PAINTERS EASEL med som sjätte häst och fram i andraspår.
draspår, ner invändigt över upploppet, höll farten. 3 BONIEK Vunnet säkert med 1-4-hals-död löpning-0,75-1,5-0,5-2-m- Fritt mellan hästar mitt på upploppet, grepp knappa 100 kvar inledde i rygg på ledaren, med som sexa 600 kvar, tappade 6-5 400m tider:09,9(130m)-23,5-25,0-26,3-27,5.
och säkert undan. 1 DOWNBEAT rygg ledaren, andra Segrare 4, br s Final Appearance-Top Cat e Be My Chief.
sista 200. 1 DE NIRO trea invändigt, tappade över upploppet. 517.101 kr, rätt rad 5-3, odds 24,30.
utvändigt 600 kvar, på 300 kvar, kort grepp 100 kvar men var Uppfödare Stutteri Hjortebo. Ägare Jardby Peter, Gisela Jä-121021-6 1.13,9
1200 dt gd
kort senare utan svar. 7 THE PROVOCATIVE med som femte o Stall Amska. Tränare Peter Jardby, Trelleborg. Odds PRINCE LEOPOLD-HANDICAP. För 3-åriga och äldre häs- häst, fram som trea varvet kvar. På 800 kvar, grepp vid ingån- 5,25. Plats 2,03-2,05-3,57. Komb 33,46. Trio 520,92 (10-1- Galoppdomstol BG Paulsson ordf., M Bendroth, gen till upploppet, slagen 100 kvar. 8 TINTILLON med som 1 Faahem N Mortensen
sista häst ut 1000 kvar, åter ner invändigt 600 kvar och fram 2 Broughtons Fawn M Robaldo
längs rail, höll sin fart på avstånd. 3 READY SOLACE satte sig Jä-121021-1 1.12,3
1200 dt gd
3 Japonica V De Azeredo
lugn utvändigt ledaren, grepp 400 kvar, slagen in på upplop- AIRBORNEHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
4 Thea M Rodriguez
pet. 6 LE CHIFFRE med som sjunde häst, försökte via spåren 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000 kr.
5 Battle Royal F De Geer
1 Gauntlett M Robaldo
över upploppet, höll farten. 2 CONSERVATOR direkt till led- 6 The Mate S 57 16,1 (54), 7 Della'alba 62 17,5 (197), 8 Sil- 2 Wriggle D Danekilde
ningen och tilläts bestämma, slagen 400 kvar. 10 CAT WIND bra med från start och fram utvändigt ledaren.
3 Master Chef J Johansen
Jä-121021-3 1.49,4
1730 dt gd
Vunnet efter strid med hals-nos-6-2,5-2-7-m 400m Tog över ledningen ut på sista långsidan och höll sedan undan 4 Cruikadyke M Martinez
TAGALIEHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
tider:24,9-23,6-25,3. Segrare 9, br v Selkirk-Alumisiyah e till en mycket enkel seger. 1 RUNSONRUN trea på innerspår, 5 Energia Beta E Chaves
Danzig. Uppfödare Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Cham- 1 Awesome Delight D Danekilde 58 49,4
rygg ledaren på avstånd 600 kvar, fram längs rail och höll pion Club o Engblom H. Tränare Henrik Engblom, Melle- 2 Tennessee Soul P Cardozo
farten fram till en klar andraplats. 12 HER BIRTHDAY med som rud/Täby. Odds 2,46. Plats 1,42-1,48-1,64. Komb 24,18.
3 Absolute Soul V De Azeredo
femte häst från start, tidigt fram utvändigt ledaren, stum in 24,5-23,0-24,7. Segrare 6, fux h Swedish Shave-Dynamite 4 Azimuth J Johansen
på upploppet, fullföljde bra och räddade tredjeplatsen med Package e Bal du Seigneur. Uppfödare Pettersson Eva C 5 Gibo Simoni F De Geer
knapp marginal. 13 HURRY HURRY tappade från start och S. Ägare Falkbolagen AB. Tränare Hans-Inge Larsen, Jä- 6 In Good Voice B 56 51,1 (90), 7 Miss Astragal 58,5 51,4 hade åtskilliga längder fram till fältet, ikapp och på via vida gersro. Odds 1,70. Plats 1,09-1,11-1,09. Komb 11,26. Totaloms. 90.366 kr.
spår vid ingången till upploppet, levererade ett starkt up- Vunnet efter strid med nos-3-2-nos-3,5-1,75 plopp. 7 MY PAL AL lugn start, sista invändigt, ut ett spår 1000 400m tider:09,9(130m)-24,1-24,7-25,0-25,6. Segrare 4, br kvar, jobbade sig framåt 500 kvar, fullföljde godkänt. 9 v Awesome Again-Flight Delight e Lear Fan. Uppfödare MONTGOMERY nionde häst, fram i andraspår, höll sin fart på avstånd. 5 DANTOLINI med som sjunde häst, trea invändigt racing,HorsepowersSca,Ohlsson. Tränare Rune Ohlsson, Harlösa. Odds 5,22. Plats 1,74-2,16-2,64. Komb 22,09.
Jä-121021-5 1.14,8
1200 dt gd
1 GAUNTLETT direkt till ledningen och tilläts bestämma. Blev POPELÖPNING. För 2-åriga hästar som ej segrat.
aldrig direkt utmanad utan gled undan till en mycket enkel seger. 3 WRIGGLE rygg ledaren, ut 400 kvar, fullföljde bra 1 Sanador E Ski
utan att kunna hota. 6 MASTER CHEF utvändigt ledaren, rygg 2 Margaux O Wilson
7 FAAHEM med som tredje häst, fram utvändigt ledaren 600 ledaren 500 kvar, tappade på ledaren sista 200. 7 3 Castle Dot D Danekilde
kvar. Kunde efter rejäl övertalning koppla ett grepp som med 4 Mozaika E Chaves
CRUIKADYKE med som tvåa i andraspår, problem att följa 400 knapp marginal hölls till mål. 9 BROUGHTONS FAWN fram 5 Boniek J Johansen
kvar, tände om något över upploppet, höll sin fart på avstånd.
som fjärde häst 600 kvar, på via spåren över upplopper, avslu- 6 De Niro 59 17,2 (61), 7 Alex Cat B 59 18,1 (213), 8 Swe- 5 ENERGIA BETA tappade från start och hade omedelbart åt- tade starkt och när i mål. 3 JAPONICA bra med från start, rygg dish Nikita 57,5 18,4 (562), 9 Midnight Taboo 57,5 18,5 skilliga längder fram till ledaren, fram invändigt över upplop- 3 AWESOME DELIGHT direkt till ledningen och tilläts ledaren vilket blev till ledning 600 kvar. Stred tappert och var bestämma, slagen mitt på upploppet men kontrade sig till inte långt efter. 8 THEA med som sjätte häst, höll sin fart på Vunnet efter strid med nos-1,25-1,75-5-3,5-4-1,5-0,75 Jä-121021-2 2.35,7
2400 dt gd
målfotoseger. 4 TENNESSEE SOUL satte sig lugn utvändigt avstånd. 6 BATTLE ROYAL inledde utvändigt ledaren, tappade 400m tider: 25,4-23,6-25,7. Segrare 2, fux v Big Brown- DIDELOTHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
ledaren, stred tappert och bjöd kamp ändå till mållinjen. 7 AB- några längder 600 kvar, tände om och på via spåren över up- Sugar Plum S J R e Point Given. Uppfödare LifeLong SOLUTE SOUL med som tredjehäst placerad ute i tredjespår, ploppet, höll farten. 4 THE MATE med som femte häst, tap- Farm LLC ,Big Brown Syndicate. Ägare K/S Race and 1 Painters Easel C Lopez
gick en stark sista sväng och kopplade grepp en bit in på up- Breed. Tränare Ole Larsen, Jägersro. Odds 2,73. Plats 2 Downbeat E Chaves
ploppet. Stumnade dock efter sitt tuffa lopp och blev utkon- Jä-121021-7 1.15,0
1200 dt gd
1,58-1,37-1,70. Komb 11,02. Total oms. 80.266 kr.
3 The Provocative O Wilson
trad den sista biten. 6 AZIMUTH med som fjärde häst, fram i ÖRESUNDHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
4 Tintillon M Robaldo
andraspår, försökte via spåren 400 kvar, höll farten. 1 GIBO 5 Ready Solace M Martinez
SIMONI rygg ledaren, problem att följa 600 kvar, tände om 1 El Gran Geordie E Markusson B 58 15,0
6 Le Chiffre 52 37,1 (162), 7 No Redundancy 55 38,8 (70), något över upploppet, fullföljde godkänt. 2 IN GOOD VOICE 2 Otama Toyboy J Gustafsson
3 Rabalder J Stolt
med som tvåa i andraspår, trött 200 kvar, tappade sista 100. 9 Vunnet säkert med 1,25-1,75-1-2,5-hals-9-1,75 4 She's So Nice M Hallenheim
MISS ASTRAGAL med som sista häst, fram som fyra 1000 kvar, 400m tider:26,1-25,7-26,5-25,5-25,8-26,0. Segrare 4, br v 5 Barnum K Stern
Modigliani-Stands with a Fist e Giant's Causeway. Upp- 6 Full Indy 61 15,9 (121), 7 Zavann Zaid 65 15,9 (49), 8 Tico Jä-121021-4 1.52,2
1730 dt gd
födare Kilboy Estate. Ägare Sandh Maria. Tränare Maria Tico 60 16,6 (541), 9 Firefox 56 19,7 (551), s Good Trade JEDDAHHANDICAP. För 3-åriga och äldre hästar.
Sandh, Täby Galopp. Odds 7,01. Plats 2,22-1,37-1,65.
Vunnet efter strid med 0,5-0,75-1-1,25-1-huvud-3,5-m 400m tider:25,0-23,5-26,4. Segrare 4, br v El Gran Lode- 1 Cat Wind O Wilson
Queen Isabell e Eagle Day. Uppfödare Paulsson Lena.
utvändigt ledaren 600 kvar, kopplade tidigt grepp om ledaren Ägare Markusson Emma. Tränare Emma Markusson, men var utan svar mot bakomvarande. 4 MIZ ELLA inledde Munka-Ljungby. Odds 6,00. Plats 2,28-1,89-6,28. Komb utvändigt ledaren, till ledningen 600 kvar, slagen 400 kvar. 3 ARRTALO rygg ledaren, utåt över upploppet, höll farten. 2
PAMELOR satt med mitt i fältet, höll farten en bit bakom
täten. 6 DRAMILLE aldrig med tätkänning och blev en bit
efter. 1 BAIJO snabbt till ledningen, utab svar mot utvändig
600 kvar, tappade över upploppet.
Jä-121021-9 1.49,8
1730 dt gd
FAVONIUSLÖPNING. För 3-åriga och äldre hästar som ejsegrat.
10 EL GRAN GEORDIE med som tredje häst, fram utvändigt ledaren 600 kvar, kopplade grepp kort före mål. 6 OTAMA 1 Kalendar Girl G Solis
TOYBOY inledde utvändigt ledaren, till ledningen 600 kvar, 2 Money is Honey M Robaldo
slagen kort före mål. 2 RABALDER med som femte häst, på 3 Jumanthes E Chaves
via spåren över upploppet, avslutade bra utan att bli segerak- 4 Ikarostech D Danekilde
tuell. 4 SHE´S SO NICE rygg ledaren, andra utvändigt 400 kvar, 5 Justic Buy Cash M Smith
på 300 kvar, höll farten. 3 BARNUM med som sjätte häst, höll 6 Fanchory 59 52,7 (167), 7 Sherrypop 56 53,4 (29), 8 Mrs sin fart på avstånd. 1 FULL INDY snabbt till ledningen, utan Luca 56 53,6 (470), 9 Legend Line 57,5 54,3 (59), 10 Daisy svar mot utvändig 600 kvar, tappade sista 200. 8 ZAVANN B 56 57,7 (198), Vunnet överlägset med 5-nos-5-3-1,75-3,5-1,25-3-m ZAID tappade från start, jobbade sig framåt 600 kvar, för långt 400m tider:10,1(130m)-23,6-24,3-25,3-26,4. Segrare 4, br fram- 5 FIREFOX tappade från start och blev långt efter. s Motivator-Kalanda e Desert King. Uppfödare Brady Phi- Jä-121021-8 2.08,2
1730 dt gd
lip. Ägare Sandh Göran, Maria o Johan. Tränare Maria ROOKIE RUN II (ARABHÄSTLÖPNING). För 3-åriga och Sandh, Täby Galopp. Odds 5,54. Plats 3,56-3,84-8,16.
äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anm dagen ej Komb 45,67. Trio 79,59 (9-7-2). Total oms. 108.393 kr.
har högre handicaptal än 50, alt saknar handicaptal. 3-
åriga hästar har foreträde.
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500 kr.
1 RM Escapada D Danekilde
2 LL Kid Rock N Mortensen
3 Miz Ella C Lopez
4 Arrtalo M Rodriguez
9 KALENDER GIRL utvändigt ledaren, tryckte till och övertog 5 Pamelor J Johansen
knappa 800 kvar och försvann sedan ifrån till en överlägsen 6 Dramille 58 12,4 (90), 7 Baijo 60 13,2 (82), s El Manitu seger. 7 MONEY IS HONEY med som åttonde häst, fram längs rail och nådde en knapp andraplats en bit bakom vinnaren. 2 400m tider:10,9(130m)-27,2-29,5-29,7-30,8. Segrare 3, br JUMANTHES med som sista häst, på via spåren 600 kvar, s Millennium-Elcanta e Pamir. Uppfödare Ramonia Arabs- fullföljde bra på avstånd. 1 IKAROSTECH tredje invändigt, ut tuteri. Ägare Åberg My o Gert-Åke. Tränare Gert-Åke ett spår 400 kvar, fullföljde godkänt på avstånd. 4 JUSTIC BUY Åberg, Tjörnarp. Odds 24,50. Plats 1,56-1,10-1,08. Komb CASH med som sjunde häst, höll farten en bra bit bakom vinnaren. 6 FANCHORY rygg ledaren på avstånd, tappade
över upploppet. 5 SHERRYPOP snabbt till ledningen, slagen
knappa 800 kvar.
Jä-121021-kv 0.48,9
KVALIFICERINGSLÖPNG (2-ÅRIGA HÄSTAR). För 2-åriga 7 RM ESCAPADA med som tvåa i andraspår, på via tredjespår över upploppet, kopplade enkelt grepp och säkert undan. 8 1 Rock Of Ridd 57,5 48,9 (gdk), 2 Destiny Hope 57,5 50,5 LL KID ROCK trea i andraspår, fram som trea 800 kvar,

Source: http://www.jagersro.se/uploads/file/Resultat/1021res.pdf

§ 16 comerciante, compraventa.doc

§ 16 : Comerciante - Contrato de venta . 1 COMERCIAL (actos -) = MERCANTIL (espíritu -, REGISTRO -) COMERCIANTE (noción jurídica): Depende de la JURISDICCIóN de los TRIBUNALES DE COMERCIO el JUEZ CONSULAR el JUICIO el JUZGADO el TRIBUNAL el LITIGIO el PLEITO la SENTENCIA el TESTIGO 2 (Véase Código de Comercio : arts. 1 y 3) Sus

Microsoft word - cardiovascularresourceallocationmay04.doc

Peter Satterthwaite Senior Portfolio Manager Capital & Coast District Health Board Private Bag 7902 WELLINGTON To: C&C DHB BOARD Through: Margot Date: May Subject: Resource Allocation & Cardiovascular Resource Allocation EXECUTIVE SUMMARY In October 2002 the Board asked CPHAC (its Community and Public Health Advisory Committee) to begin a program

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search