Cannabis als medicijn.wps

Cannabis als medicijn Literatuurstudie door John deckers Verbetering na gebruik van cannabis vastgesteld bij; _ Gilles de la Tourette, astma, kinkhoest, parkinson, multiple sclerose, glaucoom, diaree, jeuk en malaria. Bij MS (Multiple Sclerose) wordt soms het cannabisextract Sativec toegediend. _ Pijnstilling bij HIV, kanker, maagpijn, menstruatiepijn etc. Onderzoek aan de universiteit van Clearwater Florida Californië toonde bij HIV patiënten aan dat cannabis evenveel pijnvermindering gaf als Gabapentin het meest gebruikte middel. _ Heel effectief bij de bestrijding van misselijkheid die optreed na bestraling of chemotherapie tegen kanker. _ Aids- patiënten die aan het vermageringssyndroom leden ontdekten dat cannabisgebruik ze weer honger deed krijgen en ze weer in staat stelde te eten. _ Anti-epileptische eigenschappen ontdekt in de VS door V.M. Sim in de jaren vijftig. “Marihuana is waarschijnlijk het krachtigste anti-epilepticum dat aan de medische wetenschap van vandaag bekend is” Kanker en THC Dave Stancliff in de Times Standard van juni 2009 “Marihuana bewezen effectief bij behandeling verschillende typen kanker” _ 2002 NIDA onderzoek naar longkanker bij zware rokers van cannabis. Het onderzoek toonde echter het tegendeel aan, zware rokers die tevens cannabis rookten hadden minder kans op longkanker. Professor Donald Tashkin die dit onderzoek leidde was al jaren overtuigd van het tegendeel. Na dit onderzoek wijzigde hij zijn standpunt. _ 2006 Studie door universiteit Californië Los Angeles (UCLA) Conclusie; “het roken van marihuana veroorzaakt geen longkanker” _ 2009 Donald Tashkin UCLA “geen verband tussen zwaar en langdurig cannabis gebruik en kanker” Behandeling van kanker The Britisch Journal of Cancer 2009 “THC effectief bij behandeling prostaatkanker” _ Universiteit van Barcelona 2006-2007 behandeling kanker bij ratten met THC Het onderzoek toonde aan dat na behandeling met THC en een synthetische cannabinoïde de groei van tumoren bij alle proefdieren had doen afnemen en bij eenderde van de proefdieren waren de tumoren helemaal verdwenen. _ April 2007 Harvard University “THC verminderd de groei van tumoren bij longkanker en verminderd de kans op spreiding van de kanker” Schizofrenie en cannabis Universiteit van Keulen 2009 Een groep mensen met acute schizofrenie werden behandeld met Cannabidiol en een andere groep met het gebruikelijke Amisulpride. “geen groot verschil tussen beide groepen, echter minder bijwerkingen bij Cannabidiol. _Universty of California’s Institute for Genetics Steve Hamilton Het meest uitgebreide onderzoek naar de link tussen genen en schizofrenie. “Meer dan 25 jaar heeft de psychiatrie gezocht naar een schizofrenie gen, ze blijven falen” “De reden dat deze nieuwste studie geen bewijs voor een gen vond is omdat zulke genen niet bestaan” _University of East London Mary Boyle “Onderzoek heeft nog nooit een link tussen genen en schizofrenie aangetoond” “Er is ongelooflijk veel tijd en geld gespendeerd en helemaal niets uitgekomen. Indien mensen door willen gaan met dit type onderzoek, veel succes, mijn verontrusting is dat ze veel belastinggeld ontvangen voor hun onderzoek” _American Journal Joseph Ondanks de resultaten van deze studies zal psychiatrisch onderzoek voor het vinden van een gen onverstoord door blijven gaan zegt Joseph. “Veel psychiaters hebben hun leven gewijd aan de genetica van schizofrenie en gaan niet ineens omkeren en toegeven dat ze fout waren” zegt hij. _ 2009 Aarhus Universiteit van Risskov in Denemarken Onderzoek Deense wetenschappers gepubliceerd in Archves of General Psychiatry De onderzoekers stelden vast dat mensen die behandeld werden voor postcannabis psychose, evengoed een familiegeschiedenis hadden als degenen bij wie de mentale ziekte gediagnosticeerd werd. “Cannabis geïnduceerde psychose kan een vroeg teken zijn van schizofrenie maar is geen afzonderlijke klinische entiteit. De zogenaamde cannabis geïnduceerde psychose en schizofrenie zijn één en dezelfde stoornis. De onderzochte personen zouden schizofrenie ontwikkeld hebben met of zonder cannabis” zegt Dr. Mikkel Arendt _2009 Professor David Nutt psychiater en voormalig hoofdadviseur omtrent drugs van de Britse regering. “in de UK is schizofrenie de laatste 30 jaar afgenomen terwijl het gebruik van cannabis toenam” Het gebruik van de sterke skunk de laatste 10 jaar heeft ook geen opwaartse prevalentie van schizofrenie laten zien. In feite: waar ter wereld ook mensen hebben gekeken hebben ze geen evidente link gevonden tussen cannabis gebruik in een bevolking en schizofrenie. Als je bedenkt dat 7% van de Nederlandse bevolking regelmatig cannabis gebruikt en dat 7% van de mensen met schizofrenie regelmatig cannabis gebruikt, kan ik zonder wetenschappelijk onderzoek mijn conclusie trekken. John Deckers Ook interessant maar niet wetenschappelijk; De Canadees Richard Simpson claimt dat hij met cannabisolie verschillende vormen van kanker heeft genezen. Ook voor een aantal andere aandoeningen zegt hij succesvol te zijn. Zeven van de mensen die hij heeft behandeld en genezen hebben samen met hun behandelend artsen een verklaring opgesteld waarin zij verklaren te zijn genezen zonder tussenkomst van de behandelend arts. Hij is hiermee naar het hooggerechtshof gegaan om cannabisolie voor medisch gebruik gelegaliseerd te krijgen. De rechtbank heeft zijn verzoek echter af gewezen en de groep mensen die genezen zijn mogen niet worden gehoord.

Source: http://www.vocm-online.nl/Bestanden/cannabis_als_medicijn1.pdf

Sm 11.05.06 - evaluacion tratamiento esquizofrenia.pmd

Salud Mental 2011;34:419-423 Schizophrenia in children and adolescents; diagnosis and treatmentAssessment and treatment of schizophreniain children and adolescents: a current reviewRosa Elena Ulloa Flores,1 Tizbé del Rosario Sauer Vera,2 Rogelio Apiquian Guitart3Schizophrenia is a severe and chronic disorder affecting children,La esquizofrenia es un trastorno prevalente, crónico e incapacit

Patient data collection form

QE II Research Institute for Mothers and Infants Cecilia Ng Department of Obstetrics, Gynaecology & Neonatology, USYD 30/01/2012 PATIENT DATA COLLECTION FORM Royal Prince Alfred Hospital & The University of Sydney Attach Patient Label Here Patient Study No.: QEII-12-_ _ _ Date of Surgery: PECN-T/S _ _ _ _ _/_ _/_ _ _ _ FMB-_ _ _ NH

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search