Microsoft word - 95_blad2

We beginnen deze uitgave van 't Binnenblaad helaas met een droeve mededeling. Vier gerenommeerde leden van de redactie, zijnde Anne-Marie Hannen, Bert Schlicher, Chris Schuren en Har Schuren, hebben om uiteenlopende redenen "hun pen aan de wilgen gehangen" en maken dus vanaf heden géén deel meer uit van de redactie. Het bestuur van de Lekke Tube en de overige redactieleden betreuren dit ten zeerste, maar het zij zo. De redactie van 't Binnenblaad bestaat dientengevolge nog slechts uit vier leden. Ondanks deze forse aderlating zijn we er met z'n viertjes toch in geslaagd een goed gevuld clubblad aan jullie te presenteren; een uitgave met een hoog literair, humoristisch en educatief karakter. Deze onverwachtse tegenvaller betekent wel veel extra werk voor de resterende redactieleden. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden van de Lekke Tube om bij zichzelf te rade te gaan of men prijs stelt op een clubblad, en zo ja, of men bereid is daar enige uurtjes vrije tijd in te steken. Wat wij zoeken is één of twee vaste redactieleden en een aantal zogenaamde free-lancers, mensen die af en toe een klein stukje willen schrijven, over wat dan ook. Indien wij met z'n allen van mening zijn dat de Lekke Tube niet zonder 't Binnenblaad kan (waar de redactie nog steeds vanuit gaat) dan moeten er ook voldoende mensen bereid zijn daar af en toe wat tijd aan te besteden. Wellicht schuilt er een groot schrijver in één van jullie. Het zou zonde zijn deze kans onbenut voorbij te laten gaan. Als iemand zich door deze noodkreet aangesproken voelt dan kan hij of zij zich melden bij: Hennie Daamen, René Hamers, Robert Hilgers of Carola Verstappen. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Het is zondag 2 april 9.00 uur. De lucht ziet wat somber. Het Kerkplein gonst van opgewonden stemmen. Het fietsseizoen 1995 gaat van start. Het is leuk je fietsvrienden weer te zien na de lange winterperiode. De D-groep is iets kleiner geworden, maar gelukkig hebben we ons nieuwe lid Hennie van Pol kunnen begroeten. De D-groep staat echter niet helemaal compleet aan de start. Nadat er een paar foto's zijn gemaakt en onze voorzitter Charles eem woordje heeft gesproken, gaat groep voor groep op de fiets. Ik hoor in onze groep zeggen: "Laat de heren maar eerst vertrekken. Die halen we zo wel in, want dan staan ze met pech langs de kant". En dát hadden we dus niet moeten zeggen. Wie kent niet "God straft onmiddellijk"? Na welgeteld 7 km heeft Margriet Straetemans lek. Onze begeleider Piet Nelissen heeft dit karwei echter zo gefikst en na korte tijd rijden we verder richting Wessem en Grathem, waar opnieuw een "platte" de groep doet stilstaan. Nu was bij Sandra Hendrix een steentje door de band gedrongen. Weer was het Piet, die de band verwisselde. Zo moest het maar genoeg zijn. We wilden lekker fietsen. Ons nieuwe lid Hennie moest nog even wennen en had het af en toe zwaar. Maar daar "kickte" ze van, zei ze. Dus dat komt wel goed. Verder gaat de groep richting Kelpen, Ell, Hunsel, Ittervoort. Af en toe stond er een straf windje. We komen een beetje in het ritme, als in Thorn de bekende kreet valt "Platte"! Nu mag Annie Verhulst een nieuwe binnenband uitpakken (met nogal wat moeite) en is het Piet die hem weer mag "inpakken" De klus is weer zo 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 geklaard (inmiddels enige vaardigheid verworven). De groep stapt weer op de fiets richting Wessem, om even later weer af te stappen voor de vierde Lekke Tube (ere aan onze clubnaam). Nu mocht Piet bij zijn eigen fiets even een bandje omleggen. Bert Hendrix en Hennie van Pol zijn al rustig naar Linne gefietst, terwijl Mia Janssen en Mia Wessels hen uit de wind reden. Als Piet zijn spulletjes heeft ingepakt, fietsen we met de rest van de groep naar Linne. Daar wachtte ons in het clublokaal een lekker kopje koffie en stukje vlaai, en konden we even napraten over onze eerste tocht met hindernissen. De motivatie in de groep is groot, dus zien we de toekomstige ritten met veel fietsvreugde tegemoet. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Triest. De wintermaanden kunnen we helaas niet anders typeren. Al sinds november 1994 wordt ons kikkerlandje voortdurend geteisterd door gestaag neerplensende regen. De bewoners van de Maasdorpjes en dus ook enkele fietsende leden weten erover mee te praten. Af en toe won het zonnetje even schoorvoetend terrein, waarna de hemelsluizen zich weer rijkelijk openden. Van enige trainingsarbeid kon geen sprake zijn, wilde je niet doorweekt thuiskomen. De dapperen die de weergoden wel trotseerden, riskeerden ook nog eens een stevige verkoudheid. Zelfs met het lengen der dagen en de ingevoerde zomertijd wilde 't weer niet meewerken. Zo kon 't zelfs gebeuren dat diverse coureurs zich dinsdagavond bij 't gadeslaan van een heus wit tapijt begonnen af te vragen of zondag 2 april wel gefietst kon worden. Gelukkig herstelde het weer zich nog net op tijd, hetgeen echter niet betekende dat het op 's lands wegen overal even fraai was. Verre van dat. Zondagmorgen 2 april 8.50 uur: Een grijs, nevelig laken hult Midden-Limburg in een trieste, lugubere sfeer. Sommigen twijfelen nog, anderen zetten vastberaden koers richting vertrekpunt. De eerste coureurs druppelen binnen. Wat opvalt is de goedgeluimdheid onder de renners, ondanks de trieste aanblik van de lucht. Een grote opkomst, niet massaal, maar toch. Enigzins verbaasd aanschouwen wij de corpulente lichamen van coureurs, die de wintermaanden doorbrachten dan met trainingsuren op de fiets c.q. mountainbike. Goedlachs zijn ze allemaal. Mopjes her en der en zowaar de eerste lekke band valt te noteren voordat er ook maar één meter is afgelegd. Die twijfelachtige eer gaat naar good-old Theo Vossen. Het seizoen wordt officieel ingeluid door voorzitter Charles Corbey, waarna de groepen gescheiden aan hun opdracht beginnen. Al gauw blijkt dat een droge atmosfeer niet garant staat voor droog thuiskomen. Binnenblaad en de voorzitter zelf raken reeds direct na 't vertrek op achterstand door een communicatiestoornis en weten reeds na 15 minuten wat de term afzien inhoudt. De heren coureurs gooien er meteen flink de beuk in. De snelheid zakt 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 zelden onder 30 km/uur. Het eerste uur levert dat nauwelijks problemen op, maar tijdens 't tweede gedeelte van de koers vallen logischerwijs de eerste slachtoffers. De combinatie van harde wind, doordrenkte, bemodderde wegen en hoge snelheid zijn hiermede debet aan. Vooral het gedeelte rondom Stramproy heeft veel weg van de Ronde van Vlaanderen, al ontbreken hier de overbekende kasseien. "Niet erg", vinden de meesten. De laatste 20 minuten zijn uitermate slopend voor al diegenen, die te weinig trainingskilometers achter hun kiezen hebben. De belletjes blijken tijdens deze slotfase nog zeer goede diensten te bewijzen. Uitgemergeld, bemodderd en gebroken vallen een aantal grootheden van hun fiets. Onze journalist kan nauwelijks nog fitte coureurs opmerken, nu 't zonnetje pas echt terrein schijnt te winnen. Onmiddellijk na aankomst duikt het peleton de kroeg in. Daar wacht de vlaai en geurt de koffie. Temidden van brallende, rokende maar vooral bier drinkende oudere dorpsgenoten vleien de dapperen onder ons zich neder. De vlaaien vinden gretig aftrek. Vooral de rijstevlaai moet het ontgelden. De verdeling van verse koffie verloopt wat minder soepel. Volgende keer toch maar plastic bekertjes? Hier en daar ontwaren wij inmiddels ook al individuen aan de drank! Geen wonder dat bij de opening van 't nieuwe seizoen de buikjes meer massa vertonen dan de dijbenen en kuitspieren. Het seizoen begon dit jaar dus zoals het vorig jaar eindigde; nat. Het is te hopen dat komende maanden vaak gefietst kan worden onder betere, maar vooral droge omstandigheden. Bij 't lezen van deze editie zijn we alweer ruim een maand verder en is 't leed van de eerste rit waarschijnlijk alweer vergeten. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 - sommige leden van onze redactie zich aan het begin van dit seizoen plechtig en schriftelijk hebben voorgenomen (jaargang 5, nummer 1) om dit jaar héél veel ritten te maken, en het vervolgens bij dit voornemen hebben laten zitten; - de heer de Bok dit jaar meedingt naar de hoofdprijs in de jaarlijks te houden lekke-bandenverwisselen- wedstrijd; zijn laatste prestatie op dit vlak is het opleggen van een nieuwe binnenband, waarbij hij gemakshalve vergeet de bijgeleverde moertjes, vóór het aanbrengen van de buitenband van de binnenband te verwijderen; 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 RENË HAMERS
In de eerste uitgave van 't Binnenblaad van dit jaar heb ik geschreven dat 1995 een spannend jaar beloofd te worden. Welnu, dat valt tegen. Althans tot nu toe. Natuurlijk hebben we te maken gehad met een bijna bestuurscrisis, maar kennen we die niet bijna ieder jaar? Valt er dan helemaal niets nieuws te melden over onze vereniging? Zijn al mijn voorspellingen over het nieuwe seizoen dan uitgekomen? Laten we eens een aantal van deze gedachten onder de loep nemen. Ik voorspelde u dat de nieuwe wegkapitein van de B-groep, de heer Geert van Pol, met straffe, doch rechtvaardige hand, zou regeren. Welnu Geert heeft ons niet teleurgesteld. Zijn kennis van de kaart van Midden-Limburg en van de verkeersregels worden alom geprezen. Tot zover dus niets aan de hand. Alleen het handhaven van de maximumsnelheid laat soms wat te wensen over. Hier komen we dus nog op terug. Een andere kwestie betreft de toenadering der sexen binnen onze vereniging. Het is inmiddels een gewoon verschijnsel dat de dames de heren uit de wind moeten rijden. Of dit te maken heeft met de stoelgang van sommige heren of met de sportieve aspiraties van de dames, laat ik aan het oordeel van de lezer over. De snelweg aan de oostzijde van de maas komt er en de AVI gaat niet door. De lijst met verboden middelen is wederom uitgebreid en de heer de Bok is van zijn dwaling teruggekomen om zich aan te sluiten bij de A-groep. Om nog even over dit laatste punt door te gaan, wat kan de man in hemelsnaam bezield hebben om de B-groep, die mede door zijn toedoen geworden is tot wat ze is, de rug toe te keren. Leed hij aan een aanval van grove zelfoverschatting? We zullen er nooit achter komen. Ik denk dat ik de mening van vele B-leden verwoord als ik zeg dat ik blij ben dat hij bijtijds op deze dwaze beslissing is teruggekomen. Nog twee zaken moeten mij van het hart. Op de eerste plaats de voorlopige stand in het bergklassement bij de B-Groep. Vanzelfsprekend staat uw eigen correspondent daar fier aan kop. Zo'n koppositie schept echter verplichtingen en verwachtingen. Gemakshalve wordt ondergetekende bij elke heuvel en berg van betekenis de koppositie opgedrongen. Natuurlijk wil ik u niet teleurstellen, maar ook ik word een dagje ouder (en hopelijk wijzer!). Dat betekent dat ik na een succesvolle beklimming even gas terug neem en mij in de anonimiteit van de groep stort. Van de B-leden die in het aangezicht van een heuvel in geen velden of wegen te bekennen zijn (H. v/d V.) verwacht ik dan ook dat zij mij, na een dergelijke inspanning, uit de wind houden. Tot slot wil ik u wijzen op het volgende. Zoals bekend is onlangs het besluit genomen de bouw van de A.V.I. definitief (?) geen doorgang te laten hebben. Goed voor de natuur en onze lichamelijke conditie, hoor ik u denken. Wie schetst mijn verbazing dat uitgerekend enkele gerenommeerde B-rijders het plan hebben opgevat en reeds uitgevoerd om de lucht in en rondom Linne te vervuilen met 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 kwalijk riekende dampen uit uitlaten van vervaarlijk uitziende motorfietsen. U leest het goed, we gaan motorrijden. Of we hier te maken hebben met een voorjaarsbevlieging of dat een nieuwe trend is gezet zal de tijd moeten leren. Als u het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat sommige B-leden ernstig te kampen met een zogenaamde "mid-life-crisis". Ik ben zo vrij geweest om deze niet nader te duiden figuren alvast aan te melden voor de volgende aflevering van het TV-programma "Lief en Leed" , gepresenteerd door Maya Eckstein. Dit alles overziend kom ik terug op de opening van dit schrijven. Het seizoen 1995 is verrassend van start gegaan en stevent af op een hete zomer. Ik ben er klaar voor, jullie ook? Beklim en motor voorzichtig, denk aan mij. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Toen een aantal jaren geleden binnen onze vereniging het idee werd opgevat een eigen clubblad uit te brengen, werd er alom enthousiast gereageerd. Nadat de eerste redacteuren zich gemeld hadden en er vanuit de leden de naam "'t Binnenblaad" was gegeven, zag de allereerste uitgave het levenslicht. Inmiddels, enkele jaren verder, is het clubblad een vertrouwde en gewaardeerde verschijning bij De Lekke Tube. Er waren voldoende handen om het vele werk te verzetten. Wie kon bevroeden dat een "formeel bestuursbesluitje" tijdens de openingsrit 1995, wellicht een negatieve wending gaat geven aan ons clubblad? De redactie is met onmiddellijke ingang gehalveerd! Bijzonder jammer, zeker nu er (ondanks een uitnodiging daartoe) geen gesprek met het bestuur heeft plaatsgevonden om de standpunten over en weer uit te wisselen. Ik heb nu geen enkele behoefte meer opnieuw in te gaan op datgene wat er goed of fout is gegaan. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, zegt een oud gezegde! Dat zal dan wederzijds zijn. Wat ik veel meer betreur, is het gegeven dat nu alle leden van onze vereniging de "wrange vrucht" van e.a.a. moeten proeven. Een lichtpuntje is in elk geval dat de resterende redactieleden willen trachten het clubblad voor De Lekke Tube te behouden. Het zal echter niet anders kunnen dan dat hier en daar de helpende hand wordt toegestoken. Vooral in de vorm van copy. Indien er incidenteel door de leden een A-viertje wordt volgeschreven, hoeft dat geen groot probleem te zijn. Indien het voortbestaan van ons clubblad in het gedrang zou komen, is dat een veel te groot offer voor deze kwestie. Ook na deze kater wil ik, met de overige bestuursleden, de goede gang van zaken binnen onze wielerclub behartigen. Misschien moeten we ons als bestuur afvragen of we nog wel moeten wijzen op afspraken en spelregels. Misschien is het beter alleen maar voor het programma, de vlaai en de barbecue te zorgen. Gelukkig is het toch nog steeds zo dat het overgrote deel wel het gevoel geeft dat het in elk geval niet voor niets is. Laten we ons nog meer gaan concentreren op het hoofddoel; TRIMFIETSEN en minder op datgene wat eromheen hangt. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Vergeet daarbij wel niet de gevraagde steun voor de uitgedunde redactie van ons clubblad. Zij verdienen het !! 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Naam: Jan Coumans Geboorteplaats: Meijel Leeftijd: 48 Lengte: 1,84 meter Gewicht: 82 kg Schoenmaat: 47 Burgerlijke staat: Gehuwd. Opleiding: MTS, bouwkundig opzichter. Beroep: Bouwkundige, budgetverantwoordelijke. Familietrekje: Rustig. Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Buikje. Opvoeding: Streng. Ochtendhumeur: Geen last van. Vereniging: Lekke Tube. Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja. Andere sporten: Auto -en motorsport. Leukste sport naast fietsen: Bergtrektochten. Minst leuke: Vechtsporten. Sportief hoogtepunt: Alpen bergtrektocht 1993. Dieptepunt: 1e Rit met Lekke Tube. Favoriete sporter: Jos Verstappen. Favoriete sportster: Leontien van Moorsel. Sportieve concurrenten: B-groep. Beste sportjournalist: Mart Smeets. Slechtste: Barend en van Dorp. Doping: Het gaat ook zonder. Hobby's: Meubels maken. Huisdieren: Dwergkonijn, hamsters (van dochter!). Lievelingsgerecht: Mosselen. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2
Drank: Wijn, bier.
Kleur: Groen.
T.v.- programma: Nova, actualiteiten, Discovery.
Radio: Omroep Limburg.
Lievelingsmuziek: Van klassiek tot pop (behalve house e.d.).
Laatst gekochte CD: The Guide, Yous ou n'dour.
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Geen enkele.
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Maatjes haring.
Favoriete films: Politie films.
Acteur: Horst Tappert.
Actrice: Meryl Streep.
Vakantieland: Frankrijk.
Romantisch: Op z'n tijd.
Beste karaktereigenschap: Afspraken nakomen.
Slechtste: Wel eens te gauw geïrriteerd.
Bang voor: Aardbeving.
Ligt wakker van: Hevig onweer.
Droomt vaak van: Voorbije vakantie's.
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Mensen die er de kantjes vanaf lopen.
Maakt zich ontzettend kwaad over: Rommel op straat.
Hekel aan: Winkelen.
Heeft respect voor: Leger des Heils.
Wie kan je niet uitstaan: Catharina Keyl.
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Bouw eigen huis.
Welke zeker niet: 1e Rit met Lekke Tube.
Grootste fout in mijn leven: Dat ik ooit gerookt heb.
Ooit een prijs gewonnen: Klein prijsje lang geleden bij staatsloterij.
Kunst: Moderne architectuur.
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Het niet doorgaan van de avi.
Wereldnieuws: Rwanda.
Tijdschriften: Elsevier, vakbladen.
Laatst gelezen boek: In een sluier gevangen.
Welk boek las je in een ruk uit: Idem.
Moet heel erg lachen om: Mr. Bean.
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Pas geleden, bij het schoonmaken van een portie uien.
Politiek: Midden.
Milieubewust: Nogal.
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Minder regelgeving.
Waar raak je opgewonden van: Het vele aanbod pulp op t.v.
Veilig vrijen: Doen.
Ik heb me voorgenomen om: Dit jaar veel meer kilometers te fietsen dan afgelopen seizoen.
't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Haalt neus op voor: Dikdoeners. Soms denk ik: Waar ben ik aan begonnen. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 In het eerste nummer van 't Binnenblaad in 1995 maakten we reeds melding van de uitbreiding van de damesgroep met Hennie van Pol. We mogen nu wederom een nieuw lid in ons midden verwelkomen. Haar naam is Claudia Jennissen. Wij wensen haar veel fietsplezier bij onze club toe. Helaas moeten we constateren dat een aantal leden om uiteenlopende redenen hun fiets dit jaar aan de wilgen heeft gehangen en hun lidmaatschap van de vereniging heeft opgezegd. Het gaat hier om de volgende personen: Marly Houben, Clarina Nelissen, Pascal Tiel en Ron Smeets. Wel lid van de vereniging maar niet meer actief als deelnemer aan de tochten zijn: Maurice Stapper en Pierre Wolters. Kortom, onze vereniging is aardig uitgedund. Laten we daarom met z'n allen proberen de fietsclub in de volle breedte te versterken. Probeer twijfelende buren, kennissen en/of familieleden over de streep te trekken, en zich aan te melden bij onze vereniging. Het succes van de Z-groep is nu reeds overduidelijk aangetoond, getuige de grote opkomst op de zondagochtenden. Toch is een waarschuwend vingertje op z'n plaats. We hebben met z'n allen afgesproken dat de Z-Groep op zondagochtend voor iedereen toegankelijk is. Dit betekent dat zowel de hele sterke rijders als de wat minder geoefende/fanatieke renners aan de meet verschijnen. De afspraak is in dit geval dat de groep zich aanpast aan het tempo van de minder sterk rijdende leden. Helaas wordt deze afspraak nogal eens vergeten. Met name het snel optrekken na de bochten vormt voor de achterblijvers een probleem. Laten we hier dus in het vervolg rekening mee houden. Wellicht ten overvloede willen wij hierbij nogmaals wijzen op de gemaakte afspraak dat alle clubtochten in het gesponsorde clubtenue verreden dienen te worden (zie artikel drie van de door ieder lid ondertekende "bruikleenovereenkomst"). Als onderweg een bui losbarst kan uiteraard een privé-regenjack gebruikt worden. Wat betreft de door de club verstrekte racebroek dient deze regel met enige flexibiliteit gezien te worden. Bij de fanatieke fiets(t)ers is namelijk reeds de eerste slijtage merkbaar en kan het in dat geval derhalve geen 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 probleem zijn om een eigen (liefst zwarte) racebroek te gebruiken. De in clubtenue geleverde thermo-jacks zijn eveneens toegestaan. Bij een overtreding op deze regel volgt uitsluiting voor één tocht. In verband met de Europa Cup I finale tussen Ajax en AC Milan op 24 mei a.s. heeft het bestuur in overleg met de programmacommissie besloten de fietstochten voor de A -en B groep van die avond te verplaatsen naar dinsdagavond 23 mei, aanvang 19.00 uur. Zoals iedereen in het fietsprogramma kan terug vinden neemt TWC "De Lekke Tube" op zondag 28 mei deel aan een georganiseerde tocht: Bokkerieje 1995. Het betreft een verplaatsingstocht waar wij als programmacommissie toch nog enkele zaken voor moeten regelen (vervoer deelnemers en hun fietsen). Deelname staat open voor alle leden. Aanmeldingen worden geaccepteerd tot uiterlijk zondag 21 mei . Aan-melden kan op de bekende wijze - bij vertrek van een tocht of schriftelijk bij P. Nelissen - onder opgave van je naam en je keuze uit de trajecten van 70 of 125 kilometer. Er wordt geen gebruik gemaakt van een volgauto omdat grote delen van het traject niet toegankelijk zijn voor volgauto's. Deze tocht gaat alleen door bij voldoende deelname! Nb. Aangezien deze tocht georganiseerd wordt door ROTARY-Maaseik is er inschrijfgeld verschuldigd (F. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Aantal verreden tochten : 11 Aantal kilometer : 748.4 Aantal uitgevallen tochten : 1 Beloning : 10 - 11 Tochten ( 90%-100%) GOUD 8 - 9 Tochten ( 75%- 90%) ZILVER 7 - 7 Tochten ( 60%- 75%) BRONS Plt Lid Naam Tochten Aant.Km Beloning --- --- ------------------------- ------- ------- -------- 1. 5 Daal van, Jos 11 748.4 Goud 21 Senssen, Har 11 748.4 Goud 3. 4 Daal van, Wim 10 687.4 Goud 92 Heltzel, Jac 10 667.7 Goud 90 Daamen, Hennie 10 645.4 Goud 6. 143 Cuypers, pedro 9 624.7 Zilver 77 Cuypers, Harry 9 565.4 Zilver 8. 137 Peeters, wim 8 572.7 Zilver 94 Houwen, Martijn 8 567.4 Zilver 51 Dahmen, Huub 8 566.2 Zilver 89 Leek van de, Frits 8 484.7 Zilver 44 Hendrix, bert 8 479.4 Zilver 13. 1 Vrinzen, erik 7 512.8 Brons 52 Smits, Ge 7 499.0 Brons 75 Leenen, Arnold 7 463.9 Brons 87 Vrinzen, rob 7 451.7 Brons 138 Theunissen, jac 7 444.2 Brons 23 Schlicher, Bert 7 441.7 Brons 91 Ruyters, chris 7 433.7 Brons 26 Nelissen, Piet 7 400.4 Brons 21. 148 Janssen, jan 5 428.0 41 Vossen, Thei 5 332.6 48 Bevers, Wil 5 331.2 79 Corbeij, Charles 5 325.7 142 Houben, roger 5 325.4 88 Hilgers, Robert 5 317.7 27. 13 Schuren, Harrie 4 305.2 14 Schuren, Chris 4 298.9 29. 24 Slabbers, math 3 187.5 30. 96 Hannen, Paul 0 0.0 135 Meels, roger 0 0.0 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Aantal verreden tochten : 6 Aantal kilometer : 304.5 Aantal uitgevallen tochten : 0 Beloning : 5 - 6 Tochten ( 90%-100%) GOUD 4 - 4 Tochten ( 75%- 90%) ZILVER 3 - 3 Tochten ( 60%- 75%) BRONS Plt Lid Naam Tochten Aant.Km Beloning --- --- ------------------------- ------- ------- -------- 1. 84 Bok, Sjef 6 304.5 Goud 119 Pol van, geert 6 304.5 Goud 125 Hamers, rene 6 304.5 Goud 4. 76 Cuypers, Piet 5 262.0 Goud 81 Hulsbosch, Sjra 5 262.0 Goud 69 Helwegen, Dre 5 254.5 Goud 141 Coumans, jan 5 254.5 Goud 8. 140 Cox, david 4 211.0 Zilver 71 Venne van de, Har 4 202.5 Zilver 145 Sniedt, wiel 4 202.5 Zilver 11. 136 Mooren, jan 3 145.5 Brons 12. 122 Dillen van, ronald 1 51.0 13. 64 Helwegen, Huub 0 0.0 86 Hannen, Jan 0 0.0 133 Creemers, wim 0 0.0 134 Kemmeren, marc 0 0.0 Aantal verreden tochten : 6 Aantal kilometer : 242.6 Aantal uitgevallen tochten : 0 Beloning : 5 - 6 Tochten ( 90%-100%) GOUD 4 - 4 Tochten ( 75%- 90%) ZILVER 3 - 3 Tochten ( 60%- 75%) BRONS Plt Lid Naam Tochten Aant.Km Beloning --- --- ------------------------- ------- ------- -------- 1. 101 Wessels, Mia 6 242.6 Goud 109 Janssen, Mia 6 242.6 Goud 113 Hukkelhoven, sandra 6 242.6 Goud 147 Straetemans, margriet 6 242.6 Goud 5. 103 Sampers, Christien 5 205.7 Goud 114 Peters, Mia 5 196.9 Goud 104 Corbeij, marly 5 191.1 Goud 106 Dam van-Jegen, Kitty 5 191.1 Goud 9. 144 Hannen, anne-marie 4 172.7 Zilver 102 Verhulst, Annie 4 145.4 Zilver 11. 150 Jennissen, claudia 3 139.8 Brons 149 Pol van, hennie 3 102.8 Brons 13. 146 Verstappen, carola 2 69.9 14. 111 Houben, Marlie 0 0.0 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Aantal verreden tochten : 5 Aantal kilometer : 343.0 Aantal uitgevallen tochten : 1 Beloning : 5 - 5 Tochten ( 90%-100%) GOUD 4 - 4 Tochten ( 75%- 90%) ZILVER 3 - 3 Tochten ( 60%- 75%) BRONS Plt Lid Naam Tochten Aant.Km Beloning --- --- ------------------------- ------- ------- -------- 1. 84 Bok, Sjef 5 343.0 Goud 101 Wessels, Mia 5 343.0 Goud 119 Pol van, geert 5 343.0 Goud 125 Hamers, rene 5 343.0 Goud 5. 109 Janssen, Mia 4 276.0 Zilver 71 Venne van de, Har 4 268.0 Zilver 76 Cuypers, Piet 4 268.0 Zilver 122 Dillen van, ronald 4 268.0 Zilver 145 Sniedt, wiel 4 268.0 Zilver 10. 144 Hannen, anne-marie 3 201.0 Brons 141 Coumans, jan 3 200.0 Brons 147 Straetemans, margriet 3 197.0 Brons 13. 69 Helwegen, Dre 2 138.0 113 Hukkelhoven, sandra 2 129.0 15. 140 Cox, david 1 68.0 106 Dam van-Jegen, Kitty 1 62.0 136 Mooren, jan 1 62.0 → Invullen opkomstenregistratie formulieren. Bij deze wil ik iedereen (met name de A-groep leden) verzoeken de opkomstenformulieren niet alleen voor aanvang van de tochten maar ook na afloop van de tochten in te vullen. Ten aanzien van bijv. het lekke bandenklassement mis ik van de volgende tochten de pechvogels: 2 april Gaarne wil de pechvogels (voor zover zij zich dit herinneren) verzoeken zich te melden bij W. van Daal, telefoon 04750-19879. Mocht je betreffende je eigen persoontje onregelmatigheden in de klassementen tegen komen, geef dit dan ook even door. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 Aantal verreden tochten : 11 Aantal kilometer : 748.4 Aantal uitgevallen tochten : 1 Pts Lid Naam Lek.band Tocht Aant.Km --- --- ------------------------- -------- ----- ------- 1. 75 Leenen, Arnold 2 7 463.9 2. 1 Vrinzen, erik 1 7 512.8 87 Vrinzen, rob 1 7 451.7 91 Ruyters, chris 1 7 433.7 94 Houwen, Martijn 1 8 567.4 5 Daal van, Jos 1 11 748.4 Aantal verreden tochten : 6 Aantal kilometer : 304.5 Aantal uitgevallen tochten : 0 Pts Lid Naam Lek.band Tocht Aant.Km --- --- ------------------------- -------- ----- ------- 1. 84 Bok, Sjef 2 6 304.5 Aantal verreden tochten : 6 Aantal kilometer : 242.6 Aantal uitgevallen tochten : 0 Pts Lid Naam Lek.band Tocht Aant.Km --- --- ------------------------- -------- ----- ------- 1. 147 Straetemans, margriet 2 6 242.6 2. 102 Verhulst, Annie 1 4 145.4 103 Sampers, Christien 1 5 205.7 113 Hukkelhoven, sandra 1 6 242.6 Aantal verreden tochten : 5 Aantal kilometer : 343.0 Aantal uitgevallen tochten : 1 Pts Lid Naam Lek.band Tocht Aant.Km --- --- ------------------------- -------- ----- ------- 1. 113 Hukkelhoven, sandra 1 2 129.0 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 schandaaltje binnen de 'lekke tube' gelederen. Het was de laatste maanden zo stil geworden.
De geruisloos, dus het was wachten op wat komenzou. En ja hoor, op de eerste dag van hetseizoen staat één van onze leden aan hetvertrek in een zeer creatieve outfit, die echterniet bekend staat als ons clubtenue. Vanaf datmoment gaat er alles mis wat er mis kan gaanin zo'n situatie. Het lid wordt door eenbestuurslid gewaarschuwd dat het niet debedoeling is dat leden in creatieve outfitsdeelnemen aan de tochten, maar hij wordt nietuitgesloten van deelname! Fout dus. Enkeledagen later wordt het lid in kennis gesteld vanhet feit dat hij alsnog geschorst is voor één tocht geheel conform de reglementen van declub zoals ook eerder in identieke situatiesopgelegd. Op zich een terechte beslissing, maar toch is enige bedachtzaamheid op zijnplaats gezien het feit dat het lid die zondag nietwerd uitgesloten van deelname. Wat is wij-sheid in zo'n geval? Binnen onze vereniging zijn een aantal regelsopgesteld ter ondersteuning van het primairedoel van onze vereniging, het gezamenlijk alsgroep deelnemen aan het verkeer. Daarnaastzijn er een aantal beleidsondersteunende regelszoals bijvoorbeeld de verplichting tot hetdragen van een valhelm om het risico bij even-tuele valpartijen te voorkomen. Sinds onze 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 vereniging gesponsorde tenue's heeft aan-geschaft is er ook een regel die de draagplicht van deze tenue's voorschrijft. Een regel trouwens, waar iedereen voor getekend heeft! Op zich kun je je afvragen of het persé Dat ze hun revolte maar rechtstreeks uit noodzakelijk is zo'n regel op te stellen. Het kan vechten en niet over de rug van de andere immers gemakkelijk voorkomen dat een lid het leden! Trouwens lijkt me 't Binnenblaad het tenue niet kan dragen omdat het zich bv. in de medium bij uitstek om je gezichtspunten op de zaak eens haarfijn uit de doeken te doen en andere redenen te bedenken, maar ze vallen me daarmee andere leden te overtuigen van je (zogenaamd) in de was bevindt erg klein. maar Nu de 'Binnenblaad' redactie gedeeltelijk is goed, daar gaat het in dit geval niet eens om.
opgestapt, zal ook dit blad gedoemd zijn te Behalve de club en de leden is er namelijk een verdwijnen. Hebben ze dan toch bereikt wat derde partij in het geding, die belang heeft bij hun intentie was? Of zijn er nog andere leden het feit dat het tenue gedragen wordt: de binnen onze vereniging die het blad een warm SPONSOR. De sponsor legt veel geld op tafel middels deze reclame tenue's. En juist daarom correspondenten het blad voor onze vereniging vindt ik dat het bestuur inderdaad kan eisen dat het tenue gedragen wordt. Sterker nog, ik vindt Ik stel voor een bijzondere ledenvergadering te verantwoordelijkheid heeft. En omdat deze regel al jaren bestaat kan ik niet begrijpen dat gezichtspunten op zaak kunnen toelichten, men zomaar op zo'n zondag in een creatief tenue komt opdagen. 'Provoceren' is een te kiezen waar beide partijen zich bij neer dienen zwaar woord in dit geval, maar 'uitdagen' was het wel. Zeker als ik in ogenschouw neem dat het lid - zijn creatieve tenue openend - laat uitsluiting van deze tocht lag voor de hand,maar de reactie van onze bestuurders was nietconform de verwachtingen. Eerst nietuitsluiten, dan wel een schorsing. Ik kan meenerzijds best voorstellen dat je als lid hierpissig om bent: een alerte reactie van onzebestuurders is zeker gewenst. Maar hetuitblijven van deze reactie is zeker geen redenhet lid 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2 vrij te spreken van blaam. In elk geval was ditde aanleiding tot wat in eerste instantie eeneenmans oorlog leek. Inmiddels heeft zich echter een groep gevormdrondom dit lid die een onverwachte revolteheeft ontketend. In plaats van het bestuur aante spreken of zelfs een volgende stadium eenbijzondere ledenvergadering bij elkaar te roe-pen, grijpt de groep een ander medium binnenonze vereniging aan om protest tegen de be-stuursbeslissing aan te tekenen: 't Binnenblaad. Als het aan deze jongens gelegen had, dan hadU nu een 'Binnenblaad' voor uw neus metuitsluitend advertenties en klassementen. Had-den al die andere leden die een stukingezonden hadden voor Jan met de korteachternaam gewerkt. Gelukkig waren enkeleandere dwarsliggers, zodat U nu wel van een met ar-tikelen gevuld blad kunt genieten. 't Binnenblaad, april 1995, jaargang 5, nummer 2

Source: http://www.lekketube.nl/binnenblaad/'t%20Binnenblaad%201995%20nummer%202.pdf

training.cdsafe.com.cn

E m e r g i n g T r e a t m e n t s a n d T e c h n o l o g i e s O R I G I N A L XENical in the Prevention of Diabetes in Obese Subjects (XENDOS) Study A randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients ARL S. TORGERSON, MD, PHD MARK N. BOLDRIN, MS with type 2 diabetes are either overweight ONATHAN HAUPTMAN,

Summary of advice

Records management toolkit Copying and copyright The law in relation to copying and copyright is complex. This factsheet intends to explain in broad terms what copyright is and offer general guidance on what you are able to copy without infringing copyright legislation. You will discover: What copyright is What copying is allowed without permission Examples of the copying you can an

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search