Microsoft word - advisa startar kampanjen hundraklappen.docx

103 87 Stockholm Tel: 0770-17 50 50 advisa.se Advisa  startar  julkampanjen  #Hundraklappen   I e n u n d e r s ö k n i n g m e d 1 0 0 6 r e s p o n d e n t e r u t f ö r d a v S S I p å u p p d r a g a v A d v i s a d e n 1 8 - 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 u p p g e r v a r t r e d j e a t t d e k a n t ä n k a s i g a t t k ö p a j u l k l a p p a r p å a v b e t a l n i n g . E n d a s t v a r f e m t e f ö r e d r a r a t t f i r a j u l u t a n j u l k l a p p a r , s a m t i d i g t s o m 7 0 p r o c e n t u p p g e r a t t d e g ä r n a s k u l l e s ä t t a e t t m a x t a k f ö r v a d å r e t s j u l k l a p p a r f å r k o s t a . M e d a n l e d n i n g a v d e t t a s t a r t a r A d v i s a k a m p a n j e n # h u n d r a k l a p p e n f ö r a t t i n s p i r e r a s v e n s k a r n a a t t k ö p a b i l l i g a j u l k l a p p a r u n d e r 1 0 0 k r o n o r . December innebär en tuff ekonomisk period och många upplever en press att handla för mer än de har råd med. Advisas undersökning visar att var tredje svensk (31 procent) kan tänka sig att köpa julklappar på avbetalning och var femte (19 procent) kan tänka sig att ta ett lån på banken för att finansiera julklappsköpen. Svenskarna vill dock ha kvar sina julklappar då endast 21 procent uppger att julen skulle vara bättre utan dem. Däremot anger hela 70 procent att de skulle föredra att komma överens med sina närstående om ett maxtak för vad julklapparna får kosta i år. - Vi på Advisa tycker inte att man ska behöva skuldsätta sig bara för att det är jul, och därför vill vi vara med och bidra till ett mer harmoniskt julfirande. Kampanjen “#hundraklappen” syftar till att uppmanar svenska folket att ladda upp sina bästa julklappstips under 100 kr på Instagram. Vi hoppas att det kommer att inspirera och hjälpa många till en skuldfri jul i år, säger Maria Selting, kommunikationsansvarig på Advisa. Att dela ett bidrag är enkelt. Allt man behöver göra är att: 1) lägga upp en bild på sitt Instagram-konto med en julklapp som kostar mindre än Alla publika bidrag laddas automatiskt upp på inspirationssajten www.hundraklappen.se. För att få uppdateringar, följ Hundraklappen på Instagram @Hundraklappen eller gå in på Hundraklappens Facebook-sida: https://www.facebook.com/pages/Hundraklappen/613349365391216?id=613349365391216&sk=info Om #hundraklappen
Kampanjen #hundraklappen har som mål att hjälpa och inspirera svenskarna till en
skuldfri jul. Därför uppmuntras svenskarna att ladda upp sina bästa julklappstips under
100 kronor på Instagram med hashtaggen #hundraklappen. Bidragen publiceras då
automatiskt på kampanjsajten www.hundraklappen.se där man kan gilla och sprida
sina favoritbidrag i sociala medier. Genom att inspirera till billiga julklappstips hoppas
Advisa att färre ska skuldsätta sig under julhandeln och därmed få en mer glädjefylld
jul.
Om undersökningen
Webbundersökningen utfördes den 18-20 november av SSI på uppdrag av Advisa.
Totalt svarade 1006 respondenter som representerar ett tvärsnitt av svenska
befolkningen. Totalt svarade 509 män och 497 kvinnor. 231 respondenter bor i
Stockholms län, 168 i Västra Götalands län och 130 i Skåne län och resterande bor
utspridda i landet.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Selting, kommunikationsansvarig
070-780 55 62
maria.selting@advisa.se
Om Advisa
Advisa har på kort tid blivit en av Sveriges ledande låneförmedlare och rådgivare för privatpersoner.
Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan på sina lån och krediter genom att låta ett flertal
banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. På mindre än två år har Advisas rådgivare hjälpt över
60000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisas vision är att göra det enkelt
för al a att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se

Source: https://advisa.se/downloads/press-release/advisa-startar-kampanjen-hundraklappen.pdf

File://c:\nada\nadaweb%2013.06.03\deutsch\aktuell\verbot03.htm

Anti-Doping-Regelwerk der Olympischen Bewegung Anhang A Liste der Gruppen verbotener Wirkstoffe und verbotenen Methoden 2003 1. Januar 2003 I. Gruppen verbotener Wirkstoffe zurück A. Stimulanzien Verbotene Wirkstoffe der Gruppe A.a schließen folgende Beispiele mit ihren L- und D-Isomeren ein: Amiphenazol, Amphetamine, Bromantan, Carphedon, Cocain, Coffein*, Ephedrine**, Fe

Paper youth 2013 sunil.pmd

Sample Paper ICON of the Nation EXAM 2013-14 Name .Father’sName.Class. School Name : .Distt. Roll No. : .Exam Centre .Test / Date. c)whether the article is needed or not. Class 6-8th d)Only when the article is in demand. 3- The writer considered acquisitive nature to be1 fn;s x;s “kCn dk mi;ZDr i;kZ;okph “kCn crkb;s b)a bad quality in people. 4- Possessing new things sets

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search