Ltd3tarificatie.files.wordpress.com

WETTEN EN BESLUITEN APRIL 2012
Benaming
 De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar sinds
1 april 2012:
Benaming
EPIRUBICINE ACCORD 2 MG/ML 1 FL INJ 5 ML ATORVASTATIN APOTEX 10 MG FILMOMH TABL 28 X 10 EPIRUBICINE ACCORD 2 MG/ML 1 FL INJ 10 ML EPIRUBICINE ACCORD 2 MG/ML 1 FL INJ 25 ML ATORVASTATIN APOTEX 10 MG FILMOMH TABL 98 X 10 EPIRUBICINE ACCORD 2 MG/ML 1 FL INJ 100 ML ATORVASTATIN APOTEX 20 MG FILMOMH TABL 28 X 20 MG ATORVASTATIN APOTEX 20 MG FILMOMH TABL 98 X 20 ATORVASTATIN APOTEX 40 MG FILMOMH TABL 98 X 40 ATORVASTATIN APOTEX 80 MG FILMOMH TABL 98 X 80 IRBESARTAN/HCT SANDOZ 12,5 MG /150 MG 28 COMP IRBESARTAN/HCT SANDOZ 12,5 MG /150 MG 56 COMP IRBESARTAN/HCT SANDOZ 12,5 MG /150 MG 98 COMP IRBESARTAN/HCT SANDOZ 12,5 MG /300 MG 28 COMP IRBESARTAN/HCT SANDOZ 12,5 MG /300 MG 56 COMP IRBESARTAN/HCT SANDOZ 12,5 MG /300 MG 98 COMP IRBESARTAN/HkaroliCT SANDOZ 25 MG /300 MG 28 COMP G IRBESARTAN/HCT SANDOZ 25 MG /300 MG 56 COMP CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 MG/12,5 MG 28 COMP IRBESARTAN/HCT SANDOZ 25 MG /300 MG 98 COMP CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 MG/12,5 MG 56 COMP LATANOPROST EG 50 MCG OOGDR OPL 1 FLX2,5ML CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 MG/12,5 MG 98 COMP MIRTAZAPINE APOTEX 15 MG 30 ORODISP COMP CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 MG/12,5 MG 28 COMP MIRTAZAPINE APOTEX 30 MG 30 ORODISP COMP CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 MG/12,5 MG 56 COMP MIRTAZAPINE APOTEX 45 MG 30 ORODISP COMP CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 MG/12,5 MG 98 COMP MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 MG 30 ORODISP COMP CO-VALSARTAN MYLAN 160 MG/12,5 MG 14 COMP MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 MG 30 ORODISP COMP CO-VALSARTAN MYLAN 160 MG/12,5 MG 28 COMP NIFEDIPINE RETARD MYLAN 30 MG 98 COMP PROL CO-VALSARTAN MYLAN 160 MG/12,5 MG 56 COMP CO-VALSARTAN MYLAN 160 MG/12,5 MG 98 COMP PAROXETINE MYLAN 30 MG COMP 56 X 30 MG BLISTER CO-VALSARTAN MYLAN 80 MG/12,5 MG 14 COMP CO-VALSARTAN MYLAN 80 MG/12,5 MG 28 COMP CO-VALSARTAN MYLAN 80 MG/12,5 MG 56 COMP CO-VALSARTAN MYLAN 80 MG/12,5 MG 98 COMP CO-VALSARTAN TEVA 320 MG/12,5 MG 28 COMP CO-VALSARTAN TEVA 320 MG/12,5 MG 98 COMP Benaming
 Sinds 1 april 2012 is de volgende specialiteit
vergoedbaar voor zover de arts niet op het
voorschrift “niet vergoedbaar” heeft vermeld en het voorgeschreven is door een specialist in de gastro- enterologie of inwendige geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580, 588, 650, 651, 659 of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling van chronische hepatitis C zoals vermeld TENSOCMYLAN 20 MG/ML + 5 MG/ML 3 COLLYRES 5 ML Benaming
TIMOGLAUCON 20 MG/5 MG SANDOZ COLLYRE 3 X 5 ML G VICTRELIS 200 MG CAPS MULTIPACK 84 X4 - 336 TOTALIP 10 MG PFIZER FILMOMH TABL 28 X 10 MG TOTALIP 10 MG PFIZER FILMOMH TABL 84 X 10 MG  Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits TOTALIP 20 MG PFIZER FILMOMH TABL 28 X 20 MG machtiging van de adviserende arts sinds 1 april
TOTALIP 20 MG PFIZER FILMOMH TABL 84 X 20 MG TOTALIP 40 MG PFIZER FILMOMH TABL 84 X 40 MG Benaming
TOTALIP 80 MG PFIZER FILMOMH TABL 98 X 80 MG  Sinds 1 april 2012 zijn de volgende specialiteiten
vergoedbaar in het kader van de controle a
posteriori:
Benaming
ESOMEPRAZOLE RANBAXY 20 MG 100 COMP GASTRO ESOMEPRAZOLE RANBAXY 20 MG 14 COMPT GASTRO ESOMEPRAZOLE RANBAXY 20 MG 28 COMP GASTRO LEFLUNOMIDE JENSON 10 MG COMP 30 X 10 MG ESOMEPRAZOLE RANBAXY 20 MG 56 COMP GASTRO LEFLUNOMIDE JENSON 10 MG COMP 100 X 10 MG ESOMEPRAZOLE RANBAXY 40 MG 14 COMP GASTRO LEFLUNOMIDE JENSON 20 MG COMP 30 X 20 MG ESOMEPRAZOLE RANBAXY 40 MG 28 COMP GASTRO LEFLUNOMIDE JENSON 20 MG COMP 100 X 20 MG ESOMEPRAZOLE RANBAXY 40 MG 56 COMP GASTRO PIPERACILLINE/TAZOBACTAM HOSP 2G/0,25G 12 SOL INJ PIPERACILLINE/TAZOBACTAM HOSP 4G/0,50G 12 SOL INJ PIPERACILLINE/TAZOBACTAM HOSP 2G/0,25G 12 SOL INJ PIPERACILLINE/TAZOBACTAM HOSP 4G/0,50G 12 SOL INJ FORSTEO SOL INJ SER PRE REMPL 20MCG/80MCL FORSTEO SOL INJ SER PRE REMPL 20MCG/80MCL  Sinds 1 april 2012 is de volgende specialiteit
LATANOTEARS 50 MCG/ML COLLYRE 3 FL 2,5 ML vergoedbaar mits melding van de arts “derde
betalersregeling van toepassing” op het
Benaming
PREFLUCEL (VACCIN 2010 - 2011) 1 VOORGEVULDE SPUIT  Sinds 1 april 2012 is de volgende specialiteit
vergoedbaar mits melding van de arts
Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie” of
ZTN” op het voorschrift:
Benaming
WIJZIGINGEN TERUGBETALING
BESPARINGSMAATREGELEN 2012
 Sinds 1 april is Totalip (generiek Lipitor)
Naar aanleiding van de besparingen van de federale terugbetaald in categorie B in hoofdstuk I en wordt overheid in de gezondheidssector, zullen de komende de generiek geschrapt uit hoofdstuk II (cf. ook maanden enkele praktische maatregelen in voege treden in Atorvastatine Apotex, Sandoz, EG). De terugbetaling in categorie A is nog altijd onderworpen aan een  Sinds 1 april is de apotheker verplicht om, bij een
voorschrift op stofnaam, goedkoop af te leveren. Dat  Sinds 1 april is er ook een eenheidsverpakking van wil zeggen: een specialiteit die ten hoogste 5% Xalatan en van de generiek Latanoprost EG
duurder is dan de goedkoopste specialiteit (met terugbetaald. Terwijl er voor Xalatan nog altijd een minstens 2 keuzemogelijkheden). Levert hij toch een attest nodig is, is de generiek zonder attest van de “duurdere” specialiteiten af, dan is het geneesmiddel in kwestie niet terugbetaald. Het RIZIV stelt maandelijks lijsten op van de goedkoopste De verpakkingen van 1 flacon kunnen slechts worden producten die bij een VOS terugbetaald zijn. voorgeschreven voor de initiatie van de behandeling (max. 3 verpakkingen van 1 flacon). Het aantal  Bij voorschriften voor antibiotica en antimycotica verpakkingen per attest is dan ook beperkt tot (ATC-klasse J01 en J02) is de apotheker vanaf 1 mei
maximum 3 verpakkingen van 1 flacon en maximum 3 verplicht om goedkoop af te leveren. Bij deze verpakkingen van 3 flacons, of tot maximum 4 voorschriften geldt die verplichting ook als het verpakkingen van 3 flacons per 12 maand. antibioticum of antimycoticum op merknaam  Sinds 1 april is de terugbetaling van Spiriva
voorgeschreven werd. De apotheker moet een onderworpen aan een attest van de adviserend geneesmiddel afleveren dat zich binnen de prijsmarge geneesheer. De specialiteit wordt vergoed in van 5% bevindt t.o.v. de goedkoopste specialiteit. Het categorie B als ze wordt gebruikt voor de behandeling RIZIV stelt maandelijks lijsten op van de “goedkoopste van COPD en het aantal vergoedbare verpakkingen specialiteiten” waartussen de apotheker kan kiezen. bedraagt maximum 13 verpakkingen per jaar. Levert de apotheker een specialiteit af die niet tot de goedkoopste geneesmiddelen behoort, dan is die niet De initiële aanvraag voor het attest moet
terugbetaald, tenzij u als arts expliciet op het opgesteld worden door een geneesheer-
voorschrift aangeeft dat er niet gesubstitueerd mag specialist in de pneumologie of een algemeen
worden. Opgelet: u mag zich enkel tegen substitutie geneeskundige die een geattesteerde opleiding
verzetten om therapeutische redenen, die u ook moet gevolgd heeft in spirometrie, met, in de bijlage,
aangeven in het dossier van uw patiënt. het protocol van spirometrie.
Vanaf 1 juni (volgens de laatste berichten) zal ook de
NUTTIGE INFORMATIE
terugbetaling van zuurstof via de officina-apotheek Geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid:
maatregelen nog niet van toepassing in de apotheek
De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in Midden maart plaatste het FAGG op zijn website een bericht over het verbod tot vrije aflevering van codeïne Voor de lange termijn zuurstoftherapie, zal de
siropen en de beperking van geneesmiddelen voor kinderen patiënt zich altijd moeten wenden tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis. De Er bestaat echter onduidelijkheid over de termijnen waarop zuurstof voor chronische patiënten wordt dan de verschillende maatregelen ingaan. Tot nog toe hebben voortaan door het ziekenhuis geleverd en we van het FAGG enkel het vage antwoord ‘tegen het gefactureerd in het kader van de revalidatie- overeenkomst afgesloten met het ziekenhuis (dienst pneumologie). In de apotheek zijn deze maatregelen momenteel dus nog niet van toepassing. Het is nog niet duidelijk wanneer ze Samengevat zou dat voor de openbare apotheek effectief zullen toegepast worden op de producten die zich in de apotheek bevinden, en of er een overgangsperiode zal Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange
termijn zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst
en is niet meer terugbetaald via de officina.
Gasvormige zuurstof wordt enkel nog terugbetaald bij:
- Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie (melding “derdebetaler van toepassing” op het voorschrift) De terugbetaling van zuurstofconcentratoren wordt
beperkt tot:
- Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie (melding “derdebetaler van toepassing” op het voorschrift) De cumul van een terugbetaling van de forfaits voor gasvormige zuurstof en een terugbetaling van de forfaits voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten. Alle klachten, suggesties en opmerkingen vanuit
de praktijk over de besparingsmaatregelen kunnen
gemeld worden via de website van het Koninklijk
Limburgs Apothekers Verbond:
In de
linkerkolom vindt u een link naar “Enquête
besparingsmaatregelen”. KLAV zorgt ervoor dat
de klachten op de juiste plaats terecht komen.

Source: http://ltd3tarificatie.files.wordpress.com/2012/10/artsenbrief-2012_04.pdf

Thinkingabouthowadults.pdf

How Does Health Care Differ in the Adult World? When an individual with special needs transitions from pediatric to adult health care, the family may discover that servi ces are not always provided in the same way. Below are some questions to think about when preparing for a transition of health care facilities. If you’re not sure of the answers, consider asking: Pediatric or Adult Social

Data sheet

Data Sheet Neotigason  Retinoid for oral treatment of severe cases of psoriasis and of disorders of keratinization Composition Active ingredient Excipient The excipients are microcrystalline cellulose, nonatetraenoic acid, gelatin, glucose liquid spray-dried, sodium ascorbate and the colourants iron oxide black (E172), iron oxide red (E172), iron oxide yellow App

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search