Szeptember_webre_osz

HITOKTATÁS
2013. SZEPTEMBER
HITTANKÖNYVEK, TANÁRI KÉZIKÖNYVEK
Milyen vagy Istenem? Miklya Zsolt - Miklya L. Mónika Munkáltató füzet 9-12 éves gyerekeknek. Kézimunkacsomag melléklettel. Egy tanévre való hittankönyvjellegű munkafüzet Istenről, aki olyan mint az építész, a fazekas, a pásztor, a nap, a menedék.
Segédanyag 5-7 éves gyerekek hitoktatásához. Óvodások és elsősök számára. Tanári útmutatóbábjelenetekkel, játék- és feladatötletekkel, szemléltető képek, munkalapok. Hozzámegrendelhető kesztyűbáb: A-030919 Kukac báb Kukac történetei a boldogságról Miklya L. Mónika - Miklya Zsolt Segédanyag 5-7 éves gyerekek hitoktatásához. Bábjátékra épülő óvodás program a boldogmondások élményszerű feldolgozásához. Az A-030562-es makettet is tartalmazza.
Megrendelhető hozzá az A-030919 Kukac, A-030923 Zsuzska báb is.
Bibliai feladat-tár. Tanári útmutató és nyomtatható feladatlapok három korosztály részére PDFformában és szöveges állományban. Teljes bibliát feldolgozó hitoktatói segédanyag.
Öröm, barátság, megbocsátás, hála . Vidám játékok, elgondolkodtató kérdések 52 hétre.
Segítség a gyermekek nyitott, barátságos személyiségének kibontakoztatásához.
Történetek, játékok, ötletek. Ismeretek és vidám játékok 4-10 éves gyerekeknek, hogy a tanulásszórakozás legyen. Iskolai, gyülekezeti, óvodai, tábori programokhoz sok jó játékötlettel, színes képekkel Gyermekistentiszteleti tanítások. Kidolgozott igehirdetések gyerekek számára forrásanyaggal,énekkel, meditációval, imatémával. Felnőttek konfirmációi előkészítéséhez. Gondolatok, kérdések, imádságok. Református hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak. Hittankönyvként is használható, teljes tanórákat tartalmazó egyháztörténeti olvasókönyvAugustinus korától a XX. századig.
Református hittankönyv 12 éven felülieknek. Útikalauz a Biblia világához. Hittankönyv a Bibliáról felsős-középiskolás korosztály részére. Református hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak. Református konfirmációi olvasókönyv. Keménykötésben. Tanári kézikönyv. És te miért neveztetel keresztyénnek? Építőkövek a Heidelbergi Kátéhoz. A káté negyven legfontosabb kérdésének feldolgozása 12 témába csoportosítva.
Munkafüzet. És te miért neveztetel keresztyénnek? Építőkövek a Heidelbergi Kátéhoz. A káténegyven legfontosabb kérdésének feldolgozása 12 témába csoportosítva.
Az óvodai hitoktatáshoz ajánlott segédanyagok Révészné T. Erzsébet A Mindennap Jézussal című kötethez tartozó segédanyag-gyűjtemény, tematikuscsoportosításban, gyűrűs mappában. Vasárnapi iskolai tanítók részére. A szerző az újpesti baptista gyülekezetben 30 éven át végzettmunkáját foglalja össze: tanterv, tanmenet, óravázlatok, módszertani tanácsok 7-14 éves korúgyerekek oktatásához.
Ötlettár Pellegrino, P. - Costamagna, D. 2,800.-A hittan új lendülete. Az olasz katolikus szerzőpáros rendkívül élénk formában tárja elénk a hitoktatássorán használható módszereket, ötleteket. Színes képek, feladatok, idézetek, viccek, közmondások.
Megismerni téged, ez az örök élet. 8-14 éves korú gyerekeknek hittan munkafüzet, 40ószövetségi történetet dolgoz fel.
Megismerni téged, ez az örök élet. 8-14 éves korú gyerekeknek hittan munkafüzet, 40újszövetségi történetet dolgoz fel.
Vasárnapi iskolai tananyag óvodás korosztály számára. Kidolgozott órák egy negyedévre. Vasárnapi iskolai tananyag óvodás korosztály számára. Képek, játékok, sablonok. Vasárnapi iskolai tananyag óvodás korosztály számára. Színes munkalapok. Vasárnapi iskolai tananyag óvodás korosztály számára. Színes munkalapok. Vasárnapi iskolai tananyag óvodás korosztály számára. Hazavihető történetlapok gyakorlatitevékenységekkel az egész családnak.
Tanári kézikönyv, diák kézikönyv és otthoni feladatlapok. Teremtés - Noé - Ábrahám - Jézusszületése - Tanítványok elhívása.
Tanári kézikönyv, diák kézikönyv és otthoni feladatlapok. Teremtés - Noé - Ábrahám - Jákób -Jézus születése.
Tanári kézikönyv és diák kézikönyv. Jézus példázatai - Gyógyítások - Jézus szenvedései, halálaés feltámadása - Gedeon - Sámson - Ruth - Sámuel.
Iránytű CSAK Felfedezőknek Chapman - Kissné Osztafin I. 3,800.-ReMa tananyag. 10 leckéből álló tananyag óvodás és iskolás korosztály részére. Gyakorlati,igei alapú, mindennapi életre alkalmazott, reagálásra, visszajelzésre épülő, mellékletekkel.
Elmondom neked, gyermekem Demeter Irén - Bereczki Margit 4,400.-Hittankönyv óvodásoknak és nevelőiknek. Mózes-történetek, húsvéti és karácsonyi ünnepkörfeldolgozása 6-7 éves gyerekek részére. Háttérinformációk, mesék, dalok, játék ésbarkácsötletek, imák, másolható sablonok, stb.
PEDAGÓGIA, OKTATÁS
Hitoktatás és drámapedagógia. Friss, erőteljes, saját gyakorlatra épülő drámapedagógiai jegyzet.
Sok izgalmas játékhelyzet és -lehetőség, gyakorlati segítség hitoktatóknak.
Lapozgatófüzet gyerekeknek. A nyolcféle szem- és szájállásból összeilleszthető sokféle arc jólhasználható történetmondáshoz, motivációhoz, értékeléshez, ön- és társismerethez.
Időtálló gyakorlati kézikönyv gyermek-bibliaórát tartóknak: fontos tanácsokkal, kidolgozottbibliaórai anyagokkal.
Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek. Kommunikáció, közlekedés, étkezés, kapcsolatok,egészségügy, pénzügyek, vallás, sport, szórakozás, tanulás - művelődés .
A katechézis kommunikációs problémái Fodorné Nagy Sarolta Bibliai történetek és igék - nevelési, pedagógiai szempontból vizsgálva. Sok gyakorlati tanács a szülőknek, nevelőknek.
Hogyan tanítsunk hittant? K. Tamminen, L. Vesa, M. Pyysiäinen 1,400.-Vallásdidaktika. A hittan tanításának módszertani kérdéseit vizsgálja, szem előtt tartva a tantárgy speciális, Isten és ember kapcsolatát tükröző vonatkozásait.
Pedagógiai tanácsok. A kis füzetben megszívlelendő hasznos tanácsokat, ötleteket,elgondolkoztató idézeteket és gyönyörű fotókat találunk. Módszertani útmutatás, életkori sajátosságoknak megfelelően. A neves református pszichológus 1994-ben kiadott tanulmányát az adventista Sola ScripturaFőiskola jelentette meg újra.
Bibliai témákhoz, igékhez kapcsolódó, érzelmeket ébresztő tevékenységek, melyek segítenek a gyerekeknek érzelmileg is átélni a bibliai igazságokat.
Drámagyakorlatok a bibliatanításban /s Igei üzenetekhez kapcsolható drámapedagógiai gyakorlatok, melyek jól alkalmazhatók gyerekés ifjúsági alkalmakon. Fegyelmezés az osztályban. Módszertani segítség gyermekeket tanító keresztyéneknek. Keresztyén tanulási és tanítási módszerek. Bevezetés a keresztyén oktatástudományba. Mit jelent a lelki érettség? Mit tehet a gyülekezet a lelki érettség eléréséért? A teológia, a fejlődéslélektan és az oktatáselmélet válaszai.
Egy bibliai út. Mit jelent a bibliai világnézet a tantervelmélet és gyakorlat szempontjából?Tantervi és oktatási tanfolyamok tananyagának is kiváló.
Hasznos kézikönyv tanároknak és szülőknek a gyermekek tanulási stílusairól. A serdülőkorúak elérése és tanítása Sikerrel a mélyebb vizeken. Felső tagozatban tanítani nagy kihívás. Hogyan lehet akiskamaszokat az oktatási keretek között nevelni is? Mitől válik hitelessé a pedagógus? A könyv a gyermekek szemszögéből közelíti a világot, felkészíti a pedagógusokat arra, hogy a gyermekeket együttérzéssel és kreativitással tanítsák.
Hogyan fékezhető meg hatásuk az iskolában. A csúfolódók és a gúnyolódók erőteljes ésveszedelmes hatást gyakorolnak az iskolára, ha nem lépünk közbe. A könyv gyakorlati lépéseketmutat be a megfékezésükre.
A keresztyén iskolai oktatás legfontosabb építő elemei. Segítség tanároknak, hogy keresztyénmódon is taníthassák diákjaikat. Útmutató a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz. A református tanítás alapjai 13-16 éves fiataloknak. Interaktív, kooperatív, kreatív feladatok,dramatizálás, bibliai szövegek tanulmányozása, sok színes illusztráció, idézetek.
Gyermekprogram a Biblia évében. A kreatív, ötletes feladatok segítenek abban, hogy a gyerekekjobban megismerjék, megszeressék a Szentírást.
Vetélkedők konfirmálóknak és fiataloknak. Az erdélyi KOEN Alapítvány által közreadott kétvetélkedő (Kálvin és ősatyák) sok hasznos ötletet, feladatot, drámajátékot, kvízt, találós kérdést,receptet tartalmaz.
Kateketikai tanulmányok. Felnőttek között szolgáló lelkipásztorok és katekéták számára. 2012-ben, a PHF-án rendezett konferencia szerkesztett változata.
Gyümölcsnek gyümölcse Demeter I. - Bányai S., szerk. 2,600.-avagy hogyan tegyük emészthetővé a Lélek gyümölcsét 6-12 éves gyermekek számára.
Élménypedagógiai foglalkozások.
KÉZIKÖNYVEK, SEGÉDANYAGOK
Fontos tartalmi és háttérismeretek az egyes bibliai könyvekről. Teológusoknak,egyetemistáknak, és Biblia iránt érdeklődőnek.
Bibliaiskolai vezetők kézikönyve. A Biblia megközelítésének lehetőségei a gyakorlatban. A-tól J-ig. Gyakorlati kézikönyv a bibliai szavak, kifejezések magyarázatára, értelmezésére.
Minden bibliaolvasó embernek ajánljuk! A bibliodráma kézikönyve. A bibliodráma kevés szóval él - így adja vissza a csönd öleltevalóság eredeti jelentését. A teljes embert látja, a test-lélek-szellem egységét.
K-tól ZS-ig. Gyakorlati kézikönyv a bibliai szavak, kifejezések magyarázatára, értelmezésére.
Minden bibliaolvasó embernek ajánljuk.
Jól használható tematikus konkordancia. A református egyházi év ünnepeinek jellemzése, bibliai, ókeresztény, római katolikus és néprajzi vonatkozásaikkal összevetve.
Filozófiai-teológiai kislexikon K.J. Clark - R. Lints - J. Smith 101 kulcsfogalom. A kötet a fogalmak, irányzatok és személyiségek ismertetése mellett kitér azoknakteológiával való kapcsolatára is. Összefüggések, kereszthivatkozások, válogatott bibliográfia.
Nyelvezetében korszerűbb, a mai olvasó számára érthetőbb, az eredeti szöveg tartalmához hűfordítás. A református keresztyén egyház hitvallása, 129 kérdés-feleletben.
Hálaadásra vezető vigasztalás. A kötet a tanító alkalmak megtartásához, a felnőtt gyülekezeti tagokbibliaismeretének kiszélesítéséhez és a református identitástudat erősítéséhez nyújt segítséget.
8., bővített, 2008-as kiadás. 4.500 címszót tartalmazó segédkönyv. A címszavak magyarázatánkívül: időrendi táblázat, evangéliumi harmónia, különböző fordítások névhasználata.
Időrendi táblázatok, térképek, színes táblázatok a bibliai korokról. Keresztyén hitünk alapelvei szigorúan a Szentírás szavai alapján. Tankönyv jellegű kiadvány,hitoktatásban is használható.
Ebben a kislexikonban kb. 250 bibliai kép és szimbólum kapott helyet, s ezek több mint 2000igehely alapján nyernek magyarázatot.
300 kulcsember és -dátum a Bibliában. Átlátható összefüggések a bibliai, a közel-keleti és a világtörténelem között. Kr. 2200 - Kr. u. 100. Színes ismeretterjesztő leporelló.
Gyakorlat és elmélet. A professzor szerző 30 év bibliodramatikus gyakorlatának tapasztalataittudományos igényességgel foglalja össze ebben a kézikönyv-szerű műben.
Bibliodráma a liturgika és pszichodráma vonzásában. Egyre többen keresik a bibliodramatikusjátékban azt a lehetőséget, hogy a bibliai történetekkel és vallási hagyományokkalfoglalkozzanak életközeli helyzetekben.
A kötetben 32 erdélyi lelkész és teológiai tanár adja meg 213 bibliai fogalom ó- és újszövetségijelentését. 1992-es kiadás. A könyv a keresztyén művészet szimbólumvilágába vezeti be az olvasót, kiegészítve hazaivonatkozású címszavakkal. Sok fotóval, grafikával.
A közel 2000 nevet tartalmazó gyűjtemény az Ó-és Újszövetség személyeit veszi sorra. A nevekeredete, jelentése, bibliai előfordulása mellett a névnap is megtalálható.
Mitológiai és bibliai jelenetek a festészetben. Akhilleusztól Zephüroszig, Ábrahámtól Zakariásignyújt átfogó klasszikus és bibliai háttértudást a könyv, mely elengedhetetlen a festményekteljesebb megértéséhez.
Antik és bibliai eredetű kifejezések magyarázatokkal, irodalmi szemelvényekkel. A fogalomtár a katolikus, az ortodox és a protestáns felekezetek kulturális kincsét, mai ésmúltban használatos fogalmainak, kifejezéseinek magyarázatát tartalmazza.
Bibliai kézikönyv több mint 400 életrajzzal. Kiemelt ismertetők a legjelentősebb alakokról,gondosan megrajzolt illusztrációk, bibliai előfordulás, kortörténeti háttér.
IFJÚSÁGI MUNKA
Tizenöt ötlet az ifjúsági munkához. A gyakorló lelkipásztor szerző néhány megvalósult ötletétgyűjtöttük össze ebben a füzetben, melyek gazdagabbá, élményszerűbbé tehetik az ifjúság életét.
Ifjúsági áhítatoskönyv. A népszerű áhitatoskönyv immár harmadik kiadása, mely a fiataloklétkérdéseire keresi a választ a Tízparancsolat alapján. Ige, magyarázat, idézet minden napra.
Gondolatok a helyes identitásról - fiataloknak. Bibliai üzeneteken és pszichológiai kutatásokon alapuló,felrázó és biztató gondolatok fiataloknak az önbecsülésről. Sok humorral, történettel és idézettel.
Építő gondolatok fiataloknak az év minden napjára. Minden napra egy olvasandó bibliai rész,rövid magyarázat és egy napi ige. Ifjúsági vezetők kézikönyve. Átfogó, gyakorlati segédeszköz a kapcsolatorientált ifjúságimunkához, aktív, növekvő ifjúsági csoport építéséhez. Hivatásos és önkéntes gyülekezetimunkásoknak, ifi vezetőknek.
Hogyan éljük túl a változások éveit?. Új, átdolgozott kiadás. A szerző közvetlenül és őszintén, akamaszok nyelvén beszél azokról a témákról, amelyek a tizenéveseket leginkább foglalkoztatják.
Tízrészes tanfolyam 9-14 éves fiataloknak. Kisebbrendűség, csoportnyomás, önazonosság - a munkafüzet tartalmazza a vezető felkészüléséhez szükséges anyagot, óravázlatokat,fénymásolható lapokat, kivágható grafikákat.
A homoszexualitás megelőzése fiatalkorban. Az író könyve első részében átfogó képet ad a homoszexualitásról, a második részben pedig személyes beszélgetéseiről számol be, melyek a megelőzésben segíthetnek.
. az Ige fényében. Bibliatanulmányozó anyag 12-18 éveseknek. A három téma feldolgozásamásolható munkalapokkal, szülők oldala résszel. Ifjúsági alkalmakon, kirándulásokon is jólhasználható.
Személyes, gyakorlati útmutató a helyes kezdéshez. Hogyan hozz jó döntéseket, hogy életbenmaradj, és egészséges ifjúsági munkás legyél hosszú távon, akármi is a szereped - önkéntessegítő vagy ifjúsági vezető.
Kulturális különbségek áthidalása. Ez a könyv fontos útmutató a más kultúrában szolgálóknak,de hasznos mindenkinek, akik környezetükben kulturális különbségekkel találkoznak.
Gyakorlatias, közérthető stílusban.
Az egészséges növekedés 9 létfontosságú alkotóeleme. A hosszú távú ifjúsági szolgálatmegteremtésének és fenntartásának nélkülözhetetlen útmutatója ez a könyv.
Szerelemről, szexualitásról értelmesen. A katolikus atya és egyetemi tanár szerző könyve iránytmutat, bátorít, hasznos segítséget nyújt a házasságra készülőknek. Sok életpéldával,tanúságtétellel, fotókkal.
A fiatalok világa olyan forrongó, mint még soha. New Age, evolúció, spiritualizmus . - ezekreés hasonló kérdésekre keresi a választ a könyv. Római kat. kiadás.
A Tízparancsolat aktuális magyarázata, társadalmunkra ható következményei - fiataloktanításához. Fejezetenként kapcsolódó bibliai történetek, írások, cikkek, történetek.
A szalézi szerzetes szerző könyve hasznos segítség a fiatalokkal foglalkozó nevelőknek. Az Apostoli hitvallás magyarázatán kívül számos dokumentum, beszélgetéshez kérdések.
Ifjúsági óravázlatok tizenéveseknek. Ifjúsági óravázlatok tiniknek. Milyen lehet Isten? Tényleg van értelme hinni? Mit vár tőlemIsten? Merre tart az életem? A befejezés csak a bevezetés - Az imádság - A Biblia - Húsvét Ifjúsági óravázlatok tiniknek. Miért vagyok itt? Önértékelés; Közönyösség; Fontossági sorrend;Isten teremtett világa - felelősek vagyunk érte; Miért van szenvedés; Ifjúsági óravázlatok tizenéveseknek. Barátság; Szülők; Barátok és barátnők - együttjárás; Szex;Egyedüllét; Előítéletek; Egyház, gyülekezet - fontos?; Pünkösd.
Óravázlatok kis ifiseknek (13-16 évesek). Istennel a gyakorlatban - Jól kinézünk! - Két sorozat,6-6 kidolgozott óravázlat, bibliatanulmányozás. A kis könyv az alkalmak vezetőinek szól.
Óravázlatok kis ifiseknek (13-16 évesek). Gyurma-keresztyének? - Éppen, mint Jézus! -Egyenként 6-6 alkalomra kidolgozott vázlatok ifiórákra, vagy akár táborokra, konfirmációielőkészítőre.
Vezetői kézikönyv. Az ifjúsági változat is a Márk evangéliumán keresztül mutatja be akeresztyén hit alapjait. Részletes óra- és előadásvázlatok 12-14 éveseknek (mikro) és 15 évfölöttieknek (makro).
Munkafüzet középiskolás korosztály részére. Munkafüzet 12-14 éves korosztály részére. Ez a film egy hétrészes utazás Márk evangéliumán át, mely segít a fiataloknak megismerni akeresztyén hit alapjait és a Biblia válaszait az élet nagy kérdéseire.
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) kapcsolat- és jellemépítő, aids- és drogprevenciós program.
Új, bővített és átdolgozott kiadás, 2 kötetben.
Válaszd a legjobbat!. Interaktív, játékos tananyag fiatalok érzelmi intelligenciájának erősítéséhez.
Segítség a célok kitűzéséhez, jó döntésekhez, a csapdák kikerüléséhez. CD melléklettel.
Egy életre szóló kalandos utazás. Gyakorlati útmutatás, életből vett példák, bátorítás, ötletekifjúsági csoportok vezetéséhez. Ifjúsági munkások felkészítése a fiatalok lelki érettségének elősegítésére. Lelki növekedés 1. Munkafüzet a Biblia tanulmányozásához fiataloknak. Üdvbizonyosság, Istencélja az életemben, Jézus jelenléte, beszélgetés Istennel, tanítványság.
Lelki növekedés 2. Munkafüzet jellegű tankönyv a személyes bibliatanulmányozásról és az imádságról. Lelki növekedés 3. Munkafüzet jellegű tankönyv. - Adj szabad kezet Jézusnak, hogyelvégezhesse benned, amit Ő akar! Szívélyesen meghívunk egy egész életre szóló imádkozásra. - Munkafüzet a Bibliatanulmányozásához.
Lelki növekedés 4. Munkafüzet jellegű tanulmány fiataloknak az evangelizálásról. Gyakorlati kézikönyv ifjúsági vezetőknek tizenévesek tanításához. Lelki növekedés 5. A könyv segíthet felfedezni, hogyan segíts a körülötted élőkön, hogyanfedezd fel és használd lelki ajándékaidat, hogyan segíts önzetlenül.
Felsőtagozatos tananyag. A hit - Kiváltságok - Odaszánás - Növekedés - Bibliatanulmányozás -Imádkozás - Gyülekezet - Szeretet - Barátok - A világ befolyása.
Felsőtagozatos tananyag. Márk evangéliuma alapján. Kicsoda Jézus? - A kísértés - A magvető -Önmegtagadás - Utolsó idők - Jézus halála és feltámadása - Péter tagadása.
Felsőtagozatos tananyag. A sziklára épített ház - Büszkeség és alázat - A ti világosságotok -Nyitott szív - Segítőkészség - Törődés - Megbocsátás - Kapzsiság - Megbízhatóság A problémák legyőzése, helyes élet, bizonyságtétel. Felsőtagozatos tananyag. Nehézségek -Problémák - Kísértés - Szenvedélyek - Tisztesség - Bizonyságtétel. Segédanyag lelkészeknek, tanítóknak, ifivezetőknek. Tematikus, előadás jellegű tanítások. "Akapcsolataiban élő ember", "Bírák a 21. században", "Az élő gyülekezet", "TalálkozásokJézussal", "Óember vs. újember".
BIBLIÁK, BIBLIAI TÖRTÉNETEK
Nóé bárkája bújócska-könyv Miklya L. Mónika - Miklya Zsolt 3,900.-Szivacslapokból készült puzzle könyv 1-6 éveseknek. A vicces mondókák fejlesztik a gyerekekszókincsét, bemutatják az ellentétpárokat és az állatokat. Így már a picik is megismerhetik a bibliai történetet. 9 kivehető puzzle darabbal.
Így szól hozzám a Biblia. A holland festőművész héber karakterei láttán a gyerekek Jézuskortársának érezhetik magukat. A bibliahű, tömör szöveg alkalmazkodik a gyerekek befogadószintjéhez.
Így szól hozzám a Biblia. A holland festőművész héber karakterei láttán a gyerekek Jézus kortársánakérezhetik magukat. A bibliahű, tömör szöveg alkalmazkodik a gyerekek befogadó szintjéhez.
Így szól hozzám a Biblia. A holland festőművész héber karakterei láttán a gyerekek Jézus kortársánakérezhetik magukat. A bibliahű, tömör szöveg alkalmazkodik a gyerekek befogadó szintjéhez.
Így szól hozzám a Biblia. A holland festőművész héber karakterei láttán a gyerekek Jézus kortársánakérezhetik magukat. A bibliahű, tömör szöveg alkalmazkodik a gyerekek befogadó szintjéhez.
Sok nép atyja leszel Sz. Rácz Katalin - Miklya Zsolt 690.-Gurigami Biblia 1. A színes kis képeskönyvben Ábrahám-történetek szólalnak meg. A beszédeséletképek gurigami-technikával készültek, ami papírcsíkokból teremt egy kedves papírvilágot.
Én veled leszek Sz. Rácz Katalin - Miklya Zsolt Gurigami Biblia 2. A színes kis képeskönyvben Izsák és Jákób történetei elevenednek meg. Azéletképek gurigami-technikával készültek, ami papírcsíkokból teremt egy kedves papírvilágot.
Biblia, bőrkötésű zsebméretű Károli Zsebméretű Károli fordítású Biblia, fekete cipzáras bőrtokban, aranyszínű lapszéllel. Méret:11x16 cm. Biblia, középméretű (Standard) Károli Károli fordítású protestáns Biblia. Mérete: 11x17 cm. Több mint 100 ó- és újszövetségi történet a gyerekek nyelvén elbeszélve, gazdagon illusztrálva.
A mellékletben időrendi táblázatok és térképek segítik a történetek jobb megértését.
Protestáns újfordítás, 17x24 cm. A Stuttgarter Erklärungsbibel magyarázataival. A bibliaikönyvekhez bevezető,függelékében mértékek, súlyok, pénzek, tárgyi magyarázatok, térképek.
Protestáns újfordítású Biblia. Bordó, zöld vagy kék borítóval. Mérete: 12x17 cm. Protestáns újfordítású Biblia. Keménykötés, sötétkék, mérete: 14x20 cm. A rövid, gyermekek számára is könnyen érthető történetek a képregények izgalmas világátidézik, és segítenek elképzelni, hogyan éltek az emberek a Biblia korában. Keménykötésben.
Bibliai személyek, alapfogalmak, a Biblia könyveinek leírása iskolásoknak. A Szentírás történetei gyermekek részére. A 8-15 éves korosztály számára Lukátsi Vilmatolmácsolja a Biblia történeteit és üzenetét. Gaál Éva rajzaival.
Színes, keménykötésű gyermekbiblia óvodásoknak. Újszövetség Képes Biblia (képregény) Jézus élete és az apostolok munkája képregényben feldolgozva. Mesélő Biblia /s Miklya Mónika és Zsolt fordítása Ötletes fordítású Biblia, kedves vidám képekkel, keményborítóval. Az ismétlések, mondókák,játékok a gyerekeket is bevonják a történetek mesélésébe. 4-9 éveseknek.
101 történet a Bibliából Sally Ann Wright - Carla Manea Fedezd fel a Szentírást!. A Biblia legfontosabb történetei kisiskolásoknak, színes képekkel,keménykötésben. Jó éjszakát - Bibliai történetek és imádságok Sally Ann Wright Az Ó- és Újszövetség legkedveltebb, legismertebb elbeszélései - gyermekeknek és felnőtteknek,elgondolkodtatóan, mai nyelven, lefekvés előtti, rövid imádságokkal.
101 kép és szó bibliai történetekhez Bethan James-Kállai Nagy Kriszta 2,200.-A keménylapú könyvecskében 101 színpompás kép segítségével a legkisebbek ismerkedhetnekmeg a bibliai történetek szereplőivel és kifejezéseivel.
Történetek játékos feladatokkal 5-8 éveseknek. Ez a gyerekbiblia a mozgalmas olvasmányokatkedvelő, tevékeny gyerekeknek szól, akik szívesen ragadnak színes ceruzát vagy barangolnak a fejtörők és útvesztők világában.
Biblia revideált Károli nagy pasztell (Veritas) Veritas Kiadó Szintetikus bőrkötés, többféle pasztell színben: rózsaszín, lila, mályva. Mérete: 14 x 20 cm.
2013-as kiadás.
Ez az új magyar bibliafordítás az eredeti szöveg jelentését minél egyszerűbben és mai,hétköznapi nyelven igyekszik tolmácsolni. Puhakötés, többféle borítóval, 13 x 21 cm.
Ószövetségi és újszövetségi Szentírás. Revideált kiadású Szentírás, a bibliai könyvekhez írt újbevezetőkkel, magyarázó jegyzetekkel, a szentmiseolvasmányok jegyzékével, térképekkel.
Ószövetségi és újszövetségi Szentírás. Revideált kiadású Szentírás, a bibliai könyvekhez írt újbevezetőkkel, magyarázó jegyzetekkel, név- és tárgymutatóval.
Két kötetes, színes képes Biblia gyerekeknek. Egyszerű szöveggel, sok képpel, 6-10 éveseknek.
Történetenként összefoglaló rész a szülőknek.
Szemelvények a Szentírásból. Jugoszláv Gyermekbiblia néven ismert, nagyalakú színes, 520oldalas Biblia. A fordító szakítva az eddigi fordítások szokásaival, megpróbálta a Bibliát köznapi magyarnyelven megszólaltatni, hogy az eredeti gondolatok váljanak hangsúlyossá.
Ábrahám története gyerekeknek, színes képekkel illusztrálva, keménykötésben. A Biblia gyermekeknek sorozat. A 9 DVD-ből álló sorozat részenként 3 rövid rajzfilmettartalmaz. A filmek az ószövetség legfontosabb történeteit mesélik el a gyerekeknek, a teremtéstől Dávidig.
A Biblia gyermekeknek sorozat. A 12 DVD-ből álló sorozat részenként 3 rövid rajzfilmettartalmaz. A filmek az újszövetség legfontosabb történeteit mesélik el a gyerekeknek.
Képekkel illusztrált ószövetségi szemelvények. A szerző a Biblia alapján, az eredeti szöveghezragaszkodva, de könnyen érthető módon, sok színes képpel illusztrálva mondja el Isten hatalmastetteit. Fiataloknak is! Biblia gyermekeknek Campus Jiménez Mária, szerk. 3,990.-Keménykötésű, színes, képes gyermekbiblia az Ó- és Újszövetség legfontosabb történeteivel, a teremtéstől a Jelenések könyvéig. Háttérinformációkkal, bibliai idézetekkel.
Ezt is tudni akarom!. A könyv a Bibliából ismert tájakat, városokat mutat be, a hozzájuk kapcsolódótörténetekkel együtt. Rövid ismertetők - színes képek - kihajtható térkép - magyarázatok.
Utazz velünk a régmúlt időkbe!. Ez a könyv elénk varázsolja a Biblia történelmi korát és helyszíneit, részletes rajzai átélhetővé teszik a drámai eseményeket a kezdetektől a keresztyénség elterjedéséig.
Történetek az Ó- és Újszövetségből. A kötetben felfedezhetjük a drámai eseményeket: az önfeláldozás, a kegyetlen őrjöngés, az egyes királyok és egész nemzetek felemelkedésének és bukásának történetét.
New International Version. Angol nyelvű Biblia. A mellékletben térképek, áttekintő táblázat.
Kék színű puha kötésben.
ÉNEK - ZENE - KOTTA
CD. Miklya Zsolt: Ezüstszín fonál című gyermekverskötetének megzenésített versei a PaulikCsaládi Zenekar előadásában.
Megzenésített gyerekversek. A CD-n Miklya Zsolt és Paulik Ákosné versei szólalnak megvidáman és igényesen. A versek egy része megtalálható a Pityu azt mondja c. kötetben.
Ifjúsági énekeskönyv. Ökumenikus énekválogatás az óvodás, kisiskolás gyermekénekektől a középiskolás, felnőtt ifjúsági énekes imádságokig. Kórusművek, énekfeldolgozások. Az Úrnak zengjen az ének című énekeskönyvhöz kapcsolódótöbbszólamú kórusfüzet. Hangszeren vagy többszólamban megszólaltatható letétek, egyszerű kórusművek.
Intonációk a református énekeskönyv egyes darabjaihoz. Református énekeskönyv. Mérete: 12x17 cm. Református gyülekezeti énekeskönyv. Méret: 9,5 x 13,5 cm. Református énekeskönyv. Mérete: 8x12 cm. Evangélikus énekeskönyv, bordó vászonkötésben. Könyv - CD - Foglalkoztató. Énekhang, csupa játékos szövegű vers és elbűvölő rajzok világa.
Lehet hallgatni, énekelni, olvasni és együtt alkotni a varázslatos figurákat.
Evangélikus ifjúsági énekgyűjtemény régi és új énekekkel, kottával, akkordokkal. Ifjúsági énekeket tartalmazó énekeskönyv. Gyermek énekeskönyv. Hitmélyítő-, bibliai szakaszokhoz és az egyházi év ünnepeihezkapcsolódó énekek óvodásoknak és iskolásoknak. Kemény borítóval.
Daloskönyv. Gyermek énekeskönyv, színes képekkel, igékkel, gyöngykottával és akkordokkal.
Keménykötésben. Énekeskönyv. A hívő élet örömeiről és harcairól szóló énekek gyűjteménye. Második,átdolgozott, akkordokkal bővített kiadás.
Magyar református énekeskönyv (kicsi) MRETZS A világ különböző részein szétszórt magyar református gyülekezetek énekeiből válogatott, ún.
Új énekeskönyv. Erdélyi kiadás, keménykötés.
A Magyar református énekeskönyv énekeinek orgona kíséretei kétféle variációban. Magyar református énekeskönyv (nagy) MRETZS A világ különböző részein szétszórt magyar református gyülekezetek énekeiből válogatott, ún.
Új énekeskönyv. Erdélyi kiadás, keménykötés.
200 keresztyén dalt tartalmazó énekeskönyv gitárakkordokkal. 224 ének szövege, kottája és akkordjai. 230 ifis és gyerekének, hálaadó, bátorító és bűnbánati ének. Kottás, gitárakkordos énekgyűjtemény 200 ismert és kedvelt dallal. Buzgóság Borkó Juliánna énekeskönyve Ref. énekeskönyv dallamaira. A kopácsi hívő parasztasszony (1869-1947) énekei az újraéledő,bensőséges és józan magyar református kegyességet képviselik.
Az ismert metodista énekeskönyv szöveges változata fekete keménykötésben. Énekgyűjtemény. 222 ének, régi és új énekek, gitár akkordokkal. Kottás, gitárakkordokkal. Evangéliumi énekek gyűjteménye, új, átdolgozott, bővített kiadás. A régi énekek mellett az ébredési idők énekeit és számos mai új éneket is tartalmaz.
225 újabb ének kottája, szövege, akkordjai. Az énekek fele magyar íróktól származik. Téma ésigehely szerinti mutatóval.
ÁHÍTATOK, TANÍTÁSOK GYEREKEKNEK
A Hogyishívják füzetek újabb részében hűségről, szeretetről, alázatról, szorgalomról ésengedelmességről tanítanak minket a kutya, a hangya, a fejsze meg a bot.
A Hogyishívják füzetek újabb történeteiben gondoskodásról, vezetésről, helyes útirányról tanítminket Pekari, a janoama indián, Riki és Kiki, a két vadkos, és három űrhajós.
Négy történet az emberről, és Istenről, aki olyan, mint a pásztor, fazekas, Nap vagy a szikla.
Derűs történetek hittanórára, gyermekistentiszteletre, családi körbe.
Párhuzamos történetek ovisoknak és kisiskolásoknak. A történetek 15 állatot és 15 bibliaiszemélyt kapcsolnak össze, miközben bele- kukkanthatunk a mai Józsua és az apostoli korbanélő Josua életébe. Esti áhitathoz, hittanórára.
Párhuzamos történetek ovisoknak és kisiskolásoknak. A történetek 15 állatot és 15 bibliaiszemélyt kapcsolnak össze, miközben bele- kukkanthatunk a mai Józsua és az apostoli korbanélő Josua életébe. ANGOL nyelven! Istenről, hitről, vallásról, Bibliáról. A 7-11 éves korosztály számára egyszerűen és határozottanválaszol a két amerikai szerző 77 alapvető, hitet érintő kérdésre. Humoros rajzok, szülőknekszóló tanácsok, feladatötletek.
Sziromcsónakkal az Ószövetségen át. A mese képzeletbeli világa fonódik egybe egy 11 éves fiúmindennapi életével és a bibliai üzenetekkel. Olvasható regényként, de áhítatok,gyerekalkalmak vezérfonalának is kiváló.
Újszövetség két keréken. A mandulakönyv 2. részében Jézus élete jelenti a bibliai párhuzamot.
Ábel és Éber, Kisdara és Márkóbá összefogásával izgalmas küzdelem indul a Csengery téri fiúkért.
Az első osztályos Balu, azaz Bálint mindennapi élettörténetei azetika tanterv élettémáihoz kapcsolódnak. Iskolai feldolgozáshoz,otthoni együttolvasáshoz, áhitatokhoz ajánljuk.
Tiétek a mennyek országa Zámbóné Tóth Emese1,300.-Imádságok gyermekeknek. Család, ünnepek, iskola, barátság,konfliktusok - imádságok gyermekeknek, óvodáskortól akonfirmációig. Beszélgetős könyv kicsiknek. Beszélgetések, imádságok, igék egyóvodás kisfiú mindennapjaiban. Család, óvoda, barátság, kistestvérszületése, mandulaműtét, költözködés, ünnepek. Színes képekkel,keménykötés Egy kisbárány története, aki nehéz próbák után megtanulja, hogyankell vezetni a nyájat. Akkor is, amikor a pásztor már nincs velük.
A zárba illő kulcs 2. (Gyermektörténetek evangéliumi tanulságai.) Áhítatok minden napra gyermekeknek. A német nyelvű Die helle Strasse 1995 címűáhitatoskönyv fordítása.
Tavasszal a fecskék elindulnak haza. Útközben sok veszéllyel és nehézséggel kellmegküzdeniük. Ki ad nekik erőt a hosszú útra? Színes füzet kisiskolásoknak.
Gondolatindító rövid történetek kamaszoknak, melyek az olvasót az emberi élet valóban fontoskérdései felé irányítják. Színes gyermekkönyv. A könyv segít megérteni a gyermekeknek nemcsak azt, hogy milyenIsten, hanem azt is, hogy Isten mennyire szereti őket.
Alkalmi és hétköznapi imádságok gyerekeknek, színes rajzokkal, fotókkal, rajzolós oldalakkal. Imádságok gyerekeknek. Vékony füzet, szép reprodukciókkal illusztrálva. Vasárnapi tanítások (nem csak) gyerekeknek. Ami a gyerekeknek szól, az a felnőtteket ismegérinti. Nem leszünk újra gyermekek - ami nagy kár! -, de talán bátrabb felnőttek, ami ránkis fér. (Marjovszky Tibor) A szerző a humort sem nélkülözve tanít - saját vagy mások élettörténete alapján - az Istenszerint való életre, amely akár már gyermekkortól kezdve is tudatosan követhető.
Szembeszegülés a komiszkodással. Fölényeskedés, zaklatás, komiszkodás - sok kisgyerek nemtudja, hogyan kezelje. A könyv megoldási javaslatokat, tanácsokat ad - gyerekeknek, felnőtteknek.
Az udvarias modor tiszteletet ébreszt. Mi mindent jelent a tisztelet? Tisztességre, jóra valótörekvés, másokkal és a világgal való törődés. Az erények egyike, melyre egyre nagyobbszüksége van világunknak.
Hogyan birkózz meg velük. Nem óvhatjuk meg gyermekeinket minden fájdalomtól, de e kiskönyvvel segíthetünk nekik gyógyulni, enyhíthetjük bánatukat, csillapíthatjuk félelmeiket.
Helyes és helytelen, elkél ám a fegyelem Lisa O. Engelhardt Útmutató gyerekeknek. A könyv közérthető nyelvezettel és interaktív példázatokkal dolgoz felolyan témákat, mint a becsület, helytelen viselkedés, erőszak, csalás, jót tenni és jól viselkedni.
Útmutató a gyermekek iskolai problémáihoz. Megnyugtató tanácsok a nap mint nap felmerülőiskolai nehézségek orvoslására. Közérthető nyelvezettel, élvezetes képekkel. Otthon, mesterségek, foglalkozások. Jóna, az izraeli kisfiú történetén keresztül sok mindentmegtanulhatunk a Biblia korabeli emberek életéről, szokásaikról, mindennapi tevékenységükről.
Színes gyermekkönyv.
Akkor és most sorozat 2. A bibliai időkben élt Géra és egy mai magyar kisfiú, Gergő mutatja besaját templomát és istentiszteletét. Színes gyermekkönyv kicsiknek.
Jézussal egy hajóban sorozat. A kemény szívű juhok Pásztor nélkül élnek az Árva-szigeten, de a Hűség-szigeten testvérként fogadják az utasokat. Színes mesekönyv.
A magzati fejlődést bemutató gyermekkönyv 4-10 éveseknek. Tudományosan, jó humorralmegírt történet, minden oldalon színes képekkel.
Színes gyermekkönyv, mely segít felismerni, hogy különlegesek vagyunk, és egyediadottságaink vannak. Hogyan használhatjuk jól a kreativitásunkat? CD melléklettel.
Négy füzetből álló sorozat. Zsiráf, kolibri, elefánt, sas - Isten csodálatos állatai, melyeketszerető gondoskodással és nem kevés zsenialitással alkotott.
Napfelkelte, család, iskola, áldás, ünnepek. Rövid imádságok 4-7 éveseknek. színes rajzokkal,keménykötésben. A gyermekkor gondjaihoz és örömeihez kapcsolódó imák, áhitatos fohászok, versek ésgyönyörű festmények. Színes mesekönyv kicsiknek az elcsatangolt báránykáról.
JÁTÉKOK, BÁBOK
Textil kesztyűbáb mesékhez, történetekhez: maci, nyuszi, csibe, gomba, király, ló, csacsi, cica,kutyus stb. Megrendeléskor külön írja meg, hogy konkrétan mit szeretne! József élete Miklya L. Mónika - Vizi János 2,000.-Bibliai társasjáték. Játéktáblás, dobókockás játék József életének fő helyszíneivel és eseményeivel.
Sok bibliaismereti kérdés,többféle játéklehetőség. Köztük egy 48 páros színes memóriajáték.
Igés bibliai memóriajáték. Az igetanulásban, az igei üzenet képi rögzítésében, megértésében éselmélyítésében is segítségünkre lehet ez a 32 páras memória, ahol a kártyákon a jelképek melletegy-egy ige is van.
Kesztyűbáb. Kukac, az A-031035. számú oktatói segédanyag bábjelenetében szereplő óvodáskisfiú figurája.
Aktivizáló bibliai társasjáték. Activity típusú társasjáték bibliai eredetű szókészlettel, ahol a játékot nem a szerencse, hanem a játéklehetőségekkel való gazdálkodás szervezi. Tíz éveskortól ajánlott.
Az A-031053-as gyermekprogramhoz tartozó ovis lány kesztyűbáb figurája textilből. Bibliai párosító és memóriajáték 5-10 éveseknek. A 24 képpáron újszövetségi személyek, s a hozzájuk tartozó tárgyak, élőlények jelennek meg. Az összetartozó képpárok ezúttal iseltérnek egymástól, de könnyen párosíthatók.
Piac, vár, zsinagóga. Új tárgymezők, eseménymezők, útelemek és helyszínek (zsinagóga, piac,vár) teszik változatosabbá és összetettebbé a játékot. Csak alapkészlettel (A-030924) együtthasználható! Bibliai társasjáték. Táblás játék újszövetségi személyek megismeréséhez 8-14 éveseknek. Aközismert torpedójáték segítségével többféle lehetőség: tanítvány-, név-, szó- és igehalászat.
Bibliai társasjáték. A Biblia állatvilágának megismeréséhez, 7-16 éveseknek. Állatábécé,dominó memória, Ki vagyok? Mi vagyok? Állatkereső, Melyik történetből jöttem?, valaminttáblás társasjáték.
Textil kesztyűbáb különböző bibliai történetek elbábozásához. Megrendeléskor kérjük külön írjameg, milyen konkrét személyt szeretne (pl. tanítvány, pásztor, Jézus, Mária.) Séta egy bibliai növénykertben. Társasjáték 2-8 fő részére, 9 éves kortól. A játék karakter- éseseménykártyái, valamint számos kérdése segítségével játszva ismerhetünk meg bibliainövényeket, történeteket.
Színről színre - Újsz. kártyagaléria B. Tóth K.- Borda M.- Miklya Zs. 3,300.-Bibliai és művészettörténeti kártyajáték. 160 kártyán 160 újszövetségi témájú műalkotás. Ötalapjáték: Keresztkirakós, Kvartett, Kérdezz-felelek, Műgyűjtő, Tárlatvezetés - többfélejátékszabállyal. Tízéves kortól.
Színről színre - Ószöv. kártyagaléria B. Tóth K., Borda M., Miklya Zs.
Bibliai és művészettörténeti kártyajáték. 108 kártyán 108 ószövetségi témájú műalkotás. Ötalapjáték: Keresztkirakós, Kvartett, Kérdezz-felelek, Műgyűjtő, Tárlatvezetés - többfélejátékszabállyal. Tízéves kortól.
Gyülekezetépítő stratégiai játék. Csapatépítő, együttműködésre épülő stratégiai társasjáték, melyjól modellezi mindazt, amit Jézus Krisztus és a Biblia tanít a misszióról. Ifjúsági-felnőttkorosztálynak.
Kezes-lábas Miklya Zsolt - Kelemen Czakó Rita 3,900.-Bibliai társasjáték óvodás kortól, 5-10 éveseknek. Húsz újszövetségi személy képei, egy-egykép négy részre van vágva. Az egymáshoz illő testrészeket kell összerakni, különbözőnehézségű társasjátékszabályok segítségével.
Bibliai játékkártya - Játékok ókori pénzekkel. 5 játék 1 paklival! Változatos játéklehetőségek a Jézus korában használt pénzekkel. 48 kártyalap, 8 éves kortól, 2-6 játékos részére. A kártyákon sok érdekes információ.
Párosító és memóriajáték. 24 pár állatgyerek, páronként egy fiú és egy lány jár a Bárka-oviba. A kedves, vidám képek segítenek, hogy a legkisebbek is könnyen megtalálják az összeillőkártyapárokat.
Bibliai barangolás az Ígéret földjére Bibliai időutazás. Rajzos játékfüzet, amely bibliai időutazásra hívja a gyermek olvasót. A kalandozások során olyan útitársakra találhat, mint Nóé, Ábrahám, József és Mózes.
Bibliai találósok 2. Találós kérdés gyűjtemény 2. része, főleg az Újszövetséghez kapcsolódótémákban: bibliai tárgyak, eszközök, növények, személyek, példázatok, fogalmak.
A könyv jobbára a Mesélő Biblia fejezeteihez készült, de felöleli az Ó- és Újszövetséglegfontosabb történeteit: dramatikus, kommunikációs, ritmusjátékok segítségével.
Didaktikus játékok 6-10 éves gyermekek hitoktatásához. Didaktikus játékok a 10-14 éves gyermekeknek. A kiadvány a katolikus hittanra épül, de a protestáns tananyaghoz is könnyen átalakíthatók.
Játékok a szobában - Játékok a szabadban. A korábban megjelent első két kötet átdolgozott éskibővített változata. Kártya, szó-, memória-, szerepjátékok, koncentrációs, ismerkedős, labda-,erő-, csapatjátékok.
Ismert és új mesék, történetek, jelenetek erkölcsi tanításra, bibliai igazságok tanításánakillusztrálására. Gyerekeknek vagy gyerekekkel előadható jelenetek.
Bibliaismertető társasjáték. Tartalmaz egy ó- és egy újszövetségi játékot. Kommunikációs játék, melynek mindenki győztese. Vidáman vagy komolyan, játszvaismerheted meg önmagadat és barátaidat.
Bibliaismereti társasjáték. 100 bibliai szereplő - 100 festő alkotása - 100 műből vett idézet. A kártyajáték segítségével megismerhetjük a Biblia legfontosabb személyeit és a hozzájukkapcsolódó műalkotásokat.
Ismerd meg! Magyar történelmi gyűjtőalbum sorozat. Színes, képes ismeretterjesztő füzetberagasztható matricákkal. Egyházi épületek, személyek rövid története, adatai, képei. Matricacsomaggal együtt! KREATÍV - SZÍNEZŐK - SATÍROZÓK
Egyszerű színezős harmonikakönyv ovisoknak. Ujjlenyomatos virág - Ő alkotott minket Parakletos Könyvesház Ujjlenyomatos virágmodell. Emlékeztet arra, hogy Isten minden teremtménye különbözik a másiktól.
Forgatható, dátummutató öröknaptár, a Mt 28,20 igével. Papír kézimunka. A Fil 2,5-11 üdvtörténeti eseményei. A kiszínezhető lap összehajtogatva egy harmonikaszerűkönyvecske lesz. Jól használható a keresztyén ünnepek tanításához.
Építmények a Biblia országából. Egyszerű házak és kút makettje emberalakokkal az ókoriPalesztinából. Egyéni és közös barkácsoláshoz, szemléltetéshez ajánljuk. Kivágós, ablakra függeszthető papírmakettek. Körmakettek a teremtéstörténet napjaihoz.
Minden napra egy különálló körmakett készül, így alkalmas a sorozatszerű feldolgozásra vagycsoportmunkához is. 7-12 éveseknek ajánljuk.
Színezős, kivágós, mozgatható makett 8-12 éveseknek. A szivárvány alatt Kádár Ferenc - Ferencz Gabriella Bibliai kifestő. Tíz bibliai történet feldolgozása Kádár Ferenc verseivel, Ferencz Gabriellagrafikáival. (Nóé, Jákob, Mózes, gyermek Jézus, Péter.) 5-9 éves gyerekeknek ajánlott.
Kreatív bibliai játékok 1. A képes barkácsfüzetben többféle technika nyújt ötleteket ahhoz,miként lehet közel hozni a bibliai történeteket a gyerekekhez: viasz kép, fémdomborítás,batikolás, só-liszt gyurma stb.
Kavicsszínháztól a bibliai terepasztalig Kreatív bibliai játékok 2. Kézművesség, vizualitás, színház eszköztárára épülő kreatív játékok.
Kavicsszínház, gallyszínház, üvegszínház, árnyszínház, régészeti ásatás, terepasztal hozzákközelebb a múltat.
Nyomkereső és színező füzet. Kilenc bibliai állat láb- és egyéb életnyomai, olvasmányos,látványos, színezhető formában. Óvodásoknak és kisiskolásoknak. Damó István grafikáival.
Képek Sámson, Dávid és Anna életéből. A kifestő sorozat a Józsua és az állatok című könyvállatait és bibliai történeteit mutatja be, néhány színezhető képben, könnyen olvashatószövegben.
Képek Péter, Pál, Zákeus életéből. A kifestő sorozat a Józsua és az állatok című könyv állataités bibliai történeteit mutatja be, néhány színezhető képben, könnyen olvasható szövegben.
Képek Naámán, Ruth, Mózes életéből. A kifestő sorozat a Józsua és az állatok című könyvállatait és bibliai történeteit mutatja be, néhány színezhető képben, könnyen olvasható szövegben.
Képek Keresztelő János, Eszter, Absolon életéből. A kifestő sorozat a Józsua és az állatok című könyvállatait és bibliai történeteit mutatja be, néhány színezhető képben, könnyen olvasható szövegben.
Képek Bálám, Mária, Jézus életéből. A kifestő sorozat a Józsua és az állatok című könyv állataités bibliai történeteit mutatja be, néhány színezhető képben, könnyen olvasható szövegben.
Cerka füzetek 1. A színes füzet tele van fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik! Ceruzávalkell satírozni a foltokat, és máris előbújik egy kép, szöveg vagy rejtvény. Jó szórakozást! Cerka füzetek 2. Színes füzet satírozandó fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik! Jézusszületése és a pásztorok látogatása. Cerka füzetek 3. Színes füzet satírozandó fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik! Téma akincs, a pénz. A szántóföldbe rejtett kincs, Máté, a gazdag ifjú és a szegény özvegy történetei.
Gyertek, ünnepeljünk! Miklya Zsolt és Mónika - Damó I.
Cerka füzetek 4. Színes füzet satírozandó fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik! Kétgyerek mesél a zsidó zarándokünnepekről, segít megérteni a páska, virágvasárnap, húsvét,pünkösd értelmét.
Cerka füzetek 5. Színes füzet satírozandó fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik!Irgalmas samaritánus, Mária és Márta, Zebedeus fiak kérése. E három történet mutatja be,hogyan lehetünk elsők Ezt látnod kell! Miklya Zsolt és Mónika - Damó I.
Cerka füzetek 6. Színes füzet satírozandó fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik! Elizeustörténetei: a szegény özvegy olaja, a leprától megtisztuló Naámán, a súnémi asszony fia, Dótán.
Szeretsz-e engem? Miklya Zsolt és Mónika - Damó I. 290.-Cerka füzetek 7. Színes füzet satírozandó fehér foltokkal, amik mögött valami rejtőzik! Péterszemével követhetjük végig az eseményeket az utolsó vacsorától húsvét utánig.
Guribari, papírpásztor - munkafüzet Sz. Rácz Katalin, Álmosd Pheadra 990.-Gurigami munkafüzet 1. A gurigamitechnika papírcsíkokat kelt életre, amihez vágni, pödörni,hajtogatni és ragasztani kell. Lépésenkénti útmutató emberalak, juh, szamár, teve, fa, sátor,kosár készítéséhez.
Gurigami munkafüzet 1. melléklete. Különböző vastagságú és színű papírok, melyekből a munkafüzetben szereplő alakokat, állatokat, tárgyakat el lehet készíteni. Kézműves ötletek bibliai történetekhez 16 bibliai történet, és hozzájuk kapcsolódó kézműves ötlet gyerekeknek. Színes magyarázórajzokkal, fotókkal. Szivárvány, cifra ruha, halászhajó, húsvéti kert, korona, tekercs.
Leszel Jézus barátja? Bethan James és Heather Stuart Bibliai foglalkoztató rengeteg feladattal és rejtvénnyel. 22 történet Jézus életéből, és a történetekhez kapcsolódó feladatok kisiskolásoknak.
AJÁNDÉKOK
Állatok a bárkából - mini igés kártyák 8 féle igés kártya. Zsolt 100,1 - krokodil, Lk 12,23 - zebra, Zsolt 19,9 - bagoly, 5Móz 31,6 -elefánt, Péld 15,13 - mosómaci, Zsolt 18,30 - kenguru, Zsolt 127,2 - pingvin, Péld 14,30 - bárány, Állatok a bárkából - nagy igés kártyák 6 féle igés kártya. Zsolt 106,47 - oroszlánok, Jn 15,12 - fókák, Zsolt 115,12 - cicák, Ézs 40,31 -sasok, Jn 15,14 - pillangók, Mt 5,5 - kaméleonok.
Tanulj az állatoktól - nagy igés kártyák Igés kártyák a Józsua könyv grafikáival. Jer 8,7 - gólya, Zsolt 55,7 - galamb, Péld 30,26 -mormota, Péld 6,6 - hangya, Ézs 40,11 - bárány, Lk 5,5 - halász, Zsolt 57,9 - pásztor 49 darab különböző igés lap egy csomagban áldást kívánó és áldással kapcsolatos igékkel. Kétféle képeslap és levágható kis kártya: Ábrahám, Jó pásztor. Kállai Nagy Krisztina rajzaivalés Miklya Zsolt verseivel. Nyolcféle színes igés kártya fotókkal. Náh 1,7; Lk 10,5; Mt 10,27; Mt 7,24; Mik 7,8; Péld 24,3-4; 2Kor 5,1; Zsolt 127,1 igékkel. Méret: 7 x 4,5 cm.
Igés, hátulján is nyomott könyvjelzők Ferencz Gabriella és Németh Viktor természetfotóival. 14féle virágos, állatos és 4 féle téli képpel.
64 különböző ige a Hegyi beszédből, 20x35 mm-es öntapadó matricákon. 64 különböző ige a Zsoltárokból, 20x35 mm-es öntapadó matricákon. 15 nagy és 30 pici csillag matrica egy lapon. Arany és ezüst színben. Barkácsoláshoz,dekorációkhoz, hittanórára jutalmazáshoz ajánljuk.
12 nagy és 20 pici hal alakú matrica egy lapon. Többféle színben. Barkácsoláshoz,dekorációkhoz, hittanórára jutalmazáshoz ajánljuk.
8 nagy és 24 pici templom alakú matrica egy lapon. Barkácsoláshoz, dekorációkhoz, hittanórárajutalmazáshoz ajánljuk. 11 nagy és 36 pici kereszt alakú barna színű matrica egy lapon. Barkácsoláshoz, dekorációkhoz,hittanórára jutalmazáshoz ajánljuk. 12 nagy és 40 pici galamb alakú matrica egy lapon. Barkácsoláshoz, dekorációkhoz, hittanórárajutalmazáshoz ajánljuk. 12 nagy és 32 pici szív alakú matrica egy lapon, több színben. Barkácsoláshoz, dekorációkhoz,hittanórára jutalmazáshoz ajánljuk. 10 nagy és 24 pici hangjegy alakú matrica egy lapon. Barkácsoláshoz, dekorációkhoz,hittanórára jutalmazáshoz ajánljuk. 36 db különböző bibliai témájú színes képecske hittanórára motivációnak, jutalmazásra. Az Alfától az Ómegáig játék képeivel, melyek Vizi János grafikái.
Négyféle igés kártya bibliai idézetekkel: Zsolt 121,1-2; Zsolt 48,11; Zsolt 50,2; Zsolt 47,8. Négyféle igés kártya bibliai idézetekkel: Ézs 43,1; Ézs 63,7; Ézs 58,9; Ézs 62,3. Órarend Kelemen Czakó Rita70.-Színes, képes igés órarendek. Hatfélegrafikával és igével. Kétoldalas, A-B hét,napi 7 óra. Méret: 11 x 16 cm. Hűtőmágnes, fa, szögletes, (Az Úr) Parakletos Könyvesház Fa hűtőmágnes, 7x4 cm. Az Úr az énpásztorom. Zsolt 23,1 Hűtőmágnes, fa, szögletes,(Szüntelenül) Parakletos Könyvesház Fa hűtőmágnes, 7x4 cm. Szüntelenül imádkozzatok! 1Thessz 5,17 Fából készült doboz 6x10x3,5 cm. Gravírozott kép és az alábbi szöveg a tetején: Mindenkorörüljetek! Asztalra állítható dísz, a felirat első szava kiemelve, betűnként kifaragva. ISTEN a mioltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Zsolt 46,2 Asztalra állítható dísz, a felirat első szava kiemelve, betűnként kifaragva. UTAID Uram,ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg! Zsolt 25,4 Kisméretű kulcstartó, többféle igével és képpel. Többféle születésnapi, névnapi, anyák napi, jókívánsággal, igével. Mágneses könyvjelzők a kényelmes olvasáshoz! Tűzze a lap tetejére vagy oldalára! Nem fogelmozdulni vagy kiesni a könyvből, így ott folytathatja az olvasást, ahol abbahagyta. 15 féle Keménykötésű, 13x18 cm-es, nem évhez kötött határidőnapló, többféle borítóval. Napi igékkel,2013-2014-es összesített naptárral, névnapokkal. Éves bibliaolvasó vezérfonallal.
Két tanévre szóló zsebnaptár, napi bejegyzési lehetőséggel, havi igékkel, többféle borítóval.
9x17 cm. Tréfás radírok: jégkrém alakú, Jesus is cool felirattal. Kör alakú, SMILE - God Loves youfelirattal. Könyv alakú, Holy Bible felirattal. Különböző színekben.
Élénk színű, szilikon karkötők angol nyelvű felirattal, igével: ADOPTED - SAVED -FORGIVEN - REDEEMED - LOVED - CHOSEN. Textil válltáska Hit, remény, szeretet felirattal. 38x38 cm, fekete és piros színben, oldalzsebbel. Domború, öntapadós, ezüst színű hal embléma. Méret: 13 cm Kitűző, faithbook, fém, 3 db, kék - BP5008 Cedar Trading Színes, kerek, fém kitűzők hátizsákra, kabátra, gitártokra. Átmérő: 3 cm. 3 db egy csomagban.
Feliratai: 1. faithbook Jesus Added Me! 2. iPray 3. think Christian.
Kitűző, gyerekeknek, fém, 3 db, lila - BP5006 Cedar Trading Színes, kerek, fém kitűzők hátizsákra, kabátra, gitártokra. Átmérő: 3 cm. 3 db egy csomagban.
Feliratai: 1. Joy Story 2. God cares 3. The Lord is my Shepherd Kitűző, Rubik kockás, fém 3 db sötétzöld- BP5012 Cedar Trading Színes, kerek, fém kitűzők hátizsákra, kabátra, gitártokra. Átmérő: 3 cm. 3 db egy csomagban.
Feliratai: 1. John 3:16 2. Jesus is my ruler 3. God's got it figured out.
Hűtőmágnes, 6x12 cm, angol szöveggel: faithbook - Jesus Added Me! Fa hűtőmágnes, mahagóni fából faragva, biblia és WWJD szimbólummal. Fa kulcstartó, hal szimbólummal. Kerek, 4,5 cm átmérőjű. Kulcstartó, fa, szögletes, halas - GK03-99Cedar Trading Fa kulcstartó, hal szimbólummal. Szögletes, 5x3,8 cm. Középméretű újfordítású Bibliára (130x185 mm). Erős vászon anyagból, többféle színben,hímzett mintával. Többféle színben, 5 féle felirattal: P.U.S.H., W.W.J.D., F.R.O.G., Jó az Úr, halas. Kb. 24 cm hosszú. Színes, igés, 35 lapos jegyzettömb, többféle képpel és igével. 11 x 17 cm 12x16 cm-es spirálos jegyzetfüzet, minden oldalon más-más igével, többféle borítóval.
MESÉK, VERSEKNEK PICIKNEK
Egy négyéves kislány mesél. Mit gondol a négyéves Anni jutalomról, büntetésről, ajándékról, Jézusról,mennyei kincsekről és kistestvére születéséről? Színes gyermekkönyv a szerző kedves grafikáival.
Gyermekversek a teremtett világ csodáiról, játék, barátság, családi kapcsolatok öröméről,vigyázó pásztori karokról - nemcsak gyermekeknek. Kállai Nagy Krisztina grafikáival.
Lapozgató könyvecske kicsiknek. Festői képek és játékos verssorok idéznek fel egy-egyhangulatot a teremtett világból, ahol a szivárvány színei ölelik körül a teremtés napjait.
Állatos mesélő könyv Bob Hartman - Kállai N. Kriszta Régi és új történetek közös meséléshez. A szerző játékos ötletekkel vonja be közönségét a világlegkülönbözőbb tájairól származó színes meséibe. Keménykötésű, színes képekkel illusztrált mesekönyv.
Keménykötésű, nagyalakú, színes, képes mesekönyv. Ismeretterjesztő mesekönyv színes képekkel, keménykötésben. Vidám lakoma fülesbagolyékesküvőjén.
Pancsinelló valami különleges ajándékkal szeretné meglepni Élit, a fafaragót. Semmi jó ötletnem jut eszébe, végül mégis neki sikerül kiötlenie a legszebb ajándékot.
Safir, a jákófiú és Tibo történetein keresztül megismerhetjük Afrika élővilágát, állatait. A szerzőrajzaival, keménykötésű gyerekkönyv.
Ismeretterjesztő írások gyerekeknek, kamaszoknak. Az élővilág kuriózumai, melyek a gyerekekmellett a felnőtteket is ámulatba ejtik. Változatos témák, közérthető hasonlatok, könnyed éshumoros nyelvezet. Színes képekkel, keménykötés Kapukki Pukka, az erdei manó és barátai kalandjai a Lombgyűrű erdőben. A kis manókonfliktusokat old meg, kibékíti és megvigasztalja az erdő lakóit, de meg is tréfálja őket.
Évszakokhoz kapcsolódó versek gyerekeknek, Szekeres Erzsébet színes képeivel,keménykötésben. Kedves, kalandos történetek a Jószagú réten, ahol Csupafül és barátai élnek. Keménykötésben,színes képekkel, nagy betűkkel, olvasni tanuló gyerekeknek is ajánljuk! A vaskos kötetben magyar írók és mesegyűjtők meséit olvashatjuk. Benedek Elek, AranyLászló, Gárdonyi, Jókai, Móra, Krúdy, Mikszáth történeteit kedves grafikák kísérik.
REGÉNYEK GYEREKEKNEK
Fiúknak szóló kamaszregény. Sport, család, barátság, szerelem, egy drámai iskolai konfliktus, s egyaktívan működő gyülekezeti ifi. Mindez egy 15 éves fiú, Zombi gondolatain és blogján keresztül.
Ahol három tizenéves él egy családban, ott központi téma a szerelem. Fiatalok szemévelmutatja be a szerelem szépségeit és veszélyeit, mindennapi problémáit ez a kisregény.
vagyis a Kockás Napló. Két ikerlány életéből másfél év bontakozik ki előttünk, napló-regényformában, érzékeny kamasz-nyelven. Így egy keresztyén család megküzdött és megélt hiténeklehetünk részesei.
Beni már nagyon várja a nyári közös vakáció. De a nyár nem úgy kezdődik, ahogy szeretné. A szülei elküldik egy keresztyén táborba, ahol a magányos fiút sok meglepetés éri.
Döme iskolás fiúként nemcsak matematikát és természetismeretet tanul, hanem azt is, hogyanlehet Jézus tanítványa a hétköznapokban Josh egy nyári éjszakán megszökik az árvaházból, hogy megtalálja elhunyt édesapja két fivérét.
Család- és istenkeresés egy izgalmas gyermekregényben.
Peti és Petra története. Hogyan talál meg Jézus szeretete egy olyan kislányt, aki még soha nemhallott róla. Izgalmas és megható történet, melyben a szívek meggyógyulnak és a kérdésekreválaszok érkeznek.
Történetek C. S. Lewis életéből. Olvasmányos, izgalmas ifjúsági regény, amely hitelesenmutatja be C. S. Lewis szellemi fejlődését, lelki útját.
Történetek Dobos Károly életéből. Egy-egy kincs egy-egy gyermek életét, sorsát eleveníti fel,akiknek az élete megváltozott, miután találkoztak Dobos Károllyal, s rajta keresztül az élőIstennel. Gyermekregény.
Molnár Mária a pápuák szigetén. Izgalmas életrajzi regény 10-14 éveseknek. Babos Sándor missziója Kínában. A szerző eredeti dokumentumok alapján meséli el a jobbsorsra érdemes mandzsu fiú és erdélyi magyar pártfogója történetét. ifjúsági regény.
Narnia Krónikái 1. A világhírű író hét kötetben meséli el a jó és a rossz örök háborúját. Az elsőrészben Digory és Polly Narnia földjére kerülnek, ahol semmi sem lehetetlen. Fantasztikus kisregény.
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény Lewis, C. S.
Narnia Krónikái 2. Narnia jéggé dermedt birodalom, mely szabadítójára vár. Négy kis kalandoregy titokzatos szekrényen át lép Narnia földjére, és megindul a küzdelem a Jó hatalomrajutásáért .
Narnia krónikái 3. Két, mindenre elszánt szökevény találkozik és egyesítik erőiket. Zord életükelől menekülnek, de hamarosan egy csatában találják magukat, ami eldönti Narnia sorsát is.
A svájci árva kislány megrendítően tanulságos története, akinek hite és jósága csodát tett másokéletében. Gyermekregény.
Örök értékekre tanító, romantikus gyermekregény a XIX. századból. Enrico, a tiszta szívűtorinói kisdiák naplója.
Nils arasznyi emberkeként bejárja a vadludakkal Svédországot, s eljut az igazi emberségig. Izgalmas regény, melyben a titkos kert megváltoztatja a mogorva Mary kisasszony életét, s a gyermekek hite csodákat tesz.
A nagy mesemondó egy valóságos történet mesél el egy lányról, aki az önfeláldozás és a szeretet példaképe is lehetne.
A gyermekirodalom egyik legszebb története, amely egy gyönyörű fekete ló, Szépségönéletrajza. Szépség élete során sok rosszal találkozik, de végül sorsa jóra fordul.
Akik mindig szeretik, segítik és tanítják egymást: boldogok. Állatregény.
ÚJDONSÁGOK
Nyelvezetében korszerűbb, a mai olvasó számára érthetőbb, az eredeti szöveg tartalmához hűfordítás. A református keresztyén egyház hitvallása, 129 kérdés-feleletben.
Gondolatok az Úr szenvedéséről. Ha Isten igéje alapján elgondolkodunk Krisztusszenvedéséről, akkor imádat fog ébredni bennünk Megváltónk iránt. A szerző a keresztyénség néhány alapvető tanítását fejti ki: mit jelent és mit tesz velünk a kegyelem. Hogyan működik a bűn és hogyan győzedelmeskedhetünk felette? Hogyan sáfárkodhatunk jól a ránk bízott erőforrásokkal? Biblikus gondolatok az adakozásról,sáfárságról. Válogatott versek és műfordítások. A kötet a szerző mély hitéről tanúskodó verseiből,műfordításaiból és az Evangélikus Énekeskönyv kedvelt énekeiből készített válogatás.
Örömmel adom örökségül Czöndör I. - Kendeh K. I. szerk.
Evangélikus közösségi jövőképek. A kötet bemutatja a tudatos gyülekezetépítést, asikertelenségeket és eredményeket egyaránt. Hogyan tud életképessé válni, megújulni egykeresztyén közösség? A regény Hóseás próféta könyvének modern kori parafrázisa: történet a szeretetről, amely a legnagyobb viharok közepette sem enged el.
A Lydia magazin alapítójának lebilincselő és bátorító története, mely a teljes élet megéléséresarkallja az olvasót. Szenvedélyes, céltudatos életre.
A világ egyik legismertebb, gyakorlati kérdésekkel foglalkozó bibliatanítója közérthető módon,bibliai alapokon tanít arról, hogy gondolkodásunknak meg kell újulnia.
Apró történetek a lélek számára. Az elgondolkodtató történteket egy-egy kérdés, tanulság,bibliai idézet és sok szép színes fotó kíséri. Igehirdetések Jeremiás könyvéről. Tíz prédikáció, mely 1972-1999 között hangzott el. Áhitatok vasárnapokra. A rendkívül tehetséges és éleslátó előadó igehirdetéseiből szerkesztettáhitatoskönyv az egyházi év vasárnapjaira nyújt közvetlen és tartalmas lelki táplálékot.
Az Apokalipszis magyarázatával az író célja az, hogy döntésre késztessen, megmutassa: A választás a jó és rossz, igaz és hamis, Isten és a gonosz között ma is aktuális.
Szigorúan ellenőrzött evangélium II. + Dokumentumtár Molnár János 3,500.-A politikai titkosszolgálat és a romániai egyházak együttműködése. Levéltári kutatások adatai,dokumentumtár, név- és fedőnévmutató az I. és II. kötethez.
Látogasson el webboltunkba, ahol
több mint 200 kiadó 3300 kiadványa közül válogathat
és értesülhet aktuális könyvvásárainkról, újdonságainkról!
www.parakletos.hu
Megrendelési cím: Parakletos Könyvesház, 6100 Kiskunfélegyháza, Pf. 45.
Tel.: 76/463-106; E-Mail: parakletoskonyveshazh@gmail.com
Személyes vásárlás: Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.
Nyitvatartás: Hétfő - Péntek 8-16 óráig
Minden hónap első szombatján 9-12 óráig
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység száma: C/003243
A kapott megrendeléseket utánvétes küldeményként teljesítjük, tehát az árát és a postaköltséget a csomag átvételekor a postásnak kell fizetni. Postaköltség: 250 gr-ig 1000.- Ft, 500 gr-ig 1200.- Ft, 2 kg-ig 1500.- Ft,
5 kg-ig 1580.- Ft, 10 kg-ig 1780.- Ft, 15 kg-ig 2000.- Ft, 20 kg-ig 2060.- Ft.

Source: http://parakletos.hu/sites/default/files/szeptember_webre_osz.pdf

Microsoft word - notiziario '05 giug. pag.2.doc

Trattamento degli stati di agitazione e delle psicosi in corso di demenza L'agitazione è un termine di tipo generale che studiati a sufficienza nei pazienti anziani, pare, da una crescente mole di dati clinici, si possa aggressività, combattività, veemenza verbale, affermare la concreta possibilità del loro Una percentuale di circa il 50% di soggetti Risperidone e Clozapina sarebb

by charlcie gill

By Charlcie Gill Rabbits produce two types of droppings: fecal pellets and cecotropes. The latter are produced in a region of the rabbit's digestive tract called the cecum. The cecum contains a natural community of bacteria and fungi that provide essential nutrients and possibly even protect the rabbit from harmful pathogens. By consuming the cecotropes as they exit the anus, the rabb

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search