Verslag sts 28-01-2012

Plaats: Zaal ‘De Bokkerijder, Kaulillerdorp 38, 3950 Kaulille.
Agendapunten:
- Evaluatie zangwedstrijden waaraan wij deelnamen.
- Uitreiking Belgische ligabeker 2011/2012.
- Kalender samenstellen voor 2012-2013.
- Verwelkoming van Wout van Gils, ons allen bekend van zijn
“kanariehomepage”
gevolgd door een uiteenzetting over de kweek in zijn algemeenheid.
- Wat verder ter tafel komt.
Om 13:30 u. stipt nodigt onze voorzitter alle aanwezigen, die reeds gezellig aan de toog aan de praat waren, uit om naar de vergaderzaal komen, waar de meeting, na een welkomstwoord en het bezorgen van het nodige schrijfmateriaal kon beginnen. - Evaluatie zangwedstrijden waaraan wij deelnamen.
Ook dit jaar hebben leden van onze Society op verschillende wedstrijden deelgenomen: IJsselstein, Lutjebroek, STS-Nederland, Lim-Distr. Nederland, STS-België, BeNeDU in Duitsland en Apeldoorn. Onze deelnemende leden hebben het goed, zeer goed gedaan. Niet enkel ervaren maar ook nieuwe leden hebben mooie resultaten behaald. De nieuwkomers Cynthia en Ludo werden door de voorzitter vernoemd en proficiat gewenst. De helpers op onze wedstrijd in Bocholt mogen fier zijn over het succes en de collegiale sfeer die na de drukke dag werd bezegeld door een Chinese tafel en een tombola waar de onbezonnen geestdrift van onze vereniging nogmaals werd benadrukt. De voorbereidingen en de te nemen drempels, lange en minder lange ritten, de schrik om toch geen NG’s te krijgen, gelukswensen vanuit ongekende hoeken, schouderklopjes en dikke kussen, veel gelach en soms ook een tegenslag, gezonde stress, nieuwe vrienden en vriendinnen, vraagtekens bij de uitslagen, veel bezorgdheid over die kleine Spaanse zangwondertjes, dit alles en nog veel meer zijn ingrediënten die tijdens de wedstrijden de kop opsteken. De aanwezige leden die aan wedstrijden hebben deelgenomen, spaarden zowel hun positieve als negatieve commentaren over de organisaties van de verschillende wedstrijden niet.
- Uitreiking Belgische ligabeker 2011/2012.
Peter Couckuyt werd met 874 punten 3de, Patrick Vandebeek behaalde met 878 punten de 2de
plaats en Gerda Verschueren werd eerste met 885 punten. Een reuze wisselbeker en dikke
kussen van de voorzitter.
Iedereen kreeg de details en de uitslagen van de negen deelnemers. Het verschil tussen de
eerste drie bedraagt slechts 11 punten. We mogen spreken van zeer goede prestaties.
De voorzitter vraagt aan de deelnemers van in het vervolg zelf de punten voor de ligabeker
door te geven.
De huidige reglementen voor de ligabeker zullen in de toekomst opnieuw worden bekeken en
later dit jaar bekend gemaakt worden. De penningmeester geeft hierover een korte toelichting
maar alles moet eerst nog op een rijtje gezet worden waarna een uitgewerkt voorstel volgt.
Wat ik heb onthouden is dat leden die met weinig vogels aan de zangwedstrijd(en) deelnemen door de nieuwe regels ook beter aan
de bak zullen kunnen komen. We wachten nieuwsgierig naar de teksten die hierover duidelijke informatie zullen brengen.
- Kalender samenstellen voor 2012-2013.
De kalender moest niet meer worden samengesteld. In tegendeel; de definitieve versie werd
ons overhandigd en samen hebben we deze planning overlopen en goed bevonden.

Voordracht over de kweek in zijn algemeenheid door Wout van Gils.

De voorzitter verwelkomt Wout van Gils en twee vrienden - collega’s.
Verwijzen naar zijn kanariehomepage, waarin velen van ons al de te verwachte en
onverwachte antwoorden vinden op vragen waarmee wij allemaal mee worstelen, is
overbodig. Dat die meneer het niet alleen duidelijk kan neerpennen maar ook op een
gezellige, leerzame manier kan uitleggen werd ons snel duidelijk. Boeiend werden alle nodige
onderwerpen die met de kweek te maken hebben, aangekaart. Was er iemand met
opmerkingen of vragen dan konden die gerust worden gesteld. Een zeer bruikbaar antwoord
of tip volgde onmiddellijk.
U mag me niet kwalijk nemen dat ik me beperk tot het opsommen van enkele van de vele aandachtspunten (+) die tijdens de
uiteenzetting werden besproken. Deze die voor mij belangrijk leken heb ik genoteerd. Moest de vraag om voor een verslag te zorgen over de vergadering op voorhand zijn gebeurd dan had ik natuurlijk meer notities genomen. Voor gedetailleerde info over de besproken onderwerpen verwijs ik graag naar de kanariehomepage van Wout van Gils. Een langere lichttoename speelt een belangrijkere rol dan het verhogen van de temperatuur. Vijftien uur is gewenst en kan direct of stapsgewijs worden ingesteld. 15 graden is prima, minder kan ook. Een pop met heldere ogen , geen troebele blik, verminderde stuitbevedering, maakt zich klaar om een man te ontvangen. Is het borstbeen door een blauwe streep getekend dan schakelen we deze pop echter zondermeer uit voor de kweek. Een man van 5 jaar is nog steeds geschikt voor de kweek. De pop is broedrijp wanneer 4-5 eitjes per nest is normaal. Zijn het er maar 2 dan spreken we van een mindere Voeding: rijk kanariezaad, meer hennep, gepelde haver geeft aanzet voor vet, 2x per week eivoer, niet meer! 2 à 3 pinkies per vogel ter vervanging van meel- en/of buffalowormen. Hoe bloedluis voorkomen? Kooitjes regelmatig reinigen met bv. Baygon spray. Ivermectine – 10 milligram per milliliter - verkrijgbaar bij de apotheker* en toedienen vóór het koppelen. Oorstaafje bevochtigen en deppen in het vleugelvlies. Na drie maanden herhalen, ook bij jonge vogels en niet vergeten van de kweekkooien grondig te behandelen. * (n.v.d.r.: bij apotheker te koop gevonden onder de merknaam Noromectin van Norbrook Laboratories. Het werkend bestanddeel “Ivermectine” is voor 1% oplossing aanwezig. Het wordt als een injectiemiddel verkocht. De kleinste hoeveelheid is 50 ml. En kost € 20.45. Wout van Gils heeft mij bevestigd dat deze Noromectin goed is.) Nooit roodsteen gebruiken maar wel en altijd scherpe maagkiezel ter beschikking houden van de vogels. Nestmateriaal is ruimschoots in de handel te krijgen. Niet zomaar bindkoord of ander gevonden materiaal gebruiken waarvan de oorsprong onbekend is. Bij de pop is de broedvlek, kaalheid onderaan en bij de man de verdikte tap een teken Zitstokken mogen niet glad zijn, ook vierkante stokken worden aanbevolen. Nestmateriaal 2 à 3 dagen na de bevlieging beschikbaar houden, nestje vastdraaien bij middel van een lamp of tennisbal. De eieren kunnen tot 10 dagen na de leg worden bewaard. Stop met het geven van eivoer wanneer het broeden is begonnen. Geen groenvoer aanbieden en daags voor het uitkomen van de jongen terug eivoer geven. Nu en dan een appel en broccoli als extra. Luchtverversing is zeer gewenst. Vochtigheidsgraad tussen de 60 en 75 procent is ideaal. Bij te droge lucht de eitjes ongeveer drie dagen voor het uitkomen nat spuiten of een bad ter beschikken stellen voor het ouderpaar. Het nest aan de voorkant, niet achteraan hangen. De man kan bij de pop blijven tot het eerste ei gelegd is. Vitaminen geef je niet in het water maar beter in het droge eivoer. Alfetin (vitamine) is Onkruidzaad bij het eivoer doen en 5 gram megabactin per 250 gram voer. In de volière eivoer blijven geven tot na de rui. Liggen de eitjes met de spitse punt naar mekaar, dan zijn ze zo goed als zeker bevrucht. Wie de eitjes vervangt door kunsteiëren legt na het vierde ei de echte eitjes best ‘s avonds terug. Bij veel drinken is het aangeraden om gepelde haver te geven om diarree te Een vogel met evenwichtstoornissen is ongeschikt voor de kweek en doe je weg want Wout werd met geestdriftig applaus bedankt voor de voordracht die ook vermaarde en gereputeerde kwekers kon bekoren en begeesteren. Wout bedankte op zijn beurt de club voor de uitnodiging en alle aanwezigen in het bijzonder voor de geestdrift en ononderbroken aandacht gedurende de ganse uiteenzetting van bijna twee uur. De interesse en boeiende, soms interactieve medewerking werd zeer op prijs gesteld. Een herhaling of toekomstig bezoek is niet uitgesloten.
Wat verder ter tafel komt.
Tijdens de vragenronde werden nog maar enkele vragen gesteld.
Na zo’n allesomvattende voordracht is dat niet meer dan normaal.
Jonge vogels gebruik je voor 2 ronden, oudere mogen er 3.
Een volgende ronde kan de 23° dag na de geboorte beginnen nadat de jongen op hun 21° dag
zijn uitgevlogen.
Kattenbakvulling bestaande uit minerale korrels is als bodembedekker een heel goed en ook
zeer voordelig materiaal.
Ondertussen werd het 17:00 uur, tijd om droge kelen te lessen, een mini nabespreking te organiseren, persoonlijke contacten te leggen, afspraken te maken en met een voldaan en prettig gevoel terug naar huis te rijden.

Source: http://www.timbrado.be/docsjoomla/Verslag%20STS%2028-01-2012.pdf

popular4people.org

T h e n e w e ng l a n d j o u r na l o f m e dic i n e Whistle-Blowers’ Experiences in Fraud Litigation against Pharmaceutical Companies Aaron S. Kesselheim, M.D., J.D., M.P.H., David M. Studdert, LL.B., Sc.D., M.P.H., and Michelle M. Mello, J.D., Ph.D., M.Phil. Prosecution and prevention of health care fraud fraud litigation on the basis of recovery amounts and abuse are essenti

Physician guide

Hospice of Kitsap County'sGuide for PhysiciansIncludes Medical Guidelines for Determining PrognosisHospice of Kitsap County is providing you with these guidelines as part of Hospice’s Physician InformationService to serve as a reference and assist you in the care of your patients. Our Interdisciplinary Team is available for consultation and assistance in providing the best home hospicec

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search