Medibalans.se

Tre enkla riktlinjer för hormonbehandling John R. Lee, leg. läkareVarför ökar kompletterande östro- ter överens om: att mer än två tredjede- göra ett hormontest via saliv. Tack vare lar (66 procent) av kvinnorna upp till 80 år fortsätter att producera allt östrogen ning i saliv blivit mer korrekt och tillför- litligt. Vi har också lärt oss att hormon- nivåerna varierar mellan individer – vad äggstockar tagits bort, producerar kvin- är mediatorer för ämnesomsättningen.
efter klimakteriet än magra kvinnor gör i en orkester samverkar med varandra.
inte henne sjuk – hormonerna verkar för utan också dess relativa förhållande till vuxen kvinnas. Detta står i kontrast till Vissa läkare skriver ut
östrogen för behandling
av misstänkt hormon-
komma till rätta med det här problemet.
kvinnor med bröstcancer är förhållandet brist hos postmeno-
När dessa riktlinjer följs, får kvinnor progesteron/östradiol betydligt lägre än minskad risk för bröstcancer, hjärtin- 200 till 1 i saliven. Eftersom fler kliniker pausala kvinnor, medan
farkt och stroke. Risken att de blir över- viktiga, får sömnstörningar, försämrat andra läkare skriver ut
läkemedel som blockerar att bedöma behovet av hormonbehand-
östrogenproduktionen
Ge bara hormoner till dem som
verkligen har brist
hos dessa kvinnor
resultat som erhålls i huvudsak är irrele- förnuft. Vi ger inte insulin till patienter gen) för att blockera enzymet aromatas.
fila (fett-älskande) och är därför olösliga Tänk på ironin i detta; vissa läkare skri- ver ut östrogen för behandling av miss- sitt budskap till cellerna genom att hor- monerna lämnar blodflödet via kapillä- mässigt ut östrogen eller andra könshor- Dessa kallas "fria" hormoner. När de till slut cirkulerar genom levern, blir de nor efter klimakteriet har östrogenbrist särskilda globuliner eller albumin). Den – ett generellt antagande som är felak- här processen förhindrar deras biotill- tigt. För tjugofem år sedan granskade jag slemhinneatrofi, å andra sidan, är tydli- hormonnivåer före och efter klimakteri- et. Det jag fann då är nu alla myndighe- bästa sättet att säkerställa en brist att tionen av dessa icke biotillgängliga for- mer av hormon i urin eller serum är allt- så irrelevant, eftersom testsvaret inte ger ka) har funnits i över 50 år. Läkemedels- av de mer kliniskt signifikant "fria" (bio- företag föredrar dock syntetiska hormo- rätt sätt med en sund, effektiv och säker skillnad från de naturliga, bioidentiska Riskfaktorer
derar de lätt från kapillärblodet in i saliv- orsaken till bröstcancer, stroke och hjär- tinfarkt. Andra riskfaktorer av betydelse icke biotillgängliga hormoner klarar inte delsföretag miljarder dollar i vinst. Med att ta sig in i eller genom salivkörtlarna.
andra ord offras kvinnors hälsa för kom- • Dåliga matvanor (överskott av socker och raffinerad stärkelse, transfetter, brist serum- eller urinprov för att mäta bio- Använd endast doser som ger nor-
omega 3-fetter, samtliga essentiella ami- mala fysiologiska vävnadsnivåer
alltså inte för de så-kallade fria steroid- tester har skapat en vana som nu förvir- behandling. Jag tror dock att alla skulle vattenfilter i hemmet bör du kontrollera utifrån bör ges i doser som återställer Använd hellre bioidentiska hor-
förklarat ovan definierar man lämpligast moner än syntetiska hormoner
såsom överskottsljus på natten (vilket Den andra regeln är också bara sunt för- målvävnadens celler kräver bindning av i cellerna. Bindningen av ett hormon till fler läkare gjorde det, skulle de finna att för dessa riskfaktorer hos män leder till östrogennivåer som är 8 till 10 gånger tidigare hjärtinfarkt, lägre antal spermier nyckel har tillverkats för ett visst lås.
från andra djurarter (t.ex. Premarin, ett genom tillförsel av syntetiskt gulkropp- Slutsats
östrogenpreparat som tas från dräktiga använder antingen östron eller östradi- risk för bröstcancer, hjärtinfarkt och ämnen i bl.a. plaster) lär vi oss att synte- tiska hormoner skiljer sig åt i sin aktivi- tet på receptornivå. I vissa fall kommer biotillgänglig (d.v.s. utan att vara prote- behov som bestämts genom salivtester.
de att aktivera receptorn på ett sätt som Utöver lämplig hormonbalans, bör övri- ga nämnda riskfaktorer ses över och kor- oftast är ett tecken på för hög dosering.
behandling är vårt bästa hopp för att Ett salivtest hjälper till att avgöra opti- Källa: Million Women Study Collaborators, Aug 09, 2003, hormoner de är avsedda att ersätta.
The Lancet, Vol. 362 No. 9382 pp 419-427 lågdos-östradiolplåster plus oralt pro- Denna artikel har översatts och tryckts med tillstånd gesteron visar ingen ökad risk för bröst- av The Official Web Site of Dr. John R. Lee, M.D.
cancer, stroke eller hjärtinfarkt. Trots (www.JohnLeeMD.com). Dr Lee avled 2003.
insulin är till exempel att föredra fram- någon av ovanstående tre riktlinjer för

Source: http://www.medibalans.se/press/Lee%20artikel.pdf

Microsoft word - programma-ensemble mosaici sonori.doc

Concerto di Natale 2009 Ensemble Mosaici Sonori Jenny Ballerini- Soprano Tiziana Stanzione – Flauto Luigi Lidonnici – Oboe Giampiero Montalti – Violino Piergiorgio Anzelmo – Violoncello Matteo Ramon Arevalos – Pianoforte Programma G. P. Telemann Quartetto in Sol maggiore Per Flauto,Oboe ,Violino,Violoncello e Pianoforte Astro del ciel P

Poner_a_trabajar_a_la_innovacion.pdf

Poner a Trabajar a la Innovación Contenido Título del Libro: Making Innovation Work Introducción: cómo se innova Autor: T. Davila, M. Epstein y R. Shelton determina qué se innova. Cartografía de la innovación. Elegir destino: cómo diseñar una estrategia de innovación vencedora. EL AUTOR : Tony Davila es profesor de la Graduate School of Business de la

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search