Aestheticcenter.dk

Samtykke og information
Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skalsikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af en grundig information.
Når du bestiller tid til en forundersøgelse ved en speciallæge i plastikkirurgi, medsendes bl.a. en pjece omhandlende den behandling, du har forespurgt på.
Når du kommer til forundersøgelsen, vil du blive undersøgt af speciallægen og denne vil, efter undersøgelsen, gennemgå om det er muligt at foretage en behandling og i givet fald hvilket resultat, der kan forventes, behandlingsforløbet, komplikationer og rater samt risici.
Vi anbefaler at du tager en pårørende eller bekendt med til forundersøgelsen, da der er mange informationer, der skal tages stilling til.
Hvis du herefter ønsker behandling, kan vi, efter gældende lovregler, ikke aftale det med det samme, men det kræves at du får en vis betænkningstid, som regel 1 uge. Du og speciallægen aftaler derfor i stedet en yderligere kontakt (f.eks. på telefon), hvor du igen kan tale med speciallægen omkring behandlingen og give ditsamtykke til at du ønsker behandlingen. Tilbagemelding skal ske direkte til speciallægen. Du kan herefter aftale operationstid eller evt. senere få tilsendt tiden. På selve operationsdagen skal du supplere det mundtlige samtykke med et skriftlig,hvilket gøres på et specielt skema.
Uddrag af "Bekendtgørelse behandling" Kapitel 6
Information
§ 29. En patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske
behandling, som den pågældende ønsker at få foretaget.
Stk. 2. Informationen skal gives af den for den kosmetiske behandling
ansvarlige autoriserede sundhedsperson.
Stk. 3. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige
information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt
i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov.
Stk. 4. Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske
behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger.
Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere en
behandlingsmetode frem for en anden.
Stk. 5. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset
modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.
§ 30. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig Indhold afskriftlig information
§ 31. Den skriftlige information skal indeholde en fyldestgørende fremstilling af
den påtænkte kosmetiske behandling, herunder hvilke realistiske forventninger
patienten kan have til resultatet af behandlingen. Informationen skal være mere
omfattende forud for større behandlinger, og når behandlingen medfører risiko for
alvorlige komplikationer og bivirkninger.
Stk. 2. Informationen skal indeholde oplysninger om
1) det forventede resultat af den kosmetiske behandling,
2) typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den
kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf, samt om
3) eventuelle senfølger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den
kosmetiske behandling.
Stk. 3. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har
betydning for patientens stillingtagen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom.
§ 32. Afviger den påtænkte kosmetiske behandling fra den/de almindeligt fagligt accépterede metode/metoder i relation til behandlingen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom, herunder hvorfor der tilbydes enanden metode end den/de almindeligt fagligt accepterede.
§ 33. Har den ansvarlige autoriserede sundhedsperson en begrænset erfaring med
den pågældende kosmetiske behandling, skal patienten informeres herom.
Stk. 2. Den ansvarlige autoriserede sundhedsperson skal, hvor det ér relevant,
oplyse om egne resultater, herunder indtrådte komplikationer m.v.
§ 34. Den skriftlige information skal angive, at samtykke først kan afgives efter
udløbet af betænkningstid, jf. § 35, samt at patienten har ret til at medbringe en
bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.
§ 35. Ved større kosmetiske behandlinger, herunder operative indgreb i bryster,
operative løft af mave, fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid fra
den mundtlige information er modtaget, til samtykke indhentes.
Stk. 2. Ved mindre, kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer
og peeiing af huden, skal patienten have to dages betænkningstid fra den mundtlige
information er modtaget til samtykke indhentes.
§ 36. En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens
informerede samtykke.
Stk. 2. Ved informeret samtykke forstås i denne bekendtgørelse et samtykke,
der er givet på grundlag af skriftlig og mundtlig information, jf. §§ 31 - 34.
Stk. 3. Samtykket skal være konkret og skal gives snarest efter udløbet af
betænkningstiden, jf. § 35. Samtykket skal være givet til foretagelse af en
kosmetisk behandling i nærmeste fremtid (være aktuelt).
Stk. 4. Samtykket skal gives til den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson.
Stk. 5. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk.
Risici og komplikationer ved brystforstørrende operation:
Ved alle operationer kan der opstå skader og utilsigtede langtidsfølger. Ved indsættelse af kunstige eller fremmede dele i mennesket er der risiko for betændelse og afstødning og ligeledes ved operation med brystimplantat Ved forundersøgelsen og inden operationen vil undertegnede bl.a. gennemgå disse problematikker med dig.
. Det er vigtigt, at du får afstemt dine forventninger mht. brystets størrelse, hvordan snittene og dermed kommende ar vil ligge, med hvad der er kirurgisk muligt og passende. Jeg anbefaler ikke at der foretages brystforstørrende indgreb på i øvrigt velproportionerede bryster. Jeg vil vejlede dig og vurdere hvilke muligheder, der passer bedst med netop din kropsbygning. Det færdige resultat vil naturligvis afhænge af din anatomi og hudens beskaffenhed, specielt hudens spændstighed og evne til at bære implantaterne, dvs. at der f. eks. kan forekomme asymmetri af bryst og brystvorter og deres beliggenhed kan ændres med tiden.
Du bør læse den skriftlige information grundigt.
Hvilke komplikationer kan der opstå?
Et brystimplantat er et fremmedlegeme og kan derfor give problemer ved
indoperation i kroppen. Der er en række kortsigtede og længere sigtede risici for
komplikationer, som man bør overveje, inden man træffer beslutning om at få
operationen foretaget
Jeg behandler ikke kvinder, der har en aktiv infektion i kroppen, er gravide eller
ammende, eller lider af autoimmune sygdomme som lupus eller sclerodermi med
brystforstørrende implantater.
Umiddelbare komplikationer
Ved enhver operation kan der være risiko for følgevirkning af bedøvelse, infektion,
blødning, hævelse og smerte.
Umiddelbart efter operationen vil brysterne normalt være hævede og ømme. Der kan
også ses blodudtrækninger på huden. Dette forsvinder i løbet af et par uger. Når
huden gennemskæres kommer der altid et ar, som vil være røde og fortykkede i
starten, men bliver pænere over de næste 3-6 mdr. Jeg anbefaler plasterbehandling
for at modne arrene hurtigere.
I sjældne tilfælde kan der opstå betændelse. Dette behandles med antibiotika. Hvis ej effekt, er det nødvendigt at fjerne implantatet. Herefter skal der gå 4- 6 mdr. før man indopererer et nyt implantat.
Blødning ses oftest i det første døgn efter operationen og det kan være nødvendigt kirurgisk at udtømme denne.
Senere komplikationer
Nerveforsyningen til brystvorten kan beskadiges, da implantatet kan presse på nerven, dette vil medføre nedsat eller manglende følelse. Følsomheden normaliseres ofte efter uger til måneder. Føleforstyrrelsen ses hos 4% af de opererede. Hos under 1% kan den være permanent.
Den hyppigste komplikation er kapselskrumpning, ses hos ca. 2-4 %. Der danner sig altid en arvævsbræmme omkring et fremmedlegeme, også ved implantater. Hvis denne arvævsbræmme er kraftigere end normalt kan kapslen skrumpe og i værste tilfælde gøre protesen deform. Der vil komme asymmetri. Kapselskrumpningen viser sig ved forskellige grader af fasthed og ubehag, smerterog evt. asymmetri, der kan kræve et nyt kirurgisk indgreb, hvor arvævskapslen fjernes og implantatet genindsættes.
Der kan gå hul på implantatet. Dette sker og risikoen stiger med alderen. Ved at bruge implantater med sammenhængende silikone, vil silikonen ikke flyde ud, menblive i skallen. Symptomerne kan være ømhed, brændende smerter eller følelsesløshed. Endvidere kan brystet hæve og der kan føles hårde knuder, som kangive anledning til bekymring.
Implantater påvirker ikke mælkekirtlerne og dermed amning. Det er videnskabeligtbevist, at silikone-proteser ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko for hverken mor eller barn.
Hvis patienten næsten ikke har noget brystvæv kan man efter indsættelse af implantater sommetider opleve, at der opstår små rynker eller folder på forsiden af kavalergangen eller til siden. Afstødning af silikoneimplantat gennem huden ses meget sjældent.
Implantater kan vanskeliggøre mammografi. Røntgenstrålerne kan ikke gennemtrænge implantatet, så det kan betyde en forsinkelse af eller hindring i at opdage brystkræft. Der er dog andre undersøgelsesmuligheder samt at implantatet, i de fleste tilfælde , ligger under brystmusklen, og dermed presser brystvævet frem.
Knudedannelse pga. arvæv kan opfattes som værende mulig kræft knude, som kan føre til, at man uden grund far foretaget en vævsprøve (biopsi).
Implantaterne har en begrænset levetid, de holder ikke evigt. De skal skiftes på et eller andet tidspunkt, som regel indenfor 10-15 år. Det er dog en almindelig opfattelse at det er en meget mindre operation, at foretage en udskiftning inden implantatet er gået i stykker, end det er at foretage en operativt ijernelse af et implantat, der er gået i stykker. Man bør henvende sig til vurdering, når der er gået 10-15 år eller, hvis der skulle opstå forandringer i brystet.
Tobaksrygning kan påvirke det endelige resultat, idet de små blodkar, der forsyner vævet, trækker sig sammen, således at vævet ikke får næring. Risikoen for alvorlige blodpropper, som der er en lille risiko for ved alle operationer, øges ved tobaksrygning.
Det vil være tilrådeligt -1 uge efter operationen - at begynde at tage li- vitaminer (500IE) 1 tablet x 2 dagligt til forebyggelse af kapseldannelse. Kan bl.a. købes hos MATAS Man skal huske på at holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil.
Brystimplantater
Hvad er silikone:
Silikone er som grundsubstans ikke farligt. Silikone udvikles af silicium, der findes i
naturen ved at tilføre kulstof og ilt. Gennem de sidste 50 år er silikone blevet anvendt
til deodoranter, shampoo, læbestifter, hårlak og i mange af vores fødevarer. Silikonen
er også anvendt bredt indenfor lægeverden, bl.a. til at overtrække kanyler,
pacemakere, kunstige hofter og hjerteklapper. Silikone er anvendt gennem de sidste
30 år til brystimplantater.
Er silikone farligt:
Efter mange års omfattende, videnskabelige undersøgelser både i USA og Europa er det fastslået, at der intet belæg er for, at silikone- implantater kan medføre sygdom.
National Health Studies i USA udgav i 2003 en konklusion på års studier af risikoen ved silikone-brystimplantater. Også denne fastslår, at der heller ikke på lang sigt, er nogen sammenhæng mellem bryst-implantater og risikoen for at udvikle brystkræft. Det fremgår også af konklusionen, at der ingen sammenhæng er mellem Hvor stærke er silikone-implantater:
De implantatfirmaer der bruges på klinikken (Mentor) stiller absolut strengeste krav til implantaternes styrke og holdbarhed. Hver enkelt implantat gennemgår en lang række tests og styrkeprøver, inden det forlader fabrikken. En silikoneprotese skal f.eks have en strække-evne på over 500 %. Selve silikone-indholdet skal altid have
100 % korrekt styrke, sammenhæng og form. I fagsproget kaldes det cohesivitet og Hvor længe holder et silikoneimplantat ?
Implantaterne kan briste ved traume mod brystet. Desuden bliver implantaterne udsat for slitage i kroppen gennem årene, og det kan medføre, at der slides hul i selve skallen på implantatet. Tidligere implantater har haft en gennemsnitlig holdbarhed pĺ 10 år. Man mener at de nye implantater , der har en sammenhængende silikone har en længere holdbarhed, fordi slitagen på silikone-skallen er meget mindre med den tykke gel, som implantaterne nu er fyldt op med. Men man skal regne med at de skal skiftes på et eller andet tidspunkt.
Garanti ?
Silikone-implantater kan ikke betragtes som livstids-implantater. Vores
leverandører giver livstids garanti på implantater i patientens levetid, hvis de går i stykker uden traume. Anmodning om erstatnings-implantater fremsættes af kirurgen til leverandøren, og de ødelagte implantater sendes så til fabrikken for at blive undersøgt nærmere. Hvis det er en fabrikationsfejl, vil du få erstattet implantaterne. Leverandøren dækker ikke operations-omkostningerne, som du selv Texturerede implantater:
På klinikken bruger vi implantater med overfladeteksturering, som har den fordel, at de minimerer kapselskrumpning, som er en dannelse af arvæv omkring selve implantatet. Texturerede implantater skal ikke masseres, idet det omkringliggende væv skal have ro til at vokse ind i overfladen med en blødere, mere elastisk og mindre bindevævsrig kapsel til følge. Gennemsnitlig får 5 % kapseldannelse, Hvilke former har implantaterne:
Der findes både runde, dråbeformede (anatomiske) og en kombination mellem et rundt og dråbeformet implantater i utallige mål, størrelser og former. Det er kombinationen af kvindens eksisterende brystvæv, anatomi, valget af implantat- type, form og størrelse* der vil give den endelige skål størrelse.
Fast eller blødt implantat ?
De gel-fyldte implantater indeholder en skærefast silikone-gel, også kaldet Cohesive
gel Dette betyder, at silikonen er sammenhængende.
Der findes 3 forskellige fastheder af gel: Natural-Cohesive - medium blød silikone Very cohesive gel - fast og stivere silikone.
Vi bruger nu The Matrix , så vi nu kan måle helt præcist frem til et perfekt passende 2 uger før operationen:
Undgå medicin, som indeholder acetylsalicylsyre, D-vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Undgå alle former for naturmedicin 3 uger før operationTobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uger efter operationen, da det giver forsinket sårheling med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Det vil sige, at patienten ikke må ryge eller bruge nogen form for nikotin præparater – nikotinplastre, nikotin-tyggegummi mm, i de sidste 2 uger.
Såfremt du op til operationtidspunktet føler dig utilpas, så som forkølelse, influenza eller andre symptomer eller har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt, da operationen evt. vil blive udsat.
Har du haft infektion i luftvejene, bihuler, hals, urinveje eller infektion itand/tandkød, sår/bylder eller blå mærker bedes du ligeledes kontakte klinikken.
24 timer før operationen
Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen.
Før en operation i fuld bedøvelse skal du faste fra 6 timer før mødetidspunktet. Du
må drikke saftevand og the i op til 2 timer inden operationen, ikke mælkeprodukter
eller kaffe. Dette skal strengt overholdes. Tyggegummi, pastiller og rygning er også
forbudt i 4 timer før operationen.
På operationsdagen:
Hvis fuld bedøvelse skal du møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet (se
pjece). Du bliver modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer
narkoselægen og kirurgen. Vi gennemgår operationsplanen, type samt placering af
arrene, endvidere får du mundtligt information om komplikationer samt forløb og der
svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt operationsoptegning.Hvis
operationen er i lokal bedøvelse møder du op til tidspunktet, som du får tilsendt.
Al form for make-up samt neglelak fernes før operationen. Ingen creme i ansigtet
ved ansigtsoperationer og ingen creme på kroppen, hvor der skal opereres. Undgå
ligeledes, ved brystoperationer, at bruge deodorant. I hårområder, hvis ikke andet
er aftalt, bør hårene fjernes omk. operationsområdet, ca 1 uge før.
Undlad kontaktlinser og efterlad smykker hjemme. Eventuelle piercinger bør
ligeledes undlades og fjernes inden operationen.
Sukkersyge og blodtryksforhøjelse skal være velreguleret. Anvender du astma
medicin, migrænemidler etc. bedes dette medbragt på operationsdagen.
Efter operationen
Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken.
Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og mundtlig information.
Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin.
Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Dubør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa.
Forbinding:
Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere kan der blive lagt en stram, støttende forbinding,der skal sidde i 1-2 uger og som bliverfjernet her på klinikken. Øvrige forbinding bliver du instrueret i.
Sålænge arrene er røde, bør de ikke udsættes for sollys, da dette kan give grimme og misfarvede ar. Det anbefales at plasterbehandle arrene med papirplaster der kan købes, bl.a. på apoteket. Behandlingen strækker sig. Behandlingen strækker sig over 4-6 mdr. evt. længere afhængeligt af hvordan arret ser ud. Plastrene masserer huden således at helingen går hurtigere.
Man skal huske at ved enhver kirurgi kan der komme korrektiv kirurgi på tale.
Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil.
Patientforberedelse:Når du kommer på klinikken bliver du informeret af kirurgen m.h.p.
- at du ved hvad operationen indebærer- at du kender det planlagte forløb efter operationen- at du er informeret om de forholdsregler du skal iagttage efter operationen- at du kender de risici og mulige senfølger operationen medfører- at der er indhentet informeret samtykke.
Inden du lager en beslutning om at få foretaget et kosmetisk indgreb, er det vigtigt, atdu tænker dig godt om. Derfor kan du ifølge loven om kosmetiske behandlinger, ikke booke tid til operation, før der er gået 1 uge efter forundersøgelsen. Hvis du derefter bestemmer dig for en operation, kan du kontakte klinikken, så finder vi en tid til indgrebet, som passer ind i din kalender.
Ved forundersøgelsen:
Valget af protese-type kan kun ske ved en konsultation hos en plastikkirurg. Ved en grundig gennemgang af din anatomi, brystudseende og mængden af brystvæv, samt dine egne informationer, vil du blive informeret om forskellige typer implantater, gel-indhold, form og størrelse og vil blive vejledt om netop det implantat der passer til dig. Du kan også afprøve forskellige størrelser før det kirurgiske indgreb.
De tre mest almindelige steder at indføre implantatet er via folden under brystet, hvorder lægges et lille snit. Man kan også lægge implantatet ind gennem det pigmenterede område ved selve brystvorten fra kl. 3-9. En god adgang, hvis der samtidigt er behov for et lille brystløft.
Sidste mulighed er anlæggelse gennem armhulen. Denne metode kan ikke anbefales når man bruger teksturerede implantater, da det øger risikoen for betændelse.
Implantatet kan placeres oven på brystmusklen og under brystkirtlen(subglandulært) eller placeres enten delvis eller helt under brystmusklen. Det afhænger af hvor meget brystvæv du har.
Operationen foregår oftest i sedering. Operationstiden er 1 -2 timer og de fleste kommer hjem samme dag.
2 uger før operationen:Undgå medicin, som indeholder som indeholder acetylsalicylsyre, Er vitamin, Q 10, fiskeolie og levertran fra nu af og til 1 uge efter operationen, da dette kan give øget blødningstendens. Tobaks rygning er ikke tilladt 2 uger før og 2 uge efter operationen, da det giver for- sinket sårheling, med risiko for grimme ar samt øget risiko for betændelse. Når man har besluttet sig for implantater, skal man overveje ryge- stop, da man ved, at rygning øger risikoen for kapseldannelse.
Har du sår eller bumser i nærheden af det område, der skal opereres, skal du kontakteklinikken et par dage før operationen.
Lokal bedøvelse ved brystproteseindlæggelse:
Ved ’’Lokal bedøvelse” opnås smertefrihed i det område, der skal opereres, og denne form for bedøvelse kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssig at vælge.
Ved ”Fuld bedøvelse” opnås fuldstændig smertefrihed og da man samtidig sover, opleves operationen derfor ikke.
’’Fuld bedøvelse” kaldes også ’’Generel anæstesi”.Den måde De skal bedøves på aftales med lægen ved forundersøgelsen. Hvis du tidligere er blevet lokalbedøvet og har haft ubehag efter bedøvelsen skal du fortælle lægen det.
På operationsdagen:.
Du vil blive modtaget når du kommer til klinikken. Du skal møde fastende. Det
betyder, at De i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet ikke må drikke indtage fast
føde eller mælkeprodukter.
Derimod må De gerne drikke klare væsker : vand , saft og the uden mælk/fløde.,
meget gerne sukkerholdige væsker, indtil 2 timer før mødetidspunktet, idet dette vil
give dem større velvære inden og efter operationen.
Tyggegummi må ikke bruges under operationen da der er risiko for at man kan sluge
det.
Tobaksrygning er ligeledes tilladt indtil to timer før mødetidspunktet, dog skal det
pointeres at rygning generelt kan medføre komplikationer i forbindelse med kirurgi
og bedøvelse og dermed forringe chancerne for et godt resultat. Ved rygning er der
meget stor risiko for almen utilpashed efter operationen.
Efter at De har fået de beroligende piller, kommer jeg for at give information om indgrebet, samt tage billeder og optegne.
Operationen:
Når de kommer ind på operationsstuen vil jeg evt. lægge en lille plastikkanyle i
hånden, for evt. at give mere beroligende medicin. Herefter vil der blive givet
lokalbedøvelse i område der skal bedøves. Der anvendes lokalbedøvende medicin,
væske, der indsprøjtes og bedøver operationsområdet, dette kan godt gøre lidt ondt,
det svider, men virkningen er hurtig.
Efter operationen
Efter operationen vil De bliv tilbudt en seng på opvågningsstuen. Her vil de blive observeret for gennemblødning af forbindingen samt smerter, og vi vil sørge for, at de får smertestillende medicin. Når De er klar, vil de fa noget at spise og drikke. Deskal regne med at blive på klinikken ca. 2 timer efter operationen. Du kan herefter tage hjem, hvis du har det godt.
Hvis de overnatter på klinikken, vil de næste dag blive udskrevet kl. 08.00, således at de kan afhentes senest kl. 09.00.
Undertegnede informerer Dem om operationen og orienterer om det videre forløb samt tid til efterkontrol. Der bliver medgivet visitkort med mobilnummer, således at jeg kan kontaktes ved problemer.
De skal sørge for at have noget smertestillende medicin hjemme fx panodil og gigttabletter(ibuprofen). Begge midler kan fås i håndkøb.
HjemtransportPå operationsdagen, må De ikke selv køre bil eller cykle, men bør transporteres hjem i bil. En voksen person skal ledsage dem.
Indtil næste morgen efter operationen skal de være i nærheden af, eller kunne kommei kontakt med en voksen person, som enten kan holde lidt øje med Dem eller komme tilstede.
Såfremt De er i tvivl om noget vedrørende bedøvelsen, er De velkommen til at ringe og spørge.
Du må ikke drikke alkohol de sidste 24 timer før operationen.
På operationsdagen;
Du skal møde fastende fra 6 timer før operationstidspunktet. Du bliver
modtaget af personale, der anviser en seng. Herefter kommer narkoselægen og
kirurgen. Vi gennemgår planen mhp. på implantat-størrelse, adgang samt
placering endvidere mundtligt information om komplikationer samt forløb og
der svares på spørgsmål. Der tages fotodokumentation samt
operationsoptegning.
Under operationen lægges der et smertekateter, der dæmper smerterne efter
operationen.
Smerter efter operationen
Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken.
Har du brug for smertestillende medicin, anbefaler vi Panodil, Ibumetin el. lign. medicin. Ved behov kan der medgives stærkere medicin med hjem efter aftale og mundtlig information.
Du må ikke selv føre bil efter en evt. operation (hvis ikke andet er aftalt), da der ofte er givet smertestillende og/eller beroligende medicin.
Ved større operationer bør du ikke være alene om natten, når du er ny opereret. Dubør også have en ledsager på hjemturen enten du tager tog/bus/taxa.
Forbinding:
Der sætte papirplaster på arrene, der skal være urørt til trådfjenelse, endvidere
bliver der lagt en stram, støttende forbinding der skal sidde i 1-2 uger og som
bliver fjernet her på klinikken.
Etagevask indtil yderforbindingen er fjernet Der bør anvendes sports BH de første
2-3 mdr. indtil implantaterne “sætter sig”, både dag og nat. Vi anbefaler at du
bruger papirplaster på arrene yderligere 3 mdr., der skiftes ved behov, for at få
pæne ar. Plastrene masserer arret og dermed opnår man en hurtigere opheling og
dermed pænere ar. Plastret kan købes på apoteket.
Trådfjemelse/Kontrol:
Du liver syet med en tråd der sidder indvendigt, og opløser sig selv. Muligvis fjernesen lille tråd efter 1-2 uger her, hvor vi samtidig vil kontrollere, at operationen er forløbet tilfredsstillende. Du kan her, evt. blive udstyret med et strammende bind indover brystet, da implantaterne kan have en tendens til at glide op. Herefter er der klinisk kontrol efter 3 mdr. og længere, efter behov. Med fotodokumentation.
Efter operationen:
Undgå store skulderbevægelser i 6 uger efter operationen.
Minus sideleje i 3 uger. Armene bør ikke løftes til over hjerteniveau op til 6 ugerefter operationen. Ingen fysisk anstrengelse i 2 mdr. Derefter gradvis normaliseringaf dine vanlige aktiviteter inkl. løb, sport og anden fysisk aktivitet. Sol abstinent 3mdr. evt. længere afhænglig af arrenes udseende. Man bør ikke massereimplantaterne, da dette kan give irritation i vævet, der så igen kan givekapseldannelse samtidig hæmmer det fastsættelsen af implantaterne.
Det er normalt at have smerter i op til 1 uge. Men får du feber\ rødme« hævelse elleryderligere smerter, skal du kontakte klinikken.
Du skal vide at ved ethvert kirurgisk indgreb kan der komme korrektiv kirurgi på tale.
Holdbarheden af operationen er afhængig af hudens beskaffenhed, alder og livsstil.
Gør det ondt at blive opereret?
Der vi/ altid være smerter efter en operation. Forskellig fra person .
til person og afhængig af hvilken operation du skal have lavet. Vi giver dig nogle smertestillende tabletter, før du bliver opereret. De virker, så du får færre smerter, når operationen er overstået, Du får smertestillende tabletter med hjem, Du skal selv sørge forat købe Pamol{ Pinex el er Panodil, og Arthrotec, Ibuprofen
Under operationen bliver der lagt lokalbedøvelse i operation som ri det.
Hvis du har smerter efter operationen, kan vi give dig smertestillende medicin i den nål du har i hånden efter operationen. Vi kan også give dig smertestillende tabletter.
Hvordan kan sygeplejersken vide hvor ondt jeg har?
Vi kan ikke måle din smerte på samme måde, som vi kan måle puls og blodtryk. Derfor
er det vigtigt, at du selv fortæller os, hvor ondt du har. Når du skal beskrive din smerte, er det afgørende, at du før operationen er bekendt med VAS skalaen: Vi bruger VAS skalaen Hvad er VAS skalaen?
Til at beskrive dine smerter, bruger vi en VAS lineal, hvor du skal flytte den lodrette linie hen til det punkt) som dækker din smerte.
tænkelige
Du ser her bagsiden af linealen, hvor sygeplejersken kan aflæse talværdien: Numerisk Skala
Ingen smerte -
Hvorfor skaJ jeg tage smertestillende medicin efter operationen?
Du ska! ikke ’"bide" smerten i dig, Med en god smertelindring heler du bedre og din krop hjælpes til at finde sin normale funktion, Du vi føle dig mere afslappet.
God smertelindring er med til at forebygge lungebetændelse og blodpropper. Du kan og begynde din genoptræning hurtigere.
Hvordan skal jeg tage smertestillende medicin der hjemme? Du får forskellige slags smertestillende medicin med hjem. Det er en fordel, at have en pårørende til at høre med, når du informeres om smertebehandlingen.
Paracetamol, Arthrotec, Ibuprofen skal du selv købe. 'Hvis du tåler gigtmedicin (Celebra Arthrotec, Ibuprofen), Kan du få ekstra. Gigtmedicin er smertestillende, det nedsætter også reaktionen og hævelsen i operationsområdet. Det er vigtigt, at. tage disse 2 slags medicinr sammen, da det er grundsmertebehandiing. De nedsætter dit behov .for Vi laver et medicinskema til dig, hvorpå der står, hvad vi vil anbefale dig at tage i dagene efter operationen, Vi gennemgår medicinskemaet med dig og fortæller om den .medicin, du får med hjem. Du må ikke stoppe med al medicinen på en gang. Du Derefter;kan du aftrappe panodil og gigtmedicin. Hvis du senere får smerter, er det vigtigt, at du genoptager smertebehandlingen. .
Du kan bedømme dine smerter på samme måde, som vi gør. Du er velbehandlet mellem 0 og 3, når du er i ro og op til 5 ved hoste/bevægelse. Kommer du over 3 i hvile eller får konstante smerter ved bevægelse, bør du supplere smertebehandlingen; Der kan opstå bivirkninger, når du bliver behandlet for dine.smerter især i forbindelse De hyppigste er døsig hed, kvalme, opkastning, forstoppelse og forbigående problemer Får du morfintabletter (Oxynorm, Oxycontin eller Ketogan), er det vigtigt, at du allerede fra den dag, du bliver opereret, spiser svesker, sveskegrød eller drikker sveskejuice. Du v is d er ikke er gang i din mave efter ca, 1 dø gn, bør du tage Magnesia eller lignende,som kan købes på apoteket.

Source: http://aestheticcenter.dk/wp-content/uploads/2013/05/operationsinfo.pdf

Cbt 443 altered mental states

Emergency Medical Services Division Public Health – Seattle / King County 401 5th Avenue, Suite 1200 Seattle, Washington 98104-2333 (206) 296-4693 Altered Mental States Introduction Consciousness is being awake and aware of your surroundings, thoughts, ideas and emotions. Injury or illness can bring about varying degrees of consciousness ranging from confused to lethargic to unconsc

Tryptique v1 1 14092012 lille

Recueil du consentement Contacts S’effectue avant toute procédure liée à l’étude. Par un investigateur déclaré au CPP uniquement . Pr. Anne DANION-GRILLIAT Dr. Carmen SCHRÖDER Remise des notices d’information et des deux Chaque signataire doit compléter sa partie Les troubles du sommeil (nom, prénom, date) : ne pas pré-compléter . et des

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search