Microsoft word - asuntohakemus.doc

- tarkista vuokravakuudet kuntakohtaisesti Valitse kunta - valitse - Postitusosoitteet löytyvät lomakkeen lopusta. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Kaupungin/Kunnan osa/Kylä (jos tiedossa) Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka) ASUNNONTARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan) 1. ASUNNOTTOMUUS rakennustarkastajan antamalla selvityksellä) 2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi) päättynyt/päättymässä, muutettava viimeistään Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta, muutettava Asunto puretaan/peruskorjataan, muutettava viimeistään Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen lukien 3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI Työnantaja Toimipaikan osoite Muu syy, mikä 4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA Asumisväljyys ja Asukkaiden lukumäärä ALLEKIRJOITUS Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi. Vähimmäisliitteet: tulo- tai opiskelutodistus sekä verotodistus Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) Raskaustodistus Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta Luotonantajan todistus veloista Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista) Muita liitteitä, mitä Huom! Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen. Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asumiskiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta. Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ Ruokakunnan koko Huomioon otettavat kuukausitulot Hyväksytään Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste _____________________________ Jää jonoon Hylätään, peruste ________________________________________________________ Valittu asuntoon osoitteessa: ______________________________________________________ Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Marttilan kunta, Härkätie 773, 21490 Marttila Oripään kunta, Koulutie 2, 32500 Oripää Pöytyän kunta, Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski Tarvasjoen kunnanvirasto, Hämeen Härkätie 623, 21450 Tarvasjoki

Source: http://www.tarvasjoki.fi/pages/Ajankohtaista/Julkiset%20kuulutukset/I01966CC4.0/asuntohakemus.pdf

gracefsa.com

Retail Prescription Program Drug List Low-cost prescriptions make a difference 90-Day Prescriptions At Walmart, we don’t think you should have to choose between Taking a regular prescription? Ask your doctor if you can refil it groceries and the medicines you need. Our $4 prescriptions save 3 months at a time. At only $10, our 90-Day prescriptions save you American families hundreds o

Http://192.168.1.25/ruhsdmmchqdisplay/display2.aspx

Which of the following divisions of the trigeminal nerve passes through the Which of the following extraocular muscles has a primary function of intorsion Secondary deviation is always greater than primary deviation in Noncomitant strabismus (paralytic strabismus)Concomitant strabismus (non-paralytic strabismus)Hypertropia (vertical misalignment of eyes)

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search