A pszichoterÁpia folyÓirat ötödik, jubileumi konferenciája:

Részletes program

2010. MÁJUS 14. PÉNTEK
9.00-17.00 Regisztráció
Nyitó plenáris vitaülés:
A pszichoterápiás klinikai képzőhelyek képzési filozófiája – a klinikai képzőhelyek
vezető képviselőinek részvételével
Harmatta János (Tündérhegy), Simon Lajos (SE Klinika), Koltai Mária (Pécsi képzőhely);
Moderátor: Szőnyi Gábor
Szekcióprogramok
12.00-13.00
A pszichoterápia sajátosságai a daganatos betegek komplex onkológiai kezelése során
Molnár Mária, Varga Katalin, Bíró Eszter, Orosz Katalin
Moderátor: Kegye Adrienne
Lőrincz Zsuzsa, Pető Katalin:
Áthallások: a pszichoterápiás attitűd és a pszichoterápiás képzés
Toronyai Gábor:
Szeretet-szövevény. Szexualitás, barátság és tiszta szeretet a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás
csoportban

Borbándi János:
Test, lélek és harcművészet – Az aikido mozgásrendszerének pszichoanalitikus szempontú értelmezése
Erdélyi Ildikó, Pintér Virág, Wagner Panni:
Közös játék – közös álom. Azonos nemű testvérek viszonyának vizsgálata álmokon keresztül
Bajza Yvonne, Burszki Adrienn:
És küldenek, hogy vándorolj, bár buknál végre holtan
Szekcióprogramok
14.30-16.00
„A segítség hálójában.” A gyerek, a felnőtt és a szervezet – Kerekasztal-beszélgetés a nevelési tanácsadás, az
iskolapszichológia, a gyerekpszichiátria és a gyerekpszichoterápia képviselőivel
Alpár Zsuzsa, Somogyi Erzsébet, Szitó Imre, Szvatkó Anna
Moderátor: H. Pozsár Beáta
Terenyi Zoltán:
Miért van szükség magyar pszichoterápiás szövetségre?
Keresztes Zoltán:
Számadás személyiségzavaros páciensek komplex (csoportos és egyéni) pszichoterápiájával szerzett
tapasztalatokról

Bense Ildikó:
Harc és/vagy szövetség a párkapcsolatban Beszámoló és demonstráció egy módszerről, egy női résztvevőkkel
folyó csoportról – itt most nem csak nőknek

Szekcióprogramok
16.30-18.00
Most megfogtál! – Az érintés szerepe és felfogásmódja különböző pszichoterápiás módszerekben
Ajkay Klára, Erős Ilona, Perczel Forintos Dóra, Vad Gyöngyi, Vértes Gabriella
Moderátor: Kiss Tibor Cece
Gyomlai Éva:
Mentalizáció – Hogyan segítsük?
Juhász Angéla:
Tanulási nehézségek tehetséges nárcisztikus pácienseknél
Különböző képzéseiből ki honnan mit vitt tovább, mit tanult, mit használ a gyakorlatban?
Fadgyas Ildikó, Hosszú Éva, Ormay István
Moderátor: Komlósi Piroska
„Egyszer szólok, kétszer szólok, harmadszorra kiküldelek a teremből.” Amikor a módszer segít át a képzés
nehézségein
Lovas Zsuzsa
Kiki a csoportban – egy pszichodráma játék - Mérei Zsuzsa, Vikár András és Xantus János pszichodráma
játékfilmje
Rendezte: Xantus János, producer: Garami Gábor, Budapest, Cinema-Film, 2010.
Támogatók: MMK, OKM.

2010. MÁJUS 15. SZOMBAT
8.30-15.00 Regisztráció
Szekcióprogramok
9.00-13.30
A csoportos sajátélmény hasznosítása a módszerspecifikus képzésben – képzésükben csoport-sajátélményt (is)
szerepeltető egyesületek képviselőivel
Fadgyas Ildikó, Perczel Forintos Dóra, Pintér Gábor, Terenyi Zoltán
Moderátor: Bokor László
Közelebb a nagycsoporthoz
Soós Nóra, Szőnyi Gábor
Esetbemutatás megvitatással – különböző módszerek összevetése
Árkovits Amaryl, Császár Noémi, Hansjürgens Anna Mária, Lőrincz Zsuzsa
Moderátor: Valkó Lili
Szombati Ágnes:
A spirituális funkció megjelenése a jungi pszichoterápiában
Papp Barbara:
Ráolvasás és pszichoterápia
Szekcióprogramok
11.00-12.30
Létezik-e setting a szervezeti tanácsadásban?
Szatmáriné Balogh Mária, Rajnai Nadinka
Moderátor: Torma Kálmán
Szőnyi Magda:
Metaterápiás elemek tudatosítása és beépítése a módszerspecifikus képzés menetébe
Kovács Miklós, Fürtős Zsuzsanna Zsófia:
Miért tanulunk családterápiát?
K. Németh Margit, Szitó Imre:
Oldás és kötés – esetmegbeszélő nagycsoport kettős vezetéssel, alcsoportos szerkezetben
Szekcióprogramok
13.30-15.00
Az elszórt, elvetett mag. Tanár-tanítvány-gyakorlat
Barát Katalin, Prém Andrea, Fürtös Zsuzsanna Zsófia, Gallusné Szabó Edit, Komlósi Piroska, Kovács Miklós,
Lakatos Csilla, Lukács Rita, Muhi Mária
Moderátor: Balogh Klára
A pszichoterápiás szakképzés megalapozása
Bagdy Emőke, Barcy Magdolna, Unoka Zsolt
Moderátor: Albert-Lőrincz Enikő , Túry Ferenc
A pszichoterápia etikai kérdései
Kökény Veronika, Prágai Éva, Schmelowszky Ágoston, Terenyi Zoltán
Moderátor: Tiringer István
Orosz Katalin:
Transzperszonális pszichoterápiás képzések
Szekcióprogramok
15.30-17.00
Egyéni képzettségek = társas felkészültség? Avagy hogyan képződik egy team?
Lőrik Dóra, Németh György, Szentiványi Anna, Valkó Lili, Zalka Zsolt
Platthy István:
A belső látást és az eredendő kifejezésmódot előhívó, a projektív folyamatokra épülő rajzterápia
Spiritualitás, vallás és pszichoterápia – a transzperszonális és spirituális pszichológia, a jungi analízis,
szimbólumterápia, pasztorálpszichológia képviselőivel
Bagdy Emőke, Orosz Katalin, Süle Ferenc
Moderátor: Bartha Dávid Péter
Üléselnök:
Felházi Anett, Pinterics János:
A pedagógusoknak nyújtott agresszió-kezelési tréningek tapasztalatai, célok és hatékonyság tükrében
Bárkán György:
Kisebbségi helyzetben lévő családok zavarainak megoldása pszichoterápiával
17.15-18.15 Az „érvek csatája” A képzésektől lesz-e jó terapeuta a terapeuta?
Záró plenáris ülés - Viadal
Mellette érvelők: Ajkay Klára és Kurimay Tamás
Ellene érvelők: Vértes Gabriella és Szőnyi Gábor
A viadalt vezeti: Túry Ferenc
18.15-19.00 Záró értékelő ülés

Source: http://www.pszichoterapia.hu/wp-content/uploads/2011/03/Pszichoterapia_konferencia_program2010.pdf

Direito e reforma agrária

Ismael Marinho Falcão Direito e Reforma Agrária DIREITO E REFORMA AGRÁRIA 1. – Origem 2. – Conceito 3. – Fundamentação 4. – Características 5. – Reforma Agrária “A terra também não se venderá para sempre: porque ela é minha, e vós sois como uns estrangeiros, a quem eu a arrendo” Levítico, 25; 23 1. – FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO AGRÁRIO A his

This leaflet has been written to help you develop a greater understanding of intestinal failure

This leaflet has been written to help you develop a greater Movement of fluid and nutrients through the intestine Drinking understanding of intestinal failure. It has been written by In a person with intestinal failure most of the fluid that is Nutrient absorption members of the Intestinal Failure Team at St Mark’s taken by mouth will not be absorbed and will be passed Hospital,

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search