Microsoft word - 1190919 renogram met captopril 2008-03.doc

Het maken van de foto’s duurt in totaal ongeveer 20 minuten. De totale tijd van de voorbereiding en het maken van de foto’s is ongeveer Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruikt Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid SSZOG voor een onderzoek van uw nieren. Dit onderzoek bestaat uit radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw twee delen. In deze folder kunt u lezen waarom en hoe het onderzoek Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, Het onderzoek geeft informatie over de functie van uw nieren en/of krijgt u de uitslag niet meteen. Uw behandelend arts of uw huisarts zal mogelijke oorzaak van verhoogde bloeddruk. Dit kan worden gemeten u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak. met een vloeistof die radio-actief is, dat wil zeggen straling uitzendt. Deze straling wordt met een zogenaamde gammacamera opgevangen. De gammacamera maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling. De afdeling De afdeling Nucleaire Geneeskunde SSZOG bevindt zich in het st.Lucas Vanaf de hoofdingang is met wegwijzers aangegeven hoe u de afdeling Vanaf 4 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. U mag wel Soms is het nodig bepaalde medicijnen een aantal dagen niet in te nemen. Bij het maken van de afspraak verneemt u welke medicijnen u Vragen Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant Bent u (misschien) zwanger of geeft u borst- of flesvoeding? De afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0597 – 459 271. Aanvullende informatie is ook te vinden op onze website: www.sszog.nl Eerste deel: op de afdeling krijgt u een bloeddrukverlagend Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent medicijn (Captopril) toegediend in de vorm van een tablet. Hierna wordt één uur gewacht voordat het onderzoek begint. Tijdens het Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken uur wachten wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. Tevens moet u in dit uur één liter vocht drinken met de bedoeling om de nieren Tweede deel: voor dat het onderzoek begint plast u uit op het toilet. U krijgt de radio-actieve stof in een ader van de arm gespoten. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming Hierna wordt meteen begonnen met het maken van de foto’s. geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van Tijdens het maken van de foto’s ligt u op de rug op een onderzoektafel. het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig Voor een goed resultaat is het nodig dat u heel stil ligt. U wordt verwacht op de Afdeling Nucleaire …………………dag ……………………… om ……………uur. Vanaf ……………uur moet u nuchter blijven. www.sszog.nl Colofon De voorlichtingsfolder ‘informatie over renogram met Captopril’ is een uitgave van: afdeling Nucleaire Geneeskunde SSZOG Winschoten, p.a. st.Lucas ziekenhuis Winschoten, Gassingel 18, 9671 CX Winschoten. Telefoon 0597-459271. Inhoud: afdeling Nucleaire Geneeskunde SSZOG Copyright: 2008 afdeling Nucleaire Geneeskunde SSZOG Redactie: afdeling Nucleaire Geneeskunde SSZOG Vormgeving en druk: Post & Reproductie, st.Lucas ziekenhuis en afdeling Nucleaire Geneeskunde SSZOG 1190919 renogram met Captopril 2008-03

Source: http://www.sszog.nl/uploads/documents/Renogram%20met%20Captopril.pdf

Monther a

Curriculum Vitae Dr. Raid J. Abdel-Jalil On Leave at: Present address: Chemistry Department http://www.squ.edu.om/tabid/7516/language/en-US/Default.aspx Summary: Associate professor in organic chemistry, 33 scientific publications, a post-doc in the department of pharmacology at UCLA-USA and a Ph.D. from University of Tuebingen-Germany Education Postdoctoral Fe

Cv-2010.doc

A L E X A N D E R C A L A N L E A V I T T www.alexleavitt.com • www.doalchemy.org • (781) 526.6483 • alexleavitt@gmail.com E D U C A T I O N Boston University College of Arts & Sciences , Boston, MA Bachelor of Arts in English Language & Literature; minor concentration in Japanese Kyoto Consortium for Japanese Studies, Kyoto University , Kyoto, Japan R E S E A R C H P O S

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search