Nieuws over medicijnen en kanker

Nieuws over Medicijnen & Kanker

Afkomstig uit Politiek Actueel, digitaal nieuwsbulletin voor bestuursleden en andere
vrijwilligers van kankerpatiëntenorganisaties

Kanker: nieuwe kennis, nieuwe kansen!

Dat is de titel van een medisch wetenschappelijke dag die vrijdag 15 juni wordt gehouden in het Leids Universitair Medisch Centrum. De dag is bedoeld voor patiënten, naasten en andere geïnteresseerden, en voor professionele zorgverleners. Het publiek kan deelnemen aan een Nederlandstalig ochtendprogramma, terwijl de professionals in het Engels worden bediend. Het middagprogramma is voor beide doelgroepen. Aan de discussie over medicijnenbeleid die daar gevoerd zal worden neemt ook Kees van Bezooijen deel. Hij is voorzitter van het Platform Medicijnenbeleid van de NFK. De NFK en
Minister reageert op manifest NFK
Minister Klink (Volksgezondheid) is voorlopig niet van plan om de beleidsregel dure
geneesmiddelen aan te passen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op het manifest van de NFK over dure geneesmiddelen. In dit manifest stelt de NFK dat kankerpatiënten om financiële redenen niet altijd de dure geneesmiddelen krijgen waar ze het beste mee geholpen zijn, maar Klink betwijfelt of gebrek aan financiering wel de reden is dat kankerpatiënten niet altijd de dure medicijnen krijgen die ze nodig hebben. De minister schrijft verder dat hij de NFK zal uitnodigen om de gesignaleerde problemen nader te 30 maart 2007

Ziekenhuisbudget te krap
Het financiële tekort bij de ziekenhuizen valt bijna twee keer hoger uit dan was voorzien.
Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit geven aan dat het tot het einde van dit jaar
kan oplopen tot zo'n 523 miljoen euro. Vorig jaar zomer werd er nog vanuit gegaan dat de overschrijding 291 miljoen euro zou bedragen. Voor de patiënten heeft het tekort dit overschrijding zou worden veroorzaakt doordat de ziekenhuizen de afgelopen drie jaren meer mensen hebben geholpen dan vooraf was geraamd. ''De ramingen zijn telkens te krap en het budget daardoor ook,'' stelt een woordvoerder van NVZ. 22 februari 2007
Zadel ziekenhuizen niet op met onmogelijke keuzes
Ziekenhuizen moeten dure medicijnen vaak zelf betalen. De ene patiënt krijgt ze wel, de ander niet. Het is eerlijker om landelijk afspraken te maken, schrijven de gezondheidseconomen Werner Brouwer en Frans Rutten, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens hen kan het nieuwe kabinet leren van ervaringen in het buitenland. ‘Daar heeft men instituten in het leven geroepen, zoals het Engelse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), die op centraal niveau vaststellen welke zorg gepast is bij welke aandoeningen. Alle relevante partijen praten mee bij die beslissing.’ (Trouw) 20 maart 2007 Discussie over dure medicijnen gênant
‘Het is gênant dat patiëntenorganisaties moeten meekijken over de schouder van de arts of die wel de beste geneesmiddelen toepast.’ Adri Steenhoek, hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit, reageert in het op het onderzoek van NFK en patiëntenorganisaties naar de beschikbaarheid van dure geneesmiddelen bij kanker. (Nederlands Dagblad) 1 maart 2007

Massavaccinatie baarmoederhalskanker

De Duitse vaccinatiecommissie heeft geadviseerd alle meisjes tussen twaalf en zeventien
jaar in te laten enten tegen baarmoederhalskanker. Ook Frankrijk en Italië hebben inmiddels besloten het middel op te nemen in vaccinatieprogramma´s. Nederland is voorzichtiger. De Gezondheidsraad bracht begin maart advies uit over het rijksvaccinatieprogramma. Er is nader onderzoek nodig om te kunnen beoordelen of een vaccin tegen baarmoederhalskanker in het programma moet worden opgenomen, adviseerde de raad. De minister heeft de Gezondheidsraad nu opdracht gegeven om dat nader te onderzoeken.
Huisarts terughoudend met kankervaccin
Huisartsen moeten terughoudend zijn met vaccinaties tegen baarmoederhalskanker in afwachting van een nader advies daarover van de Gezondheidsraad. Dit adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) haar leden. Bij veel huisartsen en gynaecologen wordt gevraagd naar het nieuwe vaccin, dat sinds eind vorig jaar te koop is en dat werkt tegen het humane papillomavirus. Besmetting met het virus kan op den duur leiden tot baarmoederhalskanker. Het vaccin biedt ook bescherming tegen genitale wratten. Een intensie van fabrikant Sanofi-Pasteur voor dat vaccin Gardasil is debet aan die vele vragen, vermoedt het NHG. (Volkskrant) 4 april 2007
Klacht tegen fabrikant kankervaccin
, een vereniging die opkomt voor ouders die hun
kinderen niet laten inenten tegen bijvoorbeeld kinkhoest of kinderverlamming, heeft bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en de Stichting Code Geneesmiddelenreclame een klacht ingediend tegen de fabrikant van een vaccin tegen baarmoederhalskanker. De NVKP verwijt Sanofi Pasteur MSD dat zij een publiekscampagne met Bekende Nederlanders hebben opgezet om de Gezondheidsraad onder druk te zetten. De raad zal over enige tijd adviseren over het al dan niet opnemen van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. (Trouw)
3 april 2007
VS: Registratie nieuwe combitherapie borstkanker
GlaxoSmithKline (GSK) maakte onlangs bekend dat de Amerikaanse registratie-autoriteit
(FDA) een combinatietherapie van Tykerb (lapatinib) en Xeloda (capecitabine) heeft goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met gevorderde of uitgezaaide borstkanker van wie de tumoren overexpressie laten zien van HER2. De behandeling is bedoeld voor patiënten die al eerder zijn behandeld met een anthracycline, een taxaan, en Herceptin (trastuzumab) 16 maart 2007 Europese registratie voor Avastin bij borstkanker
De Europese registratie-autoriteit heeft haar goedkeuring verleend aan het gebruik van bevacizumab (merknaam Avastin) in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling van nog niet behandelde uitgezaaide borstkanker. Met dit besluit is voor het eerst een angiogeneseremmer voor de behandeling van borstkanker geregistreerd. Avastin was al eerder geregistreerd voor de behandeling van uitgezaaide
NFK: overheid moet toegang tot dure medicijnen beter regelen
Kankerpatiënten in Nederland krijgen niet altijd de geneesmiddelen waar ze het beste mee geholpen zijn. Dat stelt de koepel van kankerpatiëntenorganisaties NFK in een manifest dat half februari is aangeboden aan de politieke partijen in de Tweede Kamer. De NFK pleit voor een financieringsregeling die kankerspecialisten in staat stelt de medicijnen voor te schrijven die het beste zijn 15 februari 2007 Het onderzoek naar de problemen met de verstrekking van Velcade en Herceptin, dat samen met het manifest aan de Tweede Kamerleden werd aangeboden, kreeg veel aandacht in de media. Bijna veertig kranten, radioprogramma´s en nieuwssites berichtten erover. Een selectie uit de nieuwsberichten:
Vereniging Ziekenhuizen ondersteunt pleidooi NFK
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ondersteunt het pleidooi van de
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voor een ruimere vergoedingsregeling voor 15 februari 2007
Orde pleit voor volledige vergoeding dure geneesmiddelen
De Orde van Medisch Specialisten wil de vergoeding van dure geneesmiddelen verhogen naar 100 procent en pleit ervoor dat alle gelijkwaardige middelen onder deze regeling vallen. Dit adviseert de Orde aan politici naar aanleiding van de door NFK aangezwengelde discussie over de vergoeding van de dure medicijnen. Naast een volledige en bredere vergoeding, wil de Orde dat de overheid een uitvoerbare doelmatigheidstoets wordt ontwikkeld, die niet gekoppeld is aan de kwestie van de 22 februari 2007
Kant: Geef volledige vergoeding geneesmiddelen kankerpatiënten
De Socialistische Partij (SP) wil dat dure geneesmiddelen, als het medisch noodzakelijk
is, voor 100% worden vergoed. Financiële problemen van ziekenhuizen mogen niet over de rug van kankerpatiënten worden uitgevochten. Dit zegt Tweede-Kamerlid Agnes Kant in reactie op het NFK onderzoek waaruit blijkt dat veel kankerpatiënten noodzakelijke Medicijn tegen stofwisselingsziekten mogelijk ook bruikbaar tegen kanker
Canadese wetenschappers denken dat dichlooracetaat (DCA), een middel dat al langer wordt gebruikt tegen stofwisselingziektes, ook bruikbaar kan zijn tegen kanker. In het tijdschrift wetenschappers dat ze DCA succesvol getest hebben op long- borst- en hersentumoren bij ratten. Het medicijn is niet getest op mensen met kanker, maar de onderzoekers hopen dat de eerste fasen van onderzoek bij mensen relatief snel doorlopen kunnen worden omdat DCA al wel getest is op mensen met stofwisselingsziekten. Doordat er geen octrooi op DCA rust zou het DCA relatief goedkoop te produceren zijn. De universiteit van Alberta opgezet om vragen van het publiek te beantwoorden. 23 januari 2007
Novartis wil geen kopie Glivec voor kankerpatiënten India
Farmaceutisch bedrijf Novartis is in beroep gegaan tegen een uitspraak van het Indiase
overheidsinstituut dat toezicht houdt op patenten voor medicijnen. De Indiase
toezichthouder vindt dat Novartis bestsellermedicijn Glivec nagemaakt mag worden ten behoeve van kankerpatiënten in ontwikkelingslanden. Novartis is het hier niet mee eens, en stelt dat een deel van het Indiase patentrecht in strijd is met internationale handelswetgeving. In een rapport dat ontwikkelingsorganisatie Oxfam International afgelopen november publiceerde stelt Oxfam dat Novartis internationale afspraken saboteert die zijn gemaakt over de productie van levensreddende medicijnen voor ontwikkelingslanden. De productiekosten van een generieke versie van Glivec bedragen eentiende van de prijs die Novartis rekent. 30 januari 2007
Veel vrouwen staken voortijdig tamoxifenbehandeling
Bijna een kwart van de borstkankerpatienten die tamoxifen krijgt voorgeschreven, zet de
behandeling binnen een jaar stop. Dat blijkt ui zoals stemmingswisselingen en opvliegers zijn voor vrouwen de belangrijkste reden om met de tamoxifenbehandeling te stoppen. Uit het onderzoek bleek dat vooral vrouwen tussen 35 en 44 jaar, vrouwen ouder dan 75 jaar en vrouwen die binnen een jaar na de start van de tamoxifenbehandeling een antidepressivum nodig hadden voor de bijwerkingen, meer geneigd waren om met het medicijn te stoppen. Het onderzoek werd uitgevoerd door
Studie: Avastin niet werkzaam bij alvleesklierkanker
Het medicijn Avastin verlengt het leven van patiënten met alvleesklierkanker in een gevorderd stadium in het geheel niet. Dat blijkt uit een klinische studie, waarvan de resultaten gepresenteerd tijdens he in de VS. Eerdere studies deden vermoeden dat Avastin, een product van Genentech, wél effect heeft bij alvleesklierkanker, en lieten zien dat het middel tegen bepaalde vormen van uitgezaaide darm- en longkanker wel degelijk effectief is. Aan de op het symposium gepresenteerde studie deden 600 patiënten met alvleesklierkanker mee. De helft kreeg klassieke chemotherapie en Avastin, de andere helft kreeg chemo en een placebo. In beide gevallen bedroeg de levensverwachting gemiddeld een half jaar. Avastin leidde bovendien tot bijverschijnselen zoals hoge bloeddruk en maagbloedingen. (USA Trial sorafenib wegens succes gestopt
Een fase-3 studie naar een nieuw medicijn tegen gevorderde leverkanker is wegens succes stopgezet. Indie een nieuw, nog niet geregistreerd middel krijgen meestal vergeleken met groepen patiënten die de behandeling krijgen die tot dan toe standaard is. Maar als er nog geen standaardbehandeling is wordt in fase 3 studies ook wel vergeleken met een placebo, een nepmiddel. In de stopgezette studie kregen patiënten met gevorderde leverkanker een behandeling met sorafenib of met een placebo. Uit een tussentijdse analyse bleek dat de mensen die met sorafenib waren behandeld veel vaker overleefden dan de mensen die met een placebo waren behandeld, en dat ook de bijwerkingen acceptabel waren. Op grond daarvan is besloten om ook de patiënten die het placebo kregen alsnog te behandelen met het nieu 13 februari 2007
GSK komt met twee nieuwe kankermedicijnen
Farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline zal dit jaar waarschijnlijk twee nieuwe medicijnen tegen kanker op de markt brengen. Dit schrijft het Financieele Dagblad. Een daarvan is een medicijn tegen borstkanker met de naam Tykerb. Tevens streeft GSK naar het op de markt brengen van een vaccin tegen baarmoederhalskanker Cervarix, maar daar moet
Duurdere zorg door goedkopere medicijnen
Het door zorgverzekeraar Menzis ingezette beleid om vaker goedkopere pillen voor te
schrijven, leidt in praktijk tot hogere zorgkosten. Dat becijferen de Stichting Farmaceutische Kengetallen en apothekersorganisatie KNMP. Menzis noemt de berekening ongefundeerd. In 2003 begon Menzis apothekers en artsen te bewegen goedkopere medicijnen voor te schrijven. Het gaat om merkloze varianten van dure pillen met patent. De SFK raamt de besparing door dit beleid van Menzis en zes andere verzekeraars op 3 miljoen euro in 2006. Daar staan echter kosten van 8 miljoen euro tegenover. Zo moeten patiënten die van een dure pil naar een goedkope worden overgezet op consult bij hun dokter. De arts moet een nieuw recept uitschrijven en de apotheek en zorgverzekeraar mo 26 februari 2007
Brief aan Tweede Kamer over dure geneesmiddelen
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft samen met de NFK en andere
patiënten- en artsenorganisaties een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De organisaties zijn bezorgd over het beleid rond dure geneesmiddelen. Minister Hoogervorst schreef op 15 december aan de Tweede Kamer dat hij zeer tevreden is over de aanpassingen die hij begin 2006 heeft gedaan in de Beleidsregel dure geneesmiddelen in ziekenhuizen. Maar de NFK en de andere organisaties delen die tevredenheid niet. Zij willen dat dure innovatieve geneesmiddelen voor 100% vergoed worden in plaats van voor 80%. Ook willen zij dat geneesmiddelen die therapeutisch gelijkwaardig zijn aan een goedkoper middel gewoon vergoed worden en dat niet alleen geld bepaalt of geneesmiddelen doelmatig zijn. (NF Medicinale cannabis goedkoper verkrijgbaar
In Groningen is de eerste cannabisapotheek van Nederland geopend. Chronisch zieken kunnen hier terecht voor medicinale cannabis op recept, tegen coffeeshopprijzen. In Nederland zijn circa 15.000 mensen die cannabis gebruiken voor verlichting van symptomen bij ziekten als MS en kanker. Artsen mogen het bijvoorbeeld voorschrijven aan kankerpatiënten die pijn hebben of die misselijk zijn na chemotherapie of bestraling. De cannabisapotheek is opgezet door de , die over de levering afspraken heeft gemaakt met n medicinale cannabis gebeurde al langer door apotheken in Nederland, maar de prijs lag tot nu toe veel hoger dan de prijs bij de
Bewijs dat Herceptin werkt bij vroege borstkanker
Herceptin heeft zich bewezen als effectief behandelingsmiddel voor de vroege stadia van
een bepaald type borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van het Royal Marsden Hospital in London, waarover gepubliceerd is in het tijdschrift The Lancet. Uit het onderzoek blijkt dat het medicijn dat een jaar geleden na kritiek werd goedgekeurd door de National Health Service, ook effectief is tegen vroege stadia van HER2-positieve borstkanker. Ongeveer 25% van alle gevallen van borstkanker zijn van deze soort.
6 januari 2007
Verkoudheidsvirus nieuw wapen tegen kanker
Verkoudheidsvirussen worden mogelijk belangrijk bij de bestrijding van tumoren. In
Groot-Brittannië beginnen binnenkort proeven met kankerpatiënten die genetisch gemanipuleerde virussen krijgen toegediend. De Britse geneticus Leonard Seymour heeft bereikt dat de virussen onherkenbaar zijn voor het immuunsysteem van het lichaam, maar wel de kankercellen bereiken die moeten worden vernietigd. (BBC 12 januari 2007
Beter voorspellen of behandeling lymfklierkanker werkt
Patiënten met een agressieve vorm van lymfklierkanker worden meestal behandeld met een combinatie van chemotherapie en antistoffen. Als deze behandeling faalt, wordt bij jonge patiënten een autologe stamceltransplantatie gedaan, om alsnog te proberen genezing te bereiken. Uit promotieonderzoek aan het UMCG blijkt nu dat op basis van speciale kleuringen van het tumormateriaal van tevoren in te schatten valt welke patiënten beter of minder goed reageren op deze behandelvorm. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een nieuwe landelijke studie opgezet, waarbij autologe stamceltransplantatie en standaard behandeling rechtstreeks met elkaar worden vergeleken (UMC 16 december 2006
Zevalin in plaats van chemokuren bij non-hodgkinlymfoom
Sinds enkele maanden kunnen patiënten met non-hodgkinlymfoom, een vorm van
lymfklierkanker, in ons land worden behandeld met het nieuwe geneesmiddel Zevalin. Dit middel kan straks bij veel patiënten met non-hodgkinlymfoom de zeer belastende chemokuren vervangen. In het HagaZiekenhuis in Den Haag is Zevalin inmiddels meerder keren toegepast. Internist-hematoloog dr. M.R. Schipperus toont zich tevreden, en zegt in de Telegraaf: 'Met deze therapie kunnen we patiënten een veel minder belastende behandeling geven. Ook bij de patiëntenorganisaties is het enthousiasme groot.´ Vooralsnog is Zevalin alleen geregistreerd als geneesmiddel voor de indicatie folliculair non-hodgkinlymfoom. (Telegraaf) 2 januari 2007 Voorrang voor vrouwen bij behandeling kanker
In Schotland lijken vrouwen met kanker voorrang te krijgen bij behandeling boven mannen. Dat zegt een bestuurslid van de Britse artsenorganisati Schotland wordt 88 procent van de vrouwen met borstkanker binnen twee maanden na verwijzing behandeld. Bij mannen met prostaat- of teelbalkanker is dat nog geen 68%. Het zou een neveneffect zijn van de succesvolle campagnes ter verbetering van de zorg rond borstkanker. Directeur Angus Sommerville van , een van de weinige organisaties die fondsen werft voor mannenkankers, bevestigt het beeld. ´Voor borstkanker wordt drie keer zoveel geld opgehaald en het verschijnsel is veel meer bekend. Voor prostaatkanker bestaat nog lang geen medicijn. Wat dat betreft lopen mannenkankers tien jaar achter´, zegt Sommerville innnelijke kankerpatiënten zouden ook veel minder steun en informatie krijgen dan vrouwen. (KN) 4 januari 2007
Proteïnen in kippeneieren leveren medicijn tegen kanker
Britse onderzoekers hebben genetisch gemodificeerde kippen gefokt die eieren leggen met proteïnen die bruikbaar zijn om medicijnen tegen kanker te maken. Maar het kan nog tien jaar duren voordat met deze proteïnen ook echt een medicijn is ontwikkeld. Dit nieuwsfeit is gemeld door het Schots kloonde als eerste ter wereld een schaap: Dolly. (ANP) 15 januari 2007
Ontwikkeling in behandeling asbestkanker
Over een jaar of twee moet duidelijk zijn of een nu nog experimentele behandeling
aanslaat bij patiënten met asbestkanker. Deze zogenoemde immunotherapie toonde hoopvolle resultaten in een proefdiermodel. Een onderzoeker bij het Erasmus MC promoveerde op 6 december op zijn onderzoek naar 6 december 2006
Nieuw anti-kankermiddel in CTG-beleidsregel
Het geneesmiddel SUTENT (sunitinibmalaat) wordt met ingang van 1 december 2006 volledig vergoed voor bepaalde vormen van niercelkanker en GIST, waarvoor tot voor kort geen behandelingsmogelijkheden waren. De indicaties die worden vergoed zijn kwaadaardige niercelcarcinoom, na het falen van een behandeling met interferon-alfa of interleukine-2 of als deze middelen niet kunnen worden toegepast en kwaadaardige (niet-operatief te verwijderen en/of uitgezaaide) gastro-intestinale stromatumor (GIST) na het falen van de behandeling met imatinib (Gleevec). 2 december 2006
Rituximab op lijst dure geneesmiddelen
Rituximab is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 onder de Beleidsregel Dure
Geneesmiddelen gebracht als onderhoudsbehandeling voor patiënten met een
recidiverend folliculair non-Hodgkin Lymfoom. Dat betekent dat de kosten voor 80 procent door de zorgverzekeraar worden vergoed, de resterende 20 procent komt voor
Evaluatie beleidsregels dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen
Minister Hoogervorst is tevreden over de werking van de aangepaste beleidsregel dure geneesmiddelen, schrijft hij in een evaluatie aan de Tweede Kamer. De beleidsregel weesgeneesmiddelen wordt aangepast. De weesgeneesmiddelen worden voortaan 100 procent vergoed boven het reguliere budget. Voorkomen borstoperatie loont niet
Ziekenhuizen hebben geen financieel belang bij een betere zorg voor vrouwen met borstkanker. Het voorkomen van heroperaties betaalt zich niet terug, omdat ziekenhuizen niet worden afgerekend per te genezen patiënt, maar per uitgevoerde operatie. Dat stelt de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) in een studie die op 30 november verscheen. De studie is uitgevoerd in opdracht van het College van
Veelgestelde vragen over HPV vaccin
De Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker beantwoordt op haar website tien veel gestelde vragen over Gardasil, het nieuwe vaccin tegen baarmoederhalskanker. De antwoorden zijn juridisch en inhoudelijk getoetst op juistheid. 7 december 2006
Verschillen tussen inkomensgroepen bij behandeling slokdarmkanker
Patiënten met een lager inkomen krijgen minder vaak een op genezing gerichte
behandeling dan patiënten die een hogere plek hebben op de inkomensladder. Dit blijkt uit het proefschrift van een promovendus aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Britse kankerpatiënt koopt duur medicijnen via internet
Britse kankerpatiënten voelen zich steeds vaker gedwongen hun medicijnen te kopen via
internetapotheken in Canada. Het gaat om innovatieve medicijnen tegen kanker die niet vergoed worden door de National Health Service, het Britse staatsziekenfonds. Dit schrijft de name het longkankermedicijn Tarceva, het darmkankermedicijn Avastin en een medicijn tegen Multipel Myeloom, Velcade zouden via de internetapotheken worden aangeschaft. In Nederland is de vergoeding voor deze relatief nieuwe, innovatieve medicijnen beter geregeld. Velcade en Avastin worden uit de beleidsregel dure medicijnen vergoed. Dit betekent dat ziekenhuizen extra budget krijgen om deze medicijnen voor te kunnen schrijven aan hun patiënten. Tarceva valt onder de basisverzekering.
Stamceltransplanties en de zorgverzekering
In het binnenkort te publiceren rapport Stamceltransplantaties en de
vormen van stamceltherapie te reguleren door ze onder te brengen in de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen, en om te onderzoeken of alle stamceltransplantaties voortaan vergoed kunnen worden via de beleidsregel functiegerichte budgettering Academische Ziekenhuizen. Op die manier zou er meer geld beschikbaar moeten komen voor de vergoeding van stamceltransplantaties waarvan de noodzaak wetenschappelijk bewezen is. Verder stelt het college dat de commerciële opslag van stamcellen aan banden moet worden gelegd, omdat dit leidt tot ongelijkheid in de toegang tot zorg. CVZ zou graag zien dat er een voorlichtingscampagne komt waarbij zwangeren worden opgeroepen navelstrengbloed te doneren aan een publieke weefselbank. De NFK heeft bestuurlijk commentaar geleverd op het ontwerp rapport van CVZ. Zij is het grotendeels met de aanbevelingen eens. 22 november 2006 Commerciële opslag stamcellen misleiding
Ruim tweederde van de gynaecologen en verloskundigen neemt op verzoek van zwangere vrouwen navelstrengbloed af, terwijl het wetenschappelijk nut daarvan niet is bewezen. Het bloed wordt tegen hoge tarieven door commerciële bedrijven ingevroren en opgeslagen. Dit blijkt uit een inventarisatie van deskundigen, onder wie hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Didi Braat en oud-minister Els Borst van Volksgezondheid. In hulpverleners zich schuldig maken aan verwijtbaar handelen en misleiding. Er zou een verbod moeten komen op deze commerciële bloedbanken, menen zij. Instellingen als , maken reclame voor het tegen betaling invriezen van stamcellen uit beenmerg en navelstrengbloed voor het kind. Er wordt 500 tot 1.500 euro voor betaald. Ouders verwachten dat hun kind zo met de eigen stamcellen kan worden behandeld, mocht het een ongeneeslijke ziekte krijgen. 18 november 2006
Medicinale cannabis nog een jaar verstrekt
Minister Hoogervorst wil het verstrekken van medicinale cannabis voorlopig voortzetten
tot 2008. Als reden om zijn beleid voort te zetten noemt Hverkrijgen van een geregistreerd geneesmiddel uit medicinale cannabis´. 31 oktober 2006
Klinische toepassing medicijn uit eiwit dichterbij
TRAIL is een humaan eiwit dat wordt gezien als een veelbelovend potentieel
geneesmiddel tegen kanker. Een verbeterde dit eiwit voor gebruik als geneesmiddel door het enerzijds stabieler te maken en anderzijds selectiever en actiever voor bepaalde typen kankercellen. Om de TRAIL varianten verder te ontwikkelen voor een eventuele toekomstige klinische toepassing als anti-kanker middel is een bedrijf (Triskel Therapeutics) opgericht met vestigingen in Groningen en in het Ierse Galway.
Erectiepil vermindert impotentie bij prostaatkanker
Mannen die last hebben van impotentie als gevolg van prostaatkanker hebben veel baat bij medicijnen. Dit blijkt onder zestig oudere patiënten dat radiotherapeut en seksuoloog L. Incrocci van Erasmus MC onlangs presenteerde op een congres in de Verenigde Statem. Incrocci baseert zich op onderzoek naar de behandeling met Tadalafil (merknaam Cialis). 7 november 2006
Geneesmiddelen longkanker niet geschrapt
De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) houdt de regeling voor aanvullend ziekenhuisbudget
in stand voor drie geneesmiddelen tegen longkanker. De middelen staan op de lijst voor dure geneesmiddelen. De werking is vergeleken met het goedkopere medicijn Vinorelbine. Na een zorgvuldige afweging heeft de NZa besloten de drie middelen voorlopig niet te schrappen. Dat betekent dat ziekenhuizen die de middelen voorschrijven de kosten gewoon vergoed krijgen. Het Platform Medicijnenbeleid van de NFK is een van partijen die er bij Nza op heeft aangedrongen de regeling in stand te houden. (N Vrijspraak voor medicinale cannabis
Het gerechtshof in Leeuwarden heeft MS-patiënt Wim Moorlag vrijgesproken van het overtreden van de wet door het telen van cannabis. Hij teelt en rookt cannabis als medicijn om de symptomen van zijn MS te verminderen. Hij overtreedt daarmee de Opiumwet, maar het gerechtshof stelt dat het persoonlijke belang van deze patiënt boven het maatschappelijk belang gaat. Tijdens de behandeling van de rechtszaak betoogden de advocaten van Moorlag dat er voor deze patiënt geen alternatief medicijn op de markt is om de effecten van zijn ziekte te onderdrukk , veroorzaakte bij hem ernstige hoofdpijn. Het kopen van cannabis in een coffeeshop is voor Moorlag ook geen alternatief omdat deze producten uit het illegale circuit komen, vervuild kunnen zijn en niet aansluiten op zijn medicinale behoefte. Wim Anker, een van de advocaten van Moorlag, zegt dat het arrest positief is voor alle ernstig zieken, waaronder ook kankerpatiënten, die baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis. De advocaat wil nu dat in de Opiumwet een uitzonderingsclausule wordt opgenomen, die eigen teelt door ernstig zieken toestaat. Kort na de uitspraak werd bekend dat het Openbaar Ministerie in cassatie gaat. ) 18 oktober 2006

Kritiek op sponsoring en onderbouwing Cancer United campagne
Europese campagne voor gelijke toegang tot medicijnen tegen kanker
is onder vuur komen te liggen vanwege de betrokkenheid van farmaceutisch bedrijf Roche, en vanwege de rapport dat de onderbouwing levert voor deze campage. Dit . Cancer United wordt gepresenteerd als een gezamenlijke inspanning van artsen, verpleegkundigen en patiënten om gelijke toegang tot medicijnen af te dwingen in de EU. Maar, zo stelt The Guardian, de campagne wordt volledig gefinancierd door Roche, de producent van Herceptin en Avastin. Een senior manager van Roche zit in het bestuur van de campagneorganisatie en Weber Shandwick, het PR bedrijf van Roche, voert het campagnesecretariaat. Ook wordt er in The Guardian kritiek geuit op het rapport van het Karolinksa Instituut, dat centraal staat in de campagne. Prof. Michael Coleman, die kort (tijdschrift van de European School of Oncology) kritiek uitte op het rapport dat ruim een jaar geleden verscheen, meent dat het wetenschappelijk gezien flauwekul is om cijfers over toegang tot nieuwe dure medicijnen tegen kanker in verband te brengen met cijfers over overleving van patiënten. Hij vindt tevens dat kankerpatiëntenorganisaties zich twee keer moeten bedenken voordat ze sponsoring accepteren van farmaceuten. 18 oktober 2006

Registratie aanvraag voor nieuw medicijn tegen borstkanker
Het farmaceutische concern GlaxoSmithKline heeft begin oktober aangekondigd bij de EU
het dossier inleveren voor Tykerb, een nieuw medicijn tegen Her-2 positieve borstkanker.
Het medicijn is bedoeld voor vrouwen met HER2-positieve borstkanker die al eerder met Herceptin behandeld zijn, maar daar resistent tegen zijn geworden. Tykerb van GSK is in tabletvorm beschikbaar. Hierdoor hoeven vrouwen niet naar het ziekenhuis voor behandeling, maar kunnen ze de tabletten thuis slikken. GlaxoSmithKline hoopt het product volgend jaar op de Europese markt te kunnen brengen. Het Farmaceutisch bedrijf wil zelf geen commentaar geven over de te verwachten winsten met dit medicijn, maar financieel analisten van Morgan Stanley voorspellen dat Tykerb in 2012 jaarlijks meer dan 1 miljard Britse pond kan opleveren voor de farmaceut. (BBC Voorlopig geen beperking vergoeding longkankermedicijnen
Ziekenhuizen die longkankerpatiënten een chemokuur met Taxotere, Taxol of Gemzar willen voorschrijven krijgen deze medicatie gewoon vergoed. Een voorstel om deze geneesmiddelen niet langer te vergoeden is voorlopig van tafel. CTG/Zaio, het college dat bepaalt of medicijnen voor vergoeding in aanmerking komen, heeft toegezegd eerst met medisch specialisten en patiëntenorganisaties te overleggen. Patiëntenorganisaties hadden daar bij CTG/Zaio op aangedrongen. Maandag 18 september zou het College Tarieven Gezondheidszorg/ZorgAutoriteit io (CTG/ZAio) een en om de chemotherapieën Gemzar, Taxol en Taxotere voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker te schrappen van de zogenaamde Lijst Dure Geneesmiddelen, en alleen nog het goedkopere Navelbine aan ziekenhuizen te vergoeden. Op aandringen van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is dit voorstel van de 15 september 2006

Gentherapie bij kanker nog niet efficiënt
Gentherapie is een veelzijdige techniek die ingezet kan worden tegen allerlei
verschillende aandoeningen, waaronder kanker. In het geval van kanker wordt vaak een gen dat codeert voor een enzym dat de cel kan doden, ingebracht in de kankercel (suïcide gentherapie). Het grootste probleem van gentherapie in het algemeen en van kanker gentherapie in het bijzonder is het gebrek aan effectiviteit; het blijkt onmogelijk om met het suïcidegen alle kankercellen te bereiken. Een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen trekt die conclusie op basis van zijn onderzoek naar de verspreiding 22 september 2006

Stapje vooruit bij gentherapie melanoom
Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd twee patiënten met uitgezaaide
melanoom te behandelen met genetisch gemodificeerde bloedcellen. De onderzoekers van het Nationaal Kankerinstituut in Bethesda maakten gebruik van T-cellen van de patiënten zelf. De artsen veranderden de cellen zo dat die beter waren toegerust om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Hoewel slechts twee van de patiënten (van wie eerder was vastgesteld dat zij nog drie tot zes maanden te leven hadden) anderhalf jaar na de behandeling genezen konden worden verklaard, spreken de onderzoekers van een doorbraak in de strijd tegen kanker. Toch is nog veel meer onderzoek nodig om de doeltreffendheid van de behandeling te vergroten voordat die op grote schaal kan worden toegepast. (ANP/Volkskrant) Hoogervorst verbiedt omstreden stamceltherapie
Omstreden stamceltherapieën die ongestraft worden aangeboden door commerciële
klinieken, hebben hun langste tijd gehad. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) werkt
aan een wetswijziging zodat ze kunnen worden verboden. Reguliere stamceldeskundigen drongen hier al langer op aan, tot voor kort zonder succes. Zij beschuldigen de klinieken van cowboypraktijken, waarbij vaak ernstig zieke patienten geld uit de zak wordt geklopt voor onbewezen behandelingen die bovendien onveilig kunnen zijn. Door de liberale Nederlandse wetgeving kan er nu niet worden opgetreden. Het gaat in Nederland om twee bedrijven, het Preventief Medisch Centrum in Rotterdam van natuurgenezer Robert Trossel, en Cell4Health van Kees Kleinboesem in het Gelderse Leuvenheim. (Nederlands Kankerpatiënten zijn niet zo therapietrouw
Volgens BBC News geeft meer dan de helft van de vrouwelijke borstkankerpatiënten toe dat ze hun medicatie niet correct innemen. BBC News verwijst naar resultaten van de Cancer Research UK poll die de nnenkort publiceert. Als kankerpatiënten hun medicatie niet innemen dan is dat meestal omdat ze het gewoon 'vergeten' maar een aantal van de ondervraagde patiënten besliste op één of ander moment tijdens de behandelfase bewust om de voorgeschreven geneesmiddelen niet in te nemen. Redenen waren vooral moeilijkheden om de pillen door te slikken maar ook angst voor neveneffecten en het feit de geneesmiddelen telkens weer aan de ziekte herinneren. De gegevens zijn gebaseerd op een bevraging van 131 vrouwen die, minstens twee jaar na een initiële diagnose van borstkanker nog onder medicatie staan. Hoofdauteur, Louise Atkins, vindt deze vaststellingen onrustwekkend "want niet strikt volgen van een behandeling kan een impact hebben op de doeltreffendheid ervan". Volgens de auteurs is er behoefte aan een duidelijke communicatie tussen arts en patiënt over de voor- en nadelen van de behandeling. (BBC News EU komt met regels operaties ander land
De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, gaat regels uitwerken voor
ziektekostenverzekeraars en patiënten die in andere lidstaten wachtlijsten willen omzeilen of tijdens een vakantie naar de dokter moeten. Daarmee komt de EU tegemoet aan de toenemende onduidelijkheid over grensoverschrijdende behandelingen. Voorop zal staan dat een patiënt zich in een ander land alleen mag laten behandelen voor zaken die ook in de eigen lidstaat worden 5 september 2006
Vergoeding voor dure behandeling lymfeklierkanker
Ziekenhuizen kunnen een vergoeding krijgen voor een behandeling van volwassen
patiënten met de lymfeklierkanker non-Hodgkin-lymfoom die geen of weinig baat hebben bij chemotherapie. De behandeling wordt alleen vergoed voor mensen met een minder agressieve vorm van deze kanker.De behandeling met ibritumomabtiuxetan (merknaam Zevalin) wordt opgenomen in de zogenoemde regeling dure geneesmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting (CTG/Nza io) in een brief aan de ziekenhuizen
CVZ adviseert stamceltransplantatie vaker te vergoeden
Stamceltransplantaties voor onder meer borstkanker, longkanker, bepaalde soorten leukemie en auto-immuunziekten moeten in het basispakket zitten en worden vergoed. Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in het nog te publiceren rapport 'Hype of hoop, stamceltransplantatie en de basisverzekering', dat het college naar verwachting eind september zal goedkeuren. Als het kabinet het advies overneemt, moet het budget van twintig miljoen euro dat nu jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor stamceltransplantaties verhoogd worden naar 68 miljoen. Hiermee kunnen 1166 stamceltransplantaties worden verricht. Stamceltransplantatie dient te worden beperkt tot die ziekenhuizen en universiteiten die daarvoor een vergunning hebben. De opslag van stamcellen door commerciële bedrijven moet aan banden worden gelegd. (NRC Handelsblad) Intensieve monitoring van nieuw middel tegen zenuwpijn
De overheid en de apothekers hebben de handen ineengeslagen om onbekende bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen snel op te sporen. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb en de wetenschappelijke beroepsorganisatie van apothekers (KNMP) gaan geneesmiddelen die nieuw op de markt komen vanaf 1 augustus intensief volgen. Doel van deze landelijke samenwerking is om ervaringen van gebruikers met behulp van de apotheker sneller in kaart te brengen dan nu gebeurt. Het systeem dat speciaal hiervoor is ontwikkeld heet 'Lareb Intensive Monitoring (LIM)'. Het eerste geneesmiddel dat met Lareb Monitor in de gaten wordt gehouden is pregabaline (Lyrica), een middel tegen zenuwpijn dat sinds vorig jaar op de markt is. Dit middel wordt ook wel voorgeschreven tegen zenuwpijn bij kanker. Het is niet zo dat Lareb bij dit middel grote problemen verwacht, maar Lyrica is het eerste geneesmiddel dat voor zenuwpijn is geregistreerd. Er is dus nog niet veel ervaring mee. augustus 2006

Een vijfde van kinderen met leukemie krijgt verkeerde medicatie
Een vijfde van de kinderen die worden behandeld voor leukemie, krijgen niet de goede
chemotherapie door medicatiefouten. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek, waarover de Britse krant The Times half augustus publiceerde. De onderzoekers bekeken de medicatie van 69 kinderen, die bij elkaar 172 medicijnen toegediend kregen. In zeventien gevallen werden daarbij fouten gemaakt, die voor vier kinderen ernstige gevolgen hadden. De fouten werden niet gemaakt door de verstrekkende apothekers, maar lagen vooral bij de artsen, de producent van de medicijnen en bij de toediening door de patiënten zelf of hun ouders. Een derde van de kinderen met kanker heeft leukemie. De onderzoekers suggereren dat de fouten die de Amerikaanse onderzoekers tegenkwamen, waarschijnlijk worden gemaakt in de meeste westerse landen. (The
Geen Avastin voor Britse patiënten met uitgezaaide darmkanker
Het Britse instituut dat verantwoordelijk is voor het beslissen welke medicijnen en behandelingen beschikbaar moeten zijn voor patiënten die gebruik maken van de National Health Service, het Britse ziekenfonds, hebben gezegd dat er onvoldoende bewijs is om bevacizumab (Avastin) en cetuximab (Erbitux) aan te bevelen voor patiënten met uitgezaaide darmkanker. Volgens hetet Verenigd Koninkrijk nu het enige land in de EU dat geen cetuximab and bevacizumab aanbiedt aan patiënten met vergevorderde darmkanker. Woordvoerders van patiëntenorganisaties in het Verenigd Koninkrijk hebben verbolgen gereageerd op de beslissing. In Nederland is Avastin onlangs toegelaten tot de regeling dure 21 augustus 2006

Snel Europese registratie baarmoederhalskankervaccin
Gardasil, het vaccin tegen baarmoederhalskanker, heeft op 28 juli een positief advies
gekregen voor de registratie in Europa. Verwacht wordt dat de Europese Commissie binnenkort goedkeuring geeft voor het op de markt brengen van het vaccin. Gardasil is het eerste vaccin tegen baarmoederhals-, schaamlip- en vaginakanker in Europa en zal na registratie ook in Nederland snel beschikbaar zijn. Het positieve advies voor registratie is afgegeven door de CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), de wetenschappelijke commissie die binnen het Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van Inspectie laakt toezicht geneesmiddelenreclame CGR
De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) is niet actief genoeg in haar toezicht op de naleving van regels over geneesmiddelenreclame. De CGR gaat nauwelijks zelf op zoek naar situaties die strijdig zijn met de reclameregels, maar reageert slechts op klachten en adviesaanvragen. Bovendien controleert de CGR niet of haar uitspraken worden nageleefd. Die conclusie trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het evaluatierapport over de CGR en zelfregulering geneesmiddelenreclame, dat minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inspectie vindt dat de CGR actiever en vaker moet optreden.
Deelname klinische trial sterk bepaald door prognose
Patiënten met kanker die een slechte prognose hebben, zijn eerder geneigd zich te informeren over deelname aan een klinische trial dan patiënten met een beter vooruitzicht. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de belangstelling kan variëren van 20% (uterus en cervixkanker) tot 85% (uitgezaaide eierstokkanker). Ouderen waren het minst geïnteresseerd. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen. (Cancer) 15 augustus 2006
Platform Medicijnenbeleid onderzoekt toegang tot dure medicatie
Het Platform Medicijnenbeleid van de NFK gaat onderzoeken hoe het gesteld is met de
toegang tot een aantal dure medicijnen die in ziekenhuizen worden verstrekt. Voorheen werden maximaal 75% (vaak veel minder) van de kosten van dure medicijnen aan ziekenhuizen vergoed. Sinds begin 2006 geldt dat ieder ziekenhuis 80% van de kosten van dure medicijnen vergoed krijgt. Heeft de aanpassing van de regeling dure medicijnen ervoor gezorgd dat problemen zijn opgelost? Of gebeurt het nog altijd dat mensen met kanker die dure medicijnen nodig hebben hun medicijnen niet krijgen omdat het ziekenhuis dit niet kan betalen. Drie patiëntenorganisaties onderzoeken dit voor de toegang tot Herceptin (een medicijn tegen borstkanker) Velcade (een medicijn tegen de ziekte van Kahler) en Alimta (een medicijn tegen asbestkanker) Met de uitkomsten klopt het Platform Medicijnenbeleid bij de politiek aan. Individuele patiënten die medicijnen die tegen problemen met vergoeding van medicijnen oplopen kunnen terecht bij het meldpunt medicijnen van de NFK. (NFK)
Internationale Galenusprijs voor Velcade
Het geneesmiddel Velcade (stofnaam: bortezomib) is onderscheiden met de
Internationale Galenusprijs 2006. Dat heeft een internationale jury in Bazel op 10 juli bekendgemaakt. De prijs wordt toegekend aan een innovatief en/of betekenisvol geneesmiddel dat het voorgaande jaar is geïntroduceerd. Velcade is bestemd voor patiënten met de ziekte van Kahler, een vorm van bloedkanker. Het medicijn is een zogeheten proteasoomremmer, die via een cascade van effecten kankercellen doodt. Een jaar geleden kreeg het door fabrikant Janssen-Cilag vervaardigde middel al de nationale Galenusprijs. Nationale Galenusprijs voor Avastin
De nationale Galenus medicijnenprijs gaat dit jaar naar een medicijn voor de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker, bevacizumab (merknaam Avastin). Bevacizumab is een zogeheten angiogeneseremmer, een medicijn dat een groeifactor (VEGF) remt die is betrokken bij de aanleg van bloedvaten die noodzakelijk zijn voor de groei van een tumor. Avastin valt onder de regeling dure geneesmiddelen. Dat betekent dat ziekenhuizen 80 procent van de kosten voor dit middel vergoed krijgen. Het geneesmiddel heeft niet alleen voorstanders, maar ook critici. Volgens de rubriek De Pil van des Avastin een medicijn dat waarschijnlijk nog geen patiënt heeft genezen en dat wel gevaarlijke bijwerkingen heeft. Net als bij grote prijzen voor literaire boeken kiest de jury uit de producten die in het voorafgaande jaar op de markt kwamen. ‘En net als bij de boeken is er wel eens ee Europese goedkeuring Herceptin voor behandeling borstkanker
De Europese Commissie heeft de vroege inzet van trastuzumab (Herceptin) bij
borstkanker begin juni goedgekeurd. Met de registratie is de vergoeding van het middel in het kader van de regeling Dure Geneesmiddelen nu een feit. Vooruitlopend op de registratie van trastuzumab besloot de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) eerder al de behandelingsrichtlijnen voor patiënten met HER2-positieve borstkanker aan te passen. Probleem daarbij was de vergoeding. Minister Hoogervorst deed eind 2005 de toezegging het middel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 te laten vergoeden als het door de geneesmiddelenautoriteiten zou worden RVZ advies: € 80.000,- per gewonnen levensjaar
Niet toevallige omstandigheden, zoals nu het geval is, maar de effectiviteit, de kosten
van de behandeling en de ernst van de ziekte waarvoor de behandeling bedoeld is, moeten de basis vormen voor besluiten over al dan niet vergoeden van behandelingen. Dat staat in het de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) eind juni aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgebracht. . De RVZ denkt dat een grens van € 80.000,- per gewonnen levensjaar in volledige gezondheid reëel is. Dit houdt overigens niet in dat bijvoorbeeld operaties die veel duurder zijn niet meer vergoed zouden moeten worden. De effectiviteit van veel operaties is immers zo groot dat de kosten over de jaren heen aanzienlijk kleiner zijn dan 27 juni 2006
Advies RVZ verdeeld ontvangen
Patiëntenorganisaties reageren verdeeld op het advies van de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om behandelingen en medicijnen alleen nog te
vergoeden als ze minder kosten dan 80 duizend euro per gewonnen levensjaar. De NPCF stelt in een dat het ‘maatschappelijk onverantwoord’ is dat de RVZ al een maximumbedrag noemt. De NPCF vreest dat dit bedrag een eigen leven zal gaan leiden in de politieke discussie. Wel erkent de NPCF dat de huidige vergoedingspraktijk moet veranderen. Nu moeten ziekenhuizen dure behandelingen deels zelf betalen. Niet ieder ziekenhuis heeft daarvoor voldoende budget, waardoor behandelingen soms niet worden aangeboden. Patricia Huijbregts, directeur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wordt geciteerd in de Volkskrant. Zij verwacht dat het voorstel van de RVZ een einde zal maken aan deze praktijk. ‘Die willekeur en toeval van de postcodegeneeskunde, daar moeten we echt vanaf’, zegt ze. ‘Dit voorstel maakt het systeem objectief en transparant’ De NFK juicht het verder toe dat de RVZ de discussie over de betaalbaarheid van de zorg durft aan te zwengelen. ‘Het is prima dat ze een getal noemen’, zegt directeur Huijbregts. ‘Maar je kunt je afvragen of dit het juiste is en of voor iedereen hetzelfde bedrag moet gelden. (Volkskrant) Alert op bijwerkingen Gleevec
Gleevec, beproefd middel tegen chronische leukemie, heeft onverwachte bijwerkingen.
Het kan tot ernstige hartklachten leiden bij mensen met een gezond hart. Het Algemeen
Dagblad meldt dat het Erasmus MC patiënten gaat waarschuwen voor het neveneffect dat 22 juli werd bekendgemaakt d Philadelphia en waarover binnenkort wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Medicine. Ontdekker professor Thomas Force tegenover het AD: ,,Deze bijwerking komt onverwacht. Tien mensen kregen na twee tot veertien maanden ernstige hartklachten. Zo snel hoort dat niet te gaan bij mensen met een gezond hart.’’ Gleevec is voorbode van een nieuwe generatie medicijnen tegen kanker. De middelen hebben gemeen dat ze heel precies de juiste cellen weten uit te schakelen. Het werkzame bestanddeel veroorzaakt ook hartklachten, maar volgens Force is dat geen reden tot paniek. ,,Vooralsnog gaan we uit van een klein percentage dat hier last van krijgt. Negen van de tien reageerden bovendien goed op aanvullende medicijnen.’’ Force wil met andere universiteiten vervolgonderzoek doen en overweegt ook Erasmus MC in Rotterdam daarbij te betrekken. 23 juli 2006
Medisch toerisme naar China voor gentherapie tegen kanker
China is het eerste land dat een gentherapeuticum (Gendicine) op de markt heeft
gebracht. Eind 2006 zullen naar schatting 50.000 kankerpatiënten in China behandeld zijn met dit middel. Onlangs is een tweede gentherapeuticum in China op de markt gekomen. De Commissie Genetische Modificatie, een orgaan dat de overheid adviseert over de risico's van genetische modificatie voor het milieu, wijst er in een recent rapport op dat de snelle ontwikkeling van gentherapie in China om een reactie vraagt in Nederland en in andere Westerse landen. In het Westen bevindt gentherapie zich nog in de fase waarbij klinische studies worden uitgevoerd. Aangezien de ontwikkelingen in China snel gaan, leidt dit volgens CoGem tot medisch toerisme waarbij patiënten voor een behandeling naar het Oosten reizen. (Commissie Genetische Modificatie)

Source: http://www.nfk.nl/mmbase/attachments/79137/NFK_Nieuws_Medicijnen_en_Kanker_juni2006_april2007.pdf

cthealthshop.com

Natural Remedies for Your Depression According to a World Health Organization study (2000), approximately 17-21 million Americans (roughly 10% of the country) are diagnosed with depression each year. Its many causes include prescription drugs, low/high blood sugar, nutrient deficiencies, candidiasis, hypothyroidism, anemia, and sleep deprivation. If you suffer from chronic depression, consi

La thérapeutique 2003

La thyroïde, c’est si simple ! 32 questions fréquentes sur la glande thyroïde La thyroïde est une petite glande d’environ 20 grammes situéedans le cou. Elle peut être palpée par le médecin lors de l’examen. Elleproduit les hormones thyroïdiennes. 2. Quelles sont les hormones thyroïdiennes ?La thyroïde produit surtout de la thyroxine (abréviation courante :T4) et un peu

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search