Ingress beskrivning utan namn.indd

Er nya trädgård passar stilfullt till huset men om man vill kan man se på den med lite humor. Jag hoppas att ni kommer att
uppleva det både njutbart och lekfullt att arbeta i trädgården. Tanken är att arbetet mestadels skall handla om att gå runt i er
trädgård och spana på vackra blommor och kanske rycka upp ett ogräs här och där på vägen!

När man kommer upp för trappan mot entrén möts av både den strikta buxbomshäcken mot huset och på andra sidan de lite
vilda gräsen med uppstickande koner och klot av klippt buxbom och täta granar. Längre in i trädgården blir känslan mer och
mer frodig och grön. En ny uteplats för morgonkaffet har fått både ett enkelt tak och utsikt mot den lite vilda planteringen
mot skogen. På kvällen kan ni grilla med vänner under ett skyddande spaljetak i kvällssolen på den gamla uteplatsen.

Grönsakslandet ligger på samma plats som förut men nu är det lättarbetat i upphöjda bänkar, kanske så enkelt som pallkragar! Och lite hallonplantor kan få stå som en liten häck mot skogen.
Uteplatsen är den samma men har bundits ihop med morgonuteplatsen i en stilren pergola. Mot skuggsidan av denna pergola vildvin av en sort som inte klättrar själv få växa och vältra sig hur den vill för att bilda en grön rabatt Skogsbrynsplanteringen är er utsikt om mognarna, den bildar en barriär mot skogen men ger också möjlighet att kika in i den, på de skuttande ekorrarna och de vilda på andra sidan gränsen till er tomt. I rabatten har klättrande växter släppts fria. Bland Azaleor, Rosenfl ockel och Echinacea ’Green Envy’ slingrar sig Klätterhortensia, som på lång sikt kan komma att breda ut sig i rabatten. Gräsmattan framför kräver ett rejält lager ny härlig jord för att bli frisk och fi n, och forma ett nytt härligt utrymme Morgonuteplatsen har fått ett nytt utseende som ni kan titta närmare på i perspektiv. Ett tak i plexiglas skyddar mot regn, men hindrar samtidigt inte ljuset. En kraftigväxande Klematis ’Summersnow’ kan få klättra från ena hållet. På andra sidan har ni en skuggig rabatt som går i färgerna grönt, lime och vitt. Där fi nns också klängande Piprankor, Aristolochia manshurensis E, som klättrar upp på väggen och pergolan och bildar ett grönt valv att gå igenom.
För att ge en rumsligare och mer ombonad känsla har ytan mellan ert hus och grannen i väster fyllts med buskar i vackra former och färger och framför dem en rabatt med marktäckande perenner som gör ytan mycket lättskött. Mot väggen fi nns nu en lång rabatt i en spännande färgkombination med Echinacea purpurea ’Magnus’ och Helenium ’Morheim Beauty’ Den stenlagda platsen vid entrén är kantad av en torr rabatt i slänten med växter som timjan, silverarv, olika kärleksört, vit sol hatt, och låga gräs som kan växa torrt som Deschampsia caespitosa. Mot huset i den smala rabatten växer en välklippt bux- bomshäck som följer trappan ned på ett elegant sätt. Jag tänker mig att detta skulle vara riktigt kul att underhålla, men om man inte är så mycket för att klippa buxbom skulle här ett klättrande vildvin få växa upp.
Mellan släntrabatten och rabatten mot vägen kan man följa en grusgång från trappan ut i trädgården. Gruset på gången täcker också rabatten mot vägen men där växer höga gräs som Miscanthus Gigantheus och höga perenner. De högsta perennerna mot vägen och häcken och lägre gräs som Deschampsia caespitosa mot grusgången. Där växer ängslika perenner i vinröda toner. I detta vilda på den lägre delen av rabatten står formstarka, småväxta sockertoppsgranar på max en och en halv meter och väl För att få en lite mer ombonad yta på det smala utrymmet mot grannen i öster skärmar vackra buskar av, under sig kan de få ha perenner för att göra ytan ännu mer trädgårdsaktig. Lycka till/maria

Source: http://www.pomeranshuset.se/DBFiles/ingress_beskrivning_utan_namn.PDF

Pii: s0167-7799(00)01462-

49 Ljunglof, A. et al. (1999) Direct visualisation of plasmid DNA in Biotechnology (ECB9) (Hofman, M., ed.) Branche Belge de la Societeindividual chromatography adsorbent particles by confocal scanninglaser microscopy. J. Chromatogr. A 844, 129–135 60 Hanak, J.A.J. et al. (1999) Purification of cellular components that 50 Horn, N. et al. (1998) Purification of plasmid DNA dur

Acuerdo municipal roger 2.doc

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FRESNO 2004 – 2007 “Caminemos al Progreso” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FRESNO – TOLIMA – COLOMBIA “CAMINEMOS AL PROGRESO” 2004 - 2007 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESNO - TOLIMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FRESNO 2004 – 2007 “Caminemos al Progreso” ACUERDO No 002 ( MARZO 04 DE 2005 ) POR EL CUAL SE AD

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search